Reklam


Hayvanların Dövülmesi Ve İşkence Edilmesi İslam da HARAM !

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

İslam Dinimizde , Hayvanların dövülmesi, işkence edilmesi ve zevk için öldürülmesi haramdır !

Hz. Peygamber (SAV) , savaşmadan önce daima sulh teklif etmiş, arkadaşlarının muhalefetine rağmen karşı tarafın kabulü halinde derhal sulh anlaşması imzalamıştır. Bu hal İslamî bir gelenek teşkil ettiği için Sultan Alparslan, Malazgirt Ovası’nda Romen Diyojen’e sulh teklif etmiş, fakat karşı taraftan kabul görmemiştir. Bu geleneği Osmanlı sultanları da devam ettirmiştir. İslam, her türlü işkenceyi yasakladığı gibi, kuduz bir köpeğe bile kötü davranılmasını istememiştir.

İslam`da soykırım olup olmayacağını veya insana karşı şiddet uygulanıp uygulanamayacağını harp halinde bile yasak ve serbest fıilleri ayrı ayrı özetlenmiştir.
Yasak fiiller: Zulüm ve işkence ile öldürmek; muhârip sınıfına girmeyen kadınları, küçükleri sahiplerine hizmet için gelmiş köleleri, sakat ve müzminleri, yaşlıları, hastaları, akıl hastalarını ve dünyadan el etek çekmiş din adamlarını öldürmek yasaktır. Ancak bunlardan biri bedeni, fikri ve malı ile savaşa katılırsa, öldürülebilirler. İnsan ve hayvanların uzuvlarının kesilmesi (müsle) de yasaktır. Verilen söze veya muâhedeye aykırı hareket yasaktır.


HAYVANLAR DA, İNSANLAR GİBİ YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR !

Bundan 1400 sene evvel, İslam'ın Kutsal Kitabı Kuran-ı Kerim'de ifade edilmiş ve Hz.Muhammed'in(SAV) hayatında uygulamasını bulmuştur.

Yüce Allah,Kur'an-ı Kerim'de Enam Suresi 38. ayette şöyle diyor:

''Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan  ne varsa hepsi ancak sizin gibi ümmetlerdir...Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir.''

Görüldüğü gibi,Yüce Allah, yaratmış olduğu hiçbir hayvanı aşağılamıyor,tam tersine bütün hayvanları da insan gibi ümmet olarak bildiriyor.Ve bu hayvanlar da, Kıyamet Günü Allah'ın huzurunda toplanacaklardır ve bunlar da hesaba çekileceklerdir. Hz.Peygamberin (SAV) dediği gibi, ''Kıyamet gününde boynuzsuz hayvan, kendisine (boynuz) vuran boynuzlu hayvandan hakkını alacaktır.''
Ya insandan olan hakkı!!! ''Haksız olarak bir serçeyi öldürenden, Allah, Kıyamet günü hesap soracaktır.'' Diyor Resulallah.

''Dünya,Ahiretin tarlasıdır.'' Diyor Hz. Peygamber (SAV) . Burada ne ekersek Ahirette onu biçecegiz. Zulüm eken merhamet biçemez, zulmeden merhamet bulamaz. ''Merhamet edenlere Allah'ta merhamet eder. Siz, yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.'' Diyor Hz. Peygamber (SAV).

''Hayvanlar da kendi yaratılışlarına göre yüce Allah'ı tesbih eden canlılardır ve bunlar asla boşuna yaratılmamış olup,her birinin bir yaratılış hikmeti vardır.''

Yüce Allah,yarattığı her canlıyı İlahi bir Hikmet ve İlahi bir Gayeyle ve Sevgisiyle yaratmıştır ve bizlerden de bütün yarattıklarına sevgi ve merhametle muamele etmemizi  istemektedir. Onun yarattıklarını aşagılamak ve yarattıklarına kötü muamele etmek Allah'a  karşı işlenmiş küfürdür.

Bir kutsal hadiste Yüce Allah şöyle buyuruyor:

'Rahmetime ulaşmak isterseniz,yarattıklarıma şefkat ve merhametle muamele ediniz.''

Hz.Peygamber (SAV), Müslümanlara, (sadece insanlara değil), bütün canlılara karşı merhametli olmalarını tembihlemiştir. Hayvanların ve kuşların korunmasını, onlara eziyet edilmemesini, temizlik ve bakımlarının yapılmasını, yaratılışlarına uygun işlerde kullanılmasını, fazla yük yüklenmemesini, çok gerekli olmadıkça  avlanılmamalarını emretmiştir Bir yuvadan aldığı yavruları torbasına doldurup şehre getiren birine Peygamber Efendimiz onları derhal analarının yanına, aldığı yuvaya iade etmesi uyarısında bulunmuştur.

Bir gün Peygamberimiz(SAV), etrafında oturanlara şu hikayeyi anlatmıştı:
''Yolda gitmekte olan birinin susuzluğu arttı. Hemen bir kuyuya inip suyundan içti. Çıkınca, susuzluktan dilini çıkarıp soluyan ve rutubetli toprak yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam kendi kendine, 'bu hayvan da benim gibi susamış' deyip kuyuya indi. Papucunu su doldurdu, ağzıyla tutup yukarı taşıdı ve köpeğe sundu. Bundan dolayı Allah bu kulunu övdü ve günahlarını bağışladı.''

Bunun üzerine arkadaşları:
'Hayvanları sulamakta bize de sevap var mıdır?' diye sorduklarında Rasulullah (SAV) şöyle cevap verdi: "Yaşamakta olan her canlıyı sulamakta sevap vardır."

Hayvanlara kötü davranmayı yasaklayan Peygamber Efendimiz, "Bir kadın, bağlayıp yemek vermediği ve yer haşerelerinden yemesi için serbest bırakmadığı kedi yüzünden cehenneme girdi."diyerek bu konuda bizleri uyarmıştır.''                                                                                          

Hz.Muhammed(SAV) diyor ki:

''Merhamet etmeyene merhamet edilmez''

''Hayvanlara işkence yapan kişileri yüce Allah Rahmetinden uzak kılsın.'' (Hayvanları aç ve susuz bırakmak ve hayvanların beslenmesini engellemek te onlara işkence değil midir?)
'' Hayvanların dövülmesi, işkence edilmesi ve öldürülmesi haramdır.''
''Yüce dinimiz İslam, kedi-köpek gibi sahipsiz hayvanların vurularak yada zehirlenerek acımasızca öldürülmelerini asla onaylamaz''
'' Doğal hayatı, hayvanları korumak,Yüce Allah'ın beğenip övdüğü güzel davranışlar(salih amel) kapsamında yer alır.''
''Hayvanlara eziyet etmek,onları aç ve susuz bırakmak haramdır.''
''Yüce Allah, bizlerden, çevremizde açlık ve bakımsızlıktan dolayı ölen zavallı hayvanlardan dolayı da hesap soracaktır. Melekler,amel defterimize bu konudaki duyarsızlık ve ilgisizliğimizden dolayı günah yazmaktadır.
'' Hayvanlara karşı şefkat ve merhamet göstererek onları koruyup güzel muamele etmek, bir Peygamber davranışıdır.''

Zalimlerden olmayalım.''ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ.''

Günümüzde, Allah'ın (cc) en mükerrem yaratığı insana her türlü işkence ve zulümler hâlâ uygulanırken, Hz. Peygamber'in (SAV) hayvanlara bunların yapılmasını yasakladığı görülmektedir.
Hz. Peygamber (SAV) Müslümanlara, sadece insanlara değil, bütün canlılara karşı merhametli olmalarını öğretmiştir. Merhametli olanlara Rahman (yani merhamet sahihi olan Allah) merhamet eder. Yerde olanlara merhametli olun ki, gökte olanlar da (melekler) size rahmet etsin.[37]

Yine yukarıda ifade edildiği gibi, "Haksız olarak bir serçeyi öldürenden, Cenab-ı Hak kıyâmet gününde hesap soracaktır.[38]

Ayrıca Hz. Peygamber (SAV)'ın, kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını da emretmiştir. [39] Bir yuvadan aldığı yavruları torbasına doldurup şehre getiren birine Peygamber Efendimiz onları derhal analarının yanına, aldığı yuvaya iade etmesi uyarısında bulunmuştur. Böylece bu sevimli
yavrularının anne yuvalarında ve tabii ortamda özgürce büyümeleri temin edilmiştir.

İslam medeniyetinin özünü ve hayvanlara bakış açısını çok iyi yansıtan bir diğer örneği ise Peygamber Efendimizin yakın arkadaşlarından Abdullah b. Mes'ud'dan öğreniyoruz:
“Allah'ın Resulüyle bir seferde idik. Yanında iki yavrusu bulunan serçe biçiminde bir kuşa rastladık. Yavruları yakalayıverdik. Bunun üzerine anneleri, feryat ederek kanatlarını çırpmaya başladı. Resulullah dönüp de yaptığımızı görünce: 'Bunu yavrusundan kim ayırdı? Yavrularını ona iade edin” dedi. Biz de onları serbest bıraktık.[40]

Görüldüğü gibi, Hz. Peygamber, hayvanların ve kuşların korunmasını, onlara eziyet edilmemesini, temizlik ve bakımlarının yapılmasını, yaratılışlarına uygun işlerde kullanılmasını, fazla yük yüklenmemesini, av yasağı koyarak rast gele eğlence için avlanılmamalarını emretmiştir

........

Mekke'nin Fethi !

Hazreti Peygamber (SAV) Medineden Mekke’ye gidiyor. Suikast ihtimali nedeniyle bir gece terketmek zorunda kaldığı Mekke’yi feth etmeye gittiği gün. Arkasındaki orduda onbin insan var. Bu onbin insan Mekke’yi fetih etmeye gidiyor ama, herbirinin yüreğinde Mekke de kendilerine zulm edenlere karşı gerekirse intikam duygusu da var. Ancak O gün Peygamberimiz bu gün savaş günü değil merhamet günüdür, affetme günüdür demiştir. Arkada 10 bin insan var ve bu insanların kontrolü de elbet kolay değildir. Topluluk bir galeyana geldi mi de doğal olarak kontrol dışına da çıkabilir. Savaştasınız ve dün annesi babası ikiye bölünen , parçalanan Hz Ammar B. Yasir eli kılıcında Mekke'ye girse ve anne babasını öldürenleri yakalasa, veya Hz Bilal kendisini kumlardan sürükleyeni bulup yakalasa onlardan belki de hesap soracak...

Ama ordunun başında da Allah’ın Resûlu var !

Ordu ana yola geldiğinde Hz Peygamberimiz (SAV)  devesinin yularını çekiyor, sonra devesini yavaşça yere çöktürüyor. Deveyi çöktürdükten sonra yürümeye başlıyor. Resulullah'ın durup sonra  yürüdüğünü gören arkasındaki onbin kişide duraksıyor. Çünkü oradaki bütün müslümanlar Hz Peygamberin  tek işaretine tek bakışına bile  çok dikkatlidirler. Hz Peygamberimiz (SAV) meğer yolun üzerinde bir karartı görmüştür. Ve o karartı yolun ortasına sereserpe uzanmış anne bir köpektir. Hz Peygamberimiz orduyu  da işte onun için durdurmuştur. Yolun üzerindeki anne köpek yere uzanmıştır ve yavruları da süt emmektedir. Resusullah oraya doğru gelir ve  o köpeğin yavrularına olan merhametine ve sevgisine bakar.

Bu arada gerideki orduya da silsileli halde yayılıyordur bu durum,  acaba Resulullah(SAV) niye durdu diye ... Resulullah(SAV) niye durdu ? bir köpek görmüş onun için durdu...

Hz Peygamber (SAV) sahabelerden güçlü ve  yapılı birini yanına çağırır.  Ona “burada dur” der.. “Ordu geçerken buradan sakın bu köpeği ve yavrularını rahatsız etmesin ! ” der

Sahabe orada durur . Ordu köpeği ve yavrularını rahatsız etmemek için tarih şahittir ki  ana yol bırakıp patika yoldan Mekkeye girer...

Mesele sadece hayvanı ezmek değildir ve arkadaki orduya da bir mesaj vardır..

Siz savunmasız bir köpeği dahi ezmeyecek kadar hassas bir ordusunuz.. Mekke de kan dökülmeyecek ! Köpeğe dokunmayacaksınız, insana da dokunmayacaksınız...

Mekke'nin Fethi  aktarımı Kaynak: DOHAYKO ist. Şubesi GÜRPINAR KONFERANSIProf. Dr Nihat Hatipoğlu İslamda Hayvan Hakları anlatımı

.....

HAYTAP HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU , 5199 Sayılı Hayvanları Koru"MA" yasasının yeniden ele alınması gereği ile, yasa değişikliği teklifini TBMM Yasa görüşmelerine yönelik hazırlayıp sunmuştur. Uygulanmakta olan 5199 sayılı şimdiki yasa dahilinde bu ve benzer türde her vahşet olayı Kabahatler Kanunu kapsamında ele alınmaktadır. Bu nedenle de ilgili kişiler Herhangi bir Hapis cezası almamaktadır.

Kapalı yerde sigara içilmesi ile aynı eşdeğerde tutulan bu türden olguların , Kabahatler Kanunu Kapsamında değil Türk Ceza Kapsamında  Ele Alınması teklifi ve isteği de , yine HAYTAP Yasa değişikliği teklifinde sunulmuş ve belirtilmiştir.

HAYTAP YASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ için tıklayın

Geridönüş(0)
Yorumlar (8)Add Comment
utanıyorum
yazar Berenn, April 15, 2012
Bunu ona yapanlarla aynı türe(insan) ait olmaktan utanıyorum.
bilir kisilere sorum var
yazar mustafacapale, January 14, 2010
bu hayvani boynundan kesdikten sonra eti helalmidir degilmidir
Utanıyorum
yazar Gzem, December 03, 2009
Artık Utanır Oldum bunu yapanlarla aynı dış görünüşe sahip olmaktan hatta ikimize insan denilmesinden.
Yazık çok Yazık!!!
dinde reform
yazar mehtap ozbalta, November 30, 2009
lutfen artik birisi ciksin ve dinde reformu gerceklestirsin. dunya kadar bagis yapilacak yerler varken, hicbir amaca hizmet etmeyen bu vahset niye?! televizyon seyredemiyor, gazete okuyamiyor, hangi kosede neyle karsilacagimi bilmedigim icin korkumdan evden cikamiyorum. gecen kurban bayraminda arka sokagimizda elektrik diregine bagladigi koyunu kesmeye calisan bir caniyle canim pahasina kiyasiya kavgaya giristim. elinde bicagiyla uzerime saldirdi. bir allahin kuluda benden yana cikmadi! utanmasalar adamla bir olup ustume yuruyeceklerdi.
gercekten biktim artik. bu ulkede yasiyor olmaktan, turk olmaktan, insan olmaktan igrenir hale geldim.
umarim maya'lilarin kehaneti dogrudur ve 15 aralik 2019'da dunyanin sonu gelir. artik baska bir kurtulus yolu goremez oldum!!!
...
yazar melek, November 28, 2009
bu kadar zalimce ve acımasızca bir canlıya bu derece işkence eden (*****) nasıl olur da para cezası alır.hani adalet mülkün temeliydi.hani suçlu cezasını çekerdi.nerde kaldı tüm bunlar bu ülkeye neler oluyo.başımıza devlet diye getirdiğimiz insanların bizi nasıl yönettiği ortada neden hala bu millet birtakım ciddiyetlerin farkında değil.oradaki bi hayvan değil bir canlı.bizim gibi yaşayıp bizim gibi nefes alan bir canı.oradaki o adi ismini bile koyamadığım o (*****) kendi ellerimle ceza vermek isterdim.fakat ilahi adalete bırakıyorum.ama bu kişiksiz yaratık bu şekilde yaşamamalı.o canlıya yapılan işkence böyle bi ceza yöntemiyle kapatılamaz.ne biçim bir adalet bu.burdan yetkililerin de insan olmasını birazcık duyguları varsa empati yaparak o (*****) gereken cezayı uygulamalarını talep ediyorum.o resimleri videoları izlerken cinnet geçirecektim neredeyse.ni biçim yetkili makamlarsınız siz?
ne biçim bi adalet sistemi?
o yetkililere söylüyoum bu çok ciddi bir durum.kendilerine gelip silkelenmesi gereken o yetkililer artık işin ciddiyetini kavrasın lütfen.
kendi çıkarları doğrultusunda da ülkeyi yönetmesi kessinler!!!
İNSAN BUNU YAPAMAZ!
yazar Mustafa ÖZSARI, November 28, 2009
İNSANIN KANINI DONDURAN VE İBADET ŞEKLİYLE İFADE EDİLEMEYECEK UZAKTAN YAKINDAN KURBAN BAYRAMI İLE İLGİSİ OLMAYAN BU DURUM KARŞINSINDAN , İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ KİŞİ VE TOPLUMUN YAPTIĞI -BURADA BU SUÇU BİR KİŞİ İŞLEMEMİŞTİR- BU TRAJİK TÜYLER ÜRPERTEN MÜSLÜMANLIK DAHİLİNDE ASLA OLAMAYACAK VE DAHA NE YAZSAM BOŞ DURUMA GETİRİLMİŞ İNSAN VE İNSANLARIN HİSLERİ BU DURUMA SADECE BEDDUA ETMEMEKTEDİR.EMİN OLUN BENDE SADECE BEDDUA ETMİYORUM.BU KİŞİNİN VE KURBANA BU DERECE HIYANET VE NEFRETLE YAKLAŞAN CAHİL İNSAN MODEL VE MODELLERİNİN ŞİDDETLİ MÜEYYİDELERE ÇARPTIRILMASINI DEVLET BİRİMLERİNİN YÖNETİCİLERİNDEN TALEP EDİYORUM.İÇİM ACIYOR.ÜZÜLÜYORUM.GÜNAHSIZ HAYVANA YAPILAN BU İŞKENCE NE OLUR CİDDİ BİR CEZAYA TABİ OLSUN Kİ.BU DURUMU SOKAK ORTASINDA YAPAN KİŞİNİN NE KENDİNE NE İNSANLIĞA NE DE DİNİNE SAYGISI VARDIR.HİSLERİMİ DEVRİK DEVRİK ANLATTIRAN BU DURUMUN SONUCUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM.
Bu inanç revize edilsin?
yazar GS1905, November 28, 2009
Her yil ayni sey. Ne yani kurban olmadan Islam olmaz mi?..Light süt oluyorda kurbansız bayram neden olamıyor?..Kurban parası ile cocuguna sut alamayan ailelere yardim yapilabilir...Yilda bir kez fakire verilen bir parça et sizi yardimsever yapmaz, siz de o fakir kadar acken ona yardim ettiğinizde yardim severlik olur.
VAHŞETTTT
yazar ultraslan_06010601, November 28, 2009
URFA'DA GERÇEKLEŞEN VE HABER BÜLTENLERİNDE GENİŞ YER AYRILAN KENDİNİ BİLMEZ ALLAHTAN KORKMAYAN BİR ADAMIN BOĞAYA YAPTIĞI İŞKENCEYİ HEPİNİZ GÖRDÜNÜZ VE BU ALLAHTAN KORKMAYAN SÖZDE İNSAN VATANDAŞ SADECE VE SADECE 969 TL PARA CEZASIYLA KURTULUYOR İNSANLIK..BUMUDUR İBADET ŞEKLİ VE HAYVAN HAKLARI NASIL BİR ÜLKE NASIL BİR İNSAN Kİ O GÜNAHSIZ HAYVANA SOKAK ORTASINDA EZİYET EDİYOR VE KİMSEDE AĞZINI AÇIP TEK KELİME ETMİYOR O AHLAKSIZ ALLAHTAN KORKUSU OLMAYAN O ADAMIN PARA CEZASIYLA KALMAYIP HAPİS YATMASINI İSTİYORUZ...EĞERKİ SİZİNDE ALLAH (C.C) TAN KORKUNUZ VARSA BUNU GÖZ ARDI ETMEZSİNİZ !!!

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
Son Güncelleme ( Pazar, 29 Kasım 2009 00:43 )  

opencart tema opencart temaları