Reklam

İdari Makamlara Yazılan Dilekçe Örnekleri


Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/haytap/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 108

Antalya Tekirova Rixos Otel'de Toplanan Kediler İçin Toruşturma Talebimiz.

Antalya Tekirova Rixos Otel'de Toplanan Kediler İçin Toruşturma Talebimiz.

 

sales@rixos.com, marketing@rixos.com, grm@rixos.com, brand@rixos.com, hr@rixos.com,antalya @ormansu.gov.tr, veyseleroglu@tbmm.gov.tr, antalya@antalya.gov.tr, ahmetozyanik0653@gmail.com, markering@rixos.com,


Konu: Kedileri yasa dışı olarak toplayan Antalya Tekirova Rixos Premium Otel için idari soruşturma açılması, sorumlular hakkında idari işlem yapılması, hayvanların güvenliğinin sağlanması.
Gereği için dağıtım: Antalya Valiliği, İçişleri Bakanlığı, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü, Basın Kuruluşları, Ulusal ve uluslarası hayvan hakları platformları.

Ormanı Su İşleri Bakanlığına,
Antalya Tekirova Rixos Premium Otel Çevresindeki kediler, yasalara aykırı biçimde otel görevlileri tarafından, hayvanlara eziyet edilerek, kafeslere girmeyenler ise tekme tokat ve kuyruklarından yakalanmaya çalışılarak toplatıldı. Kedilerin akibeti ise bilinmiyor. Bu otelin bu işlemi geçmiş yıllarda yaptığı da gelen bilgiler arasında. Antalya Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü ne yazık ki bu konudaki ihbarlara rağmen bir teşebbüste
bulunmadı. Müdürlüklerin yerel boyutta denetim ve müdahalelerde çekingen olduğu da herkesçe bilinen bir gerçek.
Tekirova Rixos Oteli kedilere bu zulmü uygularken, Antalya Rixos Downtown oteli ise linkte görüleceği gibi hayvanlara yönelik duyarlı etkinlikler yapmaktadır. Bu da, bu kötü olayın Tekirova Rixos Premium Otelinin yöneticilerinden kaynaklandığını göstermektedir.
Bu bağlamda:
1. Bakanlığınızdan bir müfettiş gönderilerek, soruşturma açılması, otel yöneticileri ve bu kedileri toplayan görevliler hakkında idari işlem yapılmasını, toplanan kedi sayısı kadar idari para cezası uygulanmasını talep ediyoruz.
2. Bu otel ve çevresinde kedilerin güvenliğinin sağlanması için gönüllüler ve emniyet makamları ile irtibat kurulmasını ve tedbir alınmasını talep ediyoruz.
3. Hayvanların yaşam alanları üzerine kurulmuş olan ve hayvan girişine karşı bir fiziki engeli olmayan bu otelin geniş bahçe alanlarında kediler daima olacaktır. Girişlerde fiziki engel olmayan alanlara hayvanların girişini engellemeye çalışmak, hayvanların doğasına ve hayatın olağan akışına
aykırıdır, gerçekçi çözümler değildir. Çözümün bunları toplayıp atmak değil, otel alanının uzak köşelerine bu kediler için besleme odağı yapılmasıdır. Karnı doyan kediler insan peşinde dolaşmayacakları için sorun kalmayacaktır.
4. Otel bahçesindeki kediler, gönüllüler ile işbirliği halinde kısırlaştırılmalıdır. Toplanan kediler bulunmalı ve beslenecekleri yere gönüllüler eşliğinde bırakılmalıdır.
5. Her gün yüzlerce kilo yemek artık olarak çöpe gitmektedir. Oysa sokaklarda ve yaban hayatının olduğu orman ve dağlarda çok sayıda hayvan açlık sınırında yaşamaktadır. Otelin sosyal sorumluluk çerçevesinde, artık yemeklerinin sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına ulaştırılmasının sağlanmasını talep ediyoruz. (Bu uygulamanın bütün otellerde yapılmasını Orman Su İşleri Müdürlüğü sağlamalıdır) Bahçelerinin ve alanlarının DOĞAL olduğunu iddia eden bir kurumun, oradaki hayvanları yok etmesi kabul edilemez. Bakanlığınızdan en kısa zamanda müfettiş gönderilmesini, kamu vicdanını rahatsız eden ve infiale sebep olan bu zulme karşı tedbir alınmasını, sorumlular ve kurum hakkında idari işlem yapılmasını, idari para cezası kesilmesini, bundan sonraki uygulamalar için uyarılmalarını talep ediyoruz..
Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği müracaatımıza cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
TC kimlik..1
İletişim..


Ek... Konuya ilişkin uyarı görseli, toplamanın fotoğrafları

Ek...Antalya Rixos Downtown Oteli'nden Örnek Davranış

http://haytap.org/index.php/201404085042/calismalar/antalya-rixos-downtown-oteli-nden-ornek-davranis


Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/haytap/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 108

Belediye Bakımevinin Halk ve İnsan Sağlığı, İş Güvenliği, Hayvan Hakları Açısından Denetlenmesi, İdari İşlem Yapılması.

Belediye Bakımevinin Halk ve İnsan Sağlığı, İş Güvenliği, Hayvan Hakları Açısından Denetlenmesi, İdari İşlem Yapılması.


Belediye bakımevlerinin ölümcül koşullarını, hayvanlara yapılan işkenceyi hepimiz yüreklerimizde yaşıyoruz, onlarla birlikte daracık beton hücrelerde soğukta donuyor, sıcakta yanıyor, aç ve susuz kalıyoruz.
Orman Su İşleri Müdürlüklerinin görevlileri barınak denetimini ANGARYA olarak gördükleri için denetim adı altında gittiklerinde BAKKAL DEFETERİNE benzer kargacık burgacık kağıtlara "Aman da bu bakımevi pek de güzelmiş, bu hayvan severlere de ne oluyor, uzaktan bakınca her şey de yolunda" !!)) gibi devlet ciddiyetinden uzak denetim raporları hazırlıyorlar.
Dolayısı ile belediyeler de Orman Su denetimlerini umursamıyorlar. Kötü bakımevleri orada çalışan görevliler için de hijyen açısından, iş güvenliği açısından sakıncalı. Bu konularla ilgilenen Türkiye Halk Sağlığı Başkanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının müfettişlerinin devreye girmesini talep edeceğiz. O kötü koşulları gündeme bu yolla getireceğimize inanıyorum. Ayrıca, ikinci aşamada, temizlik işçilerine ve zabıta görevlilerine hayvan toplatan BELEDİYE
BAŞKANLARI VE VETERİNERLERİNİ de İŞ GÜVENLİĞİ ve SAĞLIĞI açısından şikayet edeceğiz. Toplamada EĞİTİM esas. Bu görevlilerin de veteriner işlerine bağlı ekipler olması gerek. Yani yaptırılan toplamalar tamamen YASA DIŞI. Ama Orman Su İşlerinin yetersizliğini bu daha ciddi olan kurumların devreye sokulması ile aşacağız.
Sizden ricam, herkes aşağıdaki yazıyı KENDİ DURUMUNA uyarlayıp, bakımevi kötü olan bütün belediyeler için yollasın. Yazı hazır, mail adresleri hazır, nasıl adresleyeceğinizin de tarifi var.
LÜTFEN KATILIM SAĞLAYIN.
Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı.
Konu:
Belediye Sahipsiz Hayvan Bakım evinde, hayvanların kötü durumda olmasının yanında, oradaki görevliler için de "insan sağlığı, iş güvenliğini" tehdit eden koşullar için SORUŞTURMA talebimiz.

İlgi: -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
-Orman Su İşleri Bakanlığı
-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Valilik Makamına,

1. a) Belediye bakım evi, hayvanlar için hastalık, açlık ve pislik kampı halindedir.  5199 Sayılı Yasada açıkça belirtilen bakım evi koşullarına uymadığı gibi, insani, vicdani ve ahlaki koşullara da aykırıdır.

Bu bağlamda bu bakım evinin Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce denetlenmesini, sorunların "gönüllülerin de bilgisine" baş vurularak tespit edilmesini (Hayvanları Koruma Kanunu sahipsiz hayvanlara ilişkin tüm işlemlerde "gönüllülerle iletişim kurulmasını" hükme bağlamıştır), görev ihmalinde bulunan başta "belediye başkanı" olmak üzere sorumlular hakkında idari işlem yapılmasını talep ediyoruz. Denetim raporunun "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne de" gönderilmesini talep ediyoruz.
b) Bakımevinin, fiziki koşullar ile "tedavi ve bakıma ilişkin yönetim ve hizmet" açısından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine ve hayvan doğasına uygun hale getirilmesini talep ediyoruz.

2. Bakım evinin fiziki koşulları, orada çalışan görevliler açısından da "toplum ve insan sağlığı" ve "iş güvenliği" açısından büyük sakınca oluşturmaktadır. Bu bağlamda Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü müfettişlerince bu bakım evinin denetlenmesini, soruşturma açılmasını, belediye hakkında idari işlem yapılmasını, bu koşulların oluşmasında büyük kusuru olan "belediye veteriner hekimi" için de "iş güvenliğinin ihlali" konusunda idari işlem yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, en kısa zamanda "görevlilerin de hijyen ve iş güvenliğinin sağlanacağı koşulların" sağlanmasını talep ediyoruz.

3. Bu bakım evinin, "tedavi, kısırlaştırma, KAYIT, bakım, doğru beslenme (hayvanlar çoğu kez aç bırakılmakta) koşullarının" oluşturulması için Orman Su İşleri Müdürlüğünce denetlenmesini, bu denetimde Orman Su İşleri Müdürlüğünün gönüllülerin de bilgisine ayrıca baş vurup görüşme yapmasını, belediye hakkında idari işlem yapılmasını,  denetimin " 67 maddelik bakanlık denetim formu" ile yapılmasını talep ediyoruz.
4. Sorumluluğunda bulunan bakım evindeki bu ihmal ve büyük kusur nedeni ile, "belediye veteriner hekimi" hakkında  ayrıca soruşturma açılmasını, bu soruşturma süresince veteriner hekimin "geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasını", kusur bulunduğu takdirde "bakım evinde çalışmasının yasaklanmasını" talep ediyoruz.

Devlet sadece insanlar için değil, aynı zamanda doğa, çevre ve hayvanlar için de var olmalıdır.
GEREKÇE: Toplumumuz her gün "çocuğunu, eşini, annesini, babasını, kardeşini, komşusunu, akrabasını ÖLDÜREN"  insan haberleri ile sarsılmaktadır. Tüm devlet kurumları, bilmelidir ki, görev alanı ne olursa olsun, bu "şiddete" karşı da mücadele etmelidir. Bu mücadelenin en önemli enstrumanı ise "bizim sevgi ve dostluk öğretmenlerimiz olan" hayvanlara merhamet edilmesi, onların korunmasında toplumun dikkatinin çekilmesidir. Hem hayvanların hem de toplumun selameti açısından, hayvanların yaşam haklarını korumaya önem verilmelidir.
Müracaatımıza ilişkin 4982 bilgi edinme yasası ve 3071 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini saygılarımla arz ederim.

İsim
TC Kimlik..

Gönderiyi NE ŞEKİLDE YAPACAKSINIZ?
1. Bulunduğunuz yerdeki "Valilik, Belediye, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Basın Kuruluşları ve ilgili diğer kurumların" mail adreslerini bulup KİME kısmına ekleyiniz. (to)
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez adresleri aşağıda hazır, onları  BİLGİ bölümüne ekleyiniz.(cc)
3. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı adresleri aşağıda hazır, onları da BİLGİ bölümüne ekleyiniz. (cc)

4. Yazışmadan haberdar etmek istediğiniz diğer kurum ve kişileri, hayvanseverleri de BİLGİ bölümüne ekleyiniz.

Son Güncelleme ( Çarşamba, 05 Kasım 2014 14:30 )

 

Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/haytap/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 108

Niğde Belediyesi Bakımevi Faciası İçin Soruşturma Talebi

Niğde Belediyesi Bakımevi Faciası İçin Soruşturma Talebi

 

T.C Niğde Valiliğine,

Bilgi ve gereği için; Orman ve Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Niğde Şube Müdürlüğü, İçişleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü,

Bazı hayvanseverlerin şahit olduğu ve tarafımıza ulaşan video ve fotoğraflarla da açıkça görülen Niğde Belediyesi Hayvan Bakımevinin insanlık dışı durumunu anlatmaya kelimeler yetmiyor.

Bakımevinde açlık, sefalet ve hastalıkla mücadele etmeye çalışan masum hayvanlar göz göre göre ölüme terk edilmişler. Mahkum edildikleri açlık ve sefalete dayanamayarak hayatını kaybeden hayvanları diğer hayvanlar ne yazık ki açlıktan dolayı parçalıyorlar. EK-Video Linkleri

Dirisine insaniyet namına önem ve değer vermeyen, ne mesleğinin sorumluluğuna ne de bilincine sahip bakımevi veteriner hekimi Mert Tatar, Ali Sayın ve diğer çalışanlar, ölüme terk ettikleri hayvanların ölüsüne de değer vermeyip basit bir çöp gibi muamele etmektedir. Ayıp ve eksikliklerini örtmek içinde keyfi bir kararla gönüllülerin ve ziyaretçilerin içeriye girmemeleri için yasak koymuşlardır.

Bu da yetmezmiş gibi bir bakımevinin sorumluluğunu, şartlarını yerine getiremeyen Niğde Belediyesi, bakımevinin yakınına Hayvanat Bahçesi yapılması çalışmalarına başlamıştır. Bakımevindeki masum hayvanları ölüme terk edenler, Hayvanat Bahçesindeki hayvanları ne duruma düşürürler düşünmek bile istemiyoruz.

Bu kadar ihmalin, sorumsuzluğun ve vicdansızlığın bir arada yaşandığı Niğde Belediyesi Hayvan Bakımevinde daha fazla masum canın ölüme mahkum edilmesini önlemek için;

- İçişleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Niğde Belediyesi ve bu duruma neden olan yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını,

- Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bakımevinde İnsan Sağlığı açısından ortam şartlarının denetlenmesini ve Niğde Belediyesi hakkında görev ihmalinden dolayı adli işlem başlatılmasını,

- Orman ve Su İşleri Niğde Şube Müdürlüğü tarafından yasal kriterlere, kanun ve yönetmelikte yer alan "maddelere" uygun olarak ciddi ve yasal temelli denetim yapılmasını,

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Niğde Şube Müdürlüğü tarafından görevinin gereğini yapmayan, bakımevindeki hayvanların ölümüne neden olan görevli ve yetkililer hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği soruşturma açılarak cezalandırılmalarını,

- Halihazırda bakımevinde görev yapmakta olan veteriner hekim Mert Tatar,  Ali Sayın’ın ve görevli personelin görevden alınmasını, onların yerine vicdan sahibi, hayvansever, görev bilinci ve sorumluluğuna sahip veteriner hekim ile personel atanmasını, acilen tedavi ve kısırlaştırılma başlatılmasını,

- Hayvan hakları açısından bakımevinde bulunan köpekler için Orman ve Su İşleri Niğde Şube Müdürlüğü tarafından; belediyeye hayvan başına belirlenen miktardan idari para cezası uygulanmasını,

- Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından bakımevinde bulunan ''Kartal, Leylek'' vb yaban hayvanlarının acilen teslim alınıp, gerekli yerlere teslim edilmesini,

- SGK İl Müdürlüğü tarafından bakımevi çalışanlarının Sosyal Güvenlikleri açısından denetleme yapılmasını,

- Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Niğde Belediyesinin yapmaya hazırlandığı Hayvanat Bahçesinin yapımının durdurulmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.


Arzu Nazan KULLUK

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi

T.C:....

 

 


EKVideo Linkleri
https://www.facebook.com/video.php?v=705938816125987&set=vb.445932725459932&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=705937009459501&set=vb.445932725459932&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=705935706126298&set=vb.445932725459932&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=705942932792242&set=vb.445932725459932&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=705933252793210&set=vb.445932725459932&type=2&theater


Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/haytap/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 108

Enez'de Çevre Faciası - Kurumların Birbirinden Haberi Yok!

Enez'de Çevre Faciası - Kurumların Birbirinden Haberi Yok!
TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NA
TC. EDİRNE VALİLİĞİ'NE
TC. ENEZ KAYMAKAMLIĞI'NA


12.09.2014 tarihinde Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'na gelen çok sayıda şikayet ve yardım çağrısı ile Edirne'nin Enez İlçesinde, ilçe girişindeki kalana bir fabrikadan atık su boşaltıldığı, ve bunun sonucunda kanaldaki ve kanalın bağlandığı Taşaltı Gölü'ndeki balıkların , su kaplumbağaları ve kurbağaların toplu halde öldükleri bildirilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak Enez kaymakamlığını aradığımızda, herhangi bir resmi şikayet olmadığı için herhangi bir işlem başlatmadıklarını , konuyu su ürünleri kooperatifinin takip ettiğini bildirmişlerdir. 

Edirne valiliği'ni aradığımızda konudan bilgileri olmadığını bildirmişlerdir.

çevre şehircilik bakanlığını aradığımızda , konuyu bilmediklerini söyleyip Edirne il müdürlüğü'ne yönlendirmişlerdir. 

Çevre ve şehircilik Edirne il müdürlüğü, Müdür yardımcısı Murat bey konudan haberdar olduklarını, büyük olasılıkla yeni faaliyete giren fabrikanın deşarjını boşaltmış olabileceğini, ancak araya cumartesi pazar resmi talili girdiği için ve Enez ilçesi Edirne merkeze uzak olduğu için ancak pazartesi günü ekip yollayabileceklerini, konun acelesi olmadığını bildirmişlerdir.

İl müdürü Abdullah bey ile görüştüğümüzde ise, konudan haberdar olmadıklarını, , bölgeye ekip yollayacaklarını bildirmişledir,

Ancak Enez'deki halktan aldığımız bilgiye göre hiç bir resmi kurum gelip konuyla ilgili önlem almamıştır. 

Üniversitelerin çevre , biyoloji, veterinerlik bölümlerindeki uzmanlara konuyu aktardığımızda , durumun son derece önemli olabileceğini, sudan numune alınıp bir an önce incelenmesi ve sonuçlara göre tedbir alınması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir.


Eğer bölgeye il müdürlüğünüzden yetkili ekipler gönderilmiş ise yapılan çalışmalar ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz, 

Ancak, henüz bölgede herhangi bir çalışma inceleme başlatılmamış  ise yüksek makamlarınızdan acilen, 

Bölgede denetim ve inceleme yapılmasını,

kirlenmiş sudan , ölü hayvanlardan ve topraktan numuneler alınıp incelenmesini,

balıkların ve diğer canlıların ölümüne neyin sebep olduğunun bulunmasını,

Ölüme sebebiyet veren durumun sudaki oksijenin bitmesi ise, kanal ve göldeki suyun oksijen seviyesini düzenlemek için 'Uzman' görüşleri alınarak çalışma başlatılmasını, sebebiyet veren kaynağın ortadan kaldırılmasını, 

ölüme sebebiyet veren kimyasal bir zehirlenme ise bölgede geniş çaplı güvenlik önleminin alınmasını, ölü hayvanları yiyen diğer canlıların doğada ölüp zehri yaymalarının engellenmesini,

Bölgede kirlilikten etkilenen yabani hayvanların varlığının tespiti halinde Orman su işleri bakanlığı DKMP ekipleri ve uzman veteriner hekimler ile birlikte , hasta hayvanların alınıp en yakın veterinerlik fakültesine ulaştırılmalarını ve gerekli tedaviyi almalarının sağlanmasını, 

bu balıklardan yiyen insanların sağlık kontrolünden geçirilmelerini, 

kirlilik kaynağının tespit edilmesini, sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını,

UZMAN görüşlerine başvurarak bölgede kurtarma ve temizleme çalışmalarına başlanmasını,

Olayın boyutları ne olursa olsun, böyle bir durumda görev bilinci ve ciddiyeti ile davranmayan birim kurum ve şahıslara uyarıda bulunulmasını, ihmalkarlıkların ve ' aman bişi olmaz pazartesi bakarız ' şeklindeki yaklaşımların geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğinin hatırlatılmasını,görev bilinç ve sorumluluklarının hatırlatılmasını, 

yapılacak olan çalışmalarla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz..

Söz konusu bölgede tarafımızdan çekilen fotoğraflar ekte sunulmuştur, bilgilerinize..

Saygılarımızla..

Ege SAKİN
HAYTAP Hayvan Hakları federasyonu temsilcisi.

Yaban hayat koordinatörüWarning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/haytap/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 108

Fatih'te Kedileri Katleden Şahıs Hakkında Soruştuma Yapılması ve Tedbir Alınması Hakkında

Fatih'te Kedileri Katleden Şahıs Hakkında Soruştuma Yapılması ve Tedbir Alınması HakkındaT.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İstanbul İl Müdürlüğüne,

Geçtiğimiz günlerde Fatih semtinde bir gece yarısı Derya Koçak isimli şahıs kaldırıma sığınmış olan anne kedi ve iki yavrusunu gözünü bile kırpmadan, soğukkanlılıkla tekmeleyerek ve başlarını ezmek suretiyle öldürmüştür. Bu olaydan yaralı olarak kurtarılan anne kedi gözetim altına alınmıştır. EK-1

Gerek sosyal medyada gerekse ulusal basında büyük yer tutan haber izleyenlerde infial yaratmıştır. Ülkemizde ardı arkası kesilmeyen hayvan katliamlarına bir yenisin daha eklenmesi hepimizi endişeye düşürmektedir. Artık siz yetkililerin buna bir son vermesi için, bu ve buna benze olayların yaşanmasını önlenmesi adına etkili ve caydırıcı önlemleri alması gerekmektedir.

Dini inançları bütün bir millet olarak yaratılan tüm canlılara aynı önemi ve değeri vermemiz gerekmektedir. Ağzı, dili olmayan ne yazık ki biz insanlara muhtaç olan hayvanlarla yaşamayı öğrenmeliyiz.

Toplumumuzda bu denli tehlike potansiyeli yüksek şahıslar, adeta patlamaya hazır bir bomba gibi biz insanlarla birlikte her an tehlike yayarak, elini kolunu sallayarak, rahatça yaşarken, o masum hayvanlara kötü gözle bakmayıp, eziyet edilmesine göz yummamalıyız.

Böyle bir davranışın ileride bu hayvanlarla sınırlı kalmayıp önüne geçilemez vahim durumlara yol açacağını da aklımızdan çıkartmamalıyız. Özellikle çocuklar üzerindeki yanlış ve endişe verici etkisini de düşünecek olursak  kötü yönde etkilenecekleri oldukça açıktır.

Olay sonrasında yakalanıp emniyete götürülen bu şahısın sorgu sonrasında salıverilmesi de işte potansiyel bir tehlike ile yaşamaya zorlanmamızın bir göstergesidir.

Bu ve bunun gibi şahısların hayvana zarar verdiği düşünülerek önemsenmeyip, göz ardı edilip, cezai işlem uygulanmamasını önlemek, tehlike arz eden kişilere dur demek için;

- Olayı gerçekleştiren kişi savcılığa sevk edilip hakkında adli soruşturma açılarak cezalandırılmasını,

- Bir hayvana bu şekilde işkence ederek ölümüne neden olan şahısın insanlar içinde potansiyel tehlike olabilme olasılığı nedeni ile akli dengesinin kontrol edilmesi için makamınızca 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. maddesi gereğince ilgili makamları devreye sokarak bir psikiyatri kliniğinde müşahede altına alınmasını ve bir daha böyle vahim olayları tekrar yapmaması için tedavi edilmesini, EK-2

- Ailesinin derhal müşahede altına alınmasını ve destek sağlanmasını,

- Müdürlüğünüz tarafından aile fertleri ve komşular ile görüşmeler yapılarak bu tür kişiler varsa tedavisi yönünde çalışmalar yapmasının sağlanmasını,

- Olayın geçtiği çevrede tıbbi ve sosyal tedbir alınmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.Arzu Nazan KULLUK T.C 27293387618HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi 0 534 063 72 99 - arzukulluk@hotmail.com.trEK-1

https://www.facebook.com/haytapgunluguyasamellerinizde?fref=ts


http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/istanbulda-kedi-katliami

EK-2 5442 Sayılı İdare Kanunu

5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği bildirilmiştir.

1580 sayılı Belediye Kanununun 108. maddesinde belediye zabıtasının, 442. sayılı köy kanununun 36. maddesinde köy muhtarının, 2569 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti kanununun 1 ve 25. maddesinde polisin, CMUK 74'e göre hakimlerin ve CMUK 64/4'e göre savcıların akıl hastalarının başkasının mal ve can emniyetini tehdit ettiğinde veya suç işlediğinde, gereken işlemi yapma (hastaneye yatırma, sevk) yetkileri vardır. O halde kamu görevlileri hasta rızası olmaksızın hastanın yaşamını kurtarmak (post travmatik stres bozukluğu, panik bozukluğu), intiharı veya cinayete kalkışmayı engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilirler. Çeşitli tüzük ve yönetmeliklerde zabıtaya akıl hastasını sevk görevi verilmiştir.

Polis Vazife ve Salahiyet Tüzüğünün 24/3. maddesinde "Sevklerine lüzum görülen delilerin başkalarına saldırma ihtimali mevcutsa bu taktirde sevk işinden mesul (sorumlu) olmamak ve yalnız saldırmaya mani (engel) olmak üzere sevk işi polis refakatinde (eşliğinde) yapılır." denilmiştir.

Sevk ekibinin teşkili için Polis teşkilatı bulunan yerlerde Mülkiye amirine (Vali, Kaymakam), Polis Teşkilatı bulunmayan yerlerde Jandarma Komutanlığına, Savcılık tarafından yazı yazılır. Yine Sağlık memurunun temini içinde Mülkiye Amirine yazılır. Jandarma Teşkilat ve Görevleri Yönetmeliğinin 52/son maddesinde "Sevkleri gerekli delilerin başkalarına saldırma ihtimali varsa sevkten sorumlu olmamak veya yalnızca saldırıya engel olmak görevi; polis teşkilatı olmayan yerlerde Jandarma İç güvenlik makamlarınca yerine getirilir." denmiştir.

Bu durumda aynı maddeler doğrultusunda kamu görevlilerinin il sınırları dışına çıkarak bu görevi yerine getirmeleri de gerekli ve hukuki olmaktadır. Sevkten sorumlu kişi, akıl hastasının velisi ya da vasisi, akrabası olabileceği gibi sağlık kuruluşundan ya da belediye zabıtasından bir görevli de olabilir.

 

HAYTAP

Son Güncelleme ( Çarşamba, 13 Ağustos 2014 13:33 )


Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/haytap/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 108

Yine Eskişehir! Köpeği Boğarak Öldüren Şahıs Hakkında Sorşturma Talebimiz

Yine Eskişehir! Köpeği Boğarak Öldüren Şahıs Hakkında Sorşturma Talebimiz

Konu : Eskişehir'de Bir Köpeği Boğarak Öldüren Şahıs Hakkında Soruşturma ve Tedbir Alınması Talebi


T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Eskişehir İl Müdürlüğüne,

2 Ağustos 2014 tarihinde Eskişehir Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokakta H.A isimli şahısın masum bir sokak köpeğini boğarak ve tekmeleyerek öldürmesini tüm vicdan ve insani duygulara sahip olan insanlar gibi bizde şiddetle kınıyoruz. EK-1 Olayla ilgili haber linkleri

Daha küçücük bir kedinin işkence edilerek öldürülmesinin yankıları sürerken birde böyle bir acı olayın yaşanması bırakın hayvanseverleri insan olan, duygularını yitirmemiş herkesi derinden etkiledi.

Hukuk sistemimizde ne yazıktır ki sahipsiz bir hayvana eziyetin, öldürmenin suç kapsamına girememesi ve cezasının olmaması bizleri bir kere daha yıkıp, elimizi kolumuzu bağlamakta, böyle sapkın ve tehlikeli düşüncelere sahip kişilerin eylemlerini gerçekleştirmelerinin önünü açmaktadır.

Bir can olarak değil de hayvan olarak değerlendirip, ağzı dili olmayan bu canların her türlü hakkını elinden almak, onları yok saymak kabul edilir bir şey değildir. Yüce Allahın yarattığı her canlının YAŞAM HAKKI vardır. Canlılara bahşedilen bu hakkı da Yüce Allahtan başka hiçbir canlının almaya hakkı yoktur.

Bu ve buna benzer hepimizi derinden yaralayan olaylara dur demek en azından önüne geçebilmek adına;

- Olayı gerçekleştiren kişi savcılığa sevk edilip hakkında adli soruşturma açılarak cezalandırılmasını,

- Bir hayvana bu şekilde işkence ederek ölümüne neden olan şahısın insanlar içinde potansiyel tehlike olabilme olasılığı nedeni ile akli dengesinin kontrol edilmesi için makamınızca 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. maddesi gereğince ilgili makamları devreye sokarak bir psikiyatri kliniğinde müşahede altına alınmasını, EK-2

- Ailesinin derhal müşahede altına alınmasını ve destek sağlanmasını,

- Müdürlüğünüz tarafından aile fertleri ve komşular ile görüşmeler yapılarak bu tür kişiler varsa tedavisi yönünde çalışmalar yapmasının sağlanmasını,

- Olayın geçtiği çevrede tıbbi ve sosyal tedbir alınmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Ad Soyad:
TC No:

EK-1

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26955063.asp

http://sozcu.com.tr/2014/gundem/kopegi-tekmeledi-sonra-bogdu-572160/

EK-2
EK-2 5442 Sayılı İdare Kanunu
5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği bildirilmiştir.

1580 sayılı Belediye Kanununun 108. maddesinde belediye zabıtasının, 442. sayılı köy kanununun 36. maddesinde köy muhtarının, 2569 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti kanununun 1 ve 25. maddesinde polisin, CMUK 74'e göre hakimlerin ve CMUK 64/4'e göre savcıların akıl hastalarının başkasının mal ve can emniyetini tehdit ettiğinde veya suç işlediğinde, gereken işlemi yapma (hastaneye yatırma, sevk) yetkileri vardır. O halde kamu görevlileri hasta rızası olmaksızın hastanın yaşamını kurtarmak (post travmatik stres bozukluğu, panik bozukluğu), intiharı veya cinayete kalkışmayı engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilirler. Çeşitli tüzük ve yönetmeliklerde zabıtaya akıl hastasını sevk görevi verilmiştir.

Polis Vazife ve Salahiyet Tüzüğünün 24/3. maddesinde "Sevklerine lüzum görülen delilerin başkalarına saldırma ihtimali mevcutsa bu taktirde sevk işinden mesul (sorumlu) olmamak ve yalnız saldırmaya mani (engel) olmak üzere sevk işi polis refakatinde (eşliğinde) yapılır." denilmiştir.

Sevk ekibinin teşkili için Polis teşkilatı bulunan yerlerde Mülkiye amirine (Vali, Kaymakam), Polis Teşkilatı bulunmayan yerlerde Jandarma Komutanlığına, Savcılık tarafından yazı yazılır. Yine Sağlık memurunun temini içinde Mülkiye Amirine yazılır. Jandarma Teşkilat ve Görevleri Yönetmeliğinin 52/son maddesinde "Sevkleri gerekli delilerin başkalarına saldırma ihtimali varsa sevkten sorumlu olmamak veya yalnızca saldırıya engel olmak görevi; polis teşkilatı olmayan yerlerde Jandarma İç güvenlik makamlarınca yerine getirilir." denmiştir.

Bu durumda aynı maddeler doğrultusunda kamu görevlilerinin il sınırları dışına çıkarak bu görevi yerine getirmeleri de gerekli ve hukuki olmaktadır. Sevkten sorumlu kişi, akıl hastasının velisi ya da vasisi, akrabası olabileceği gibi sağlık kuruluşundan ya da belediye zabıtasından bir görevli de olabilir.

Yollanacak Adresler:
eskisehir@aile.gov.tr,
strateji.strateji@aile.gov.tr,
valilik@eskisehir.gov.tr,
eskisehir@diyanet.gov.tr,
eskisehir@ormansu.gov.tr,

Son Güncelleme ( Cuma, 08 Ağustos 2014 12:42 )


Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/haytap/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 108

Milli Eğitim Bakanlığına, Okul Müfredatlarına "Hayvan Haklarının" Konması Talebimiz.

Milli Eğitim Bakanlığına, Okul Müfredatlarına

Ne zaman hayvanlara karşı "çocukların yaptığı İŞKENCE veya ŞİDDET" olsa hemen HAYVAN SEVGİSİ ÇOCUKLUKTAN verilmeli diye konuşuyoruz. Fakat bunu sağlamanın yolu facebook yorumlarında yazmak değil, Milli Eğitim Bakanlığının dikkatini bu konuya çekmek ve okul müfredatlarına konulmasını sağlamak gerekli.
Milli Eğitim Bakanlığına olan "Hayvan haklarının müfredatı konması" talebimizi içeren YAZI ve en altında GİDECEK MAİL ADRESLERİ hazır olarak bilgilerinize sunuyoruz.
Lütfen katılım sağlayın, en yoğun biçimde. 

Bu yazıyı hazırlamak inanın 2 tüm günümü aldı diyebilirim. Bütün bakanlık sayfalarını inceledim, araştırdım. Bildiğimiz bir konu değil çünkü Milli Eğitim işleri. KATILIM SAĞLARSANIZ işe yarayacağına inanıyorum.
Bununla sadece çocuk şiddeti değil, büyüklerin de hayvanlara olan şiddeti ve işkencesi büyük ölçüde azalacaktır. Hayvanların su yemek kabını fırlatıp atan anne ve babalarına bu çocuklar uyarıda bulunacaklar. Yani çocukların duyarlı olması büyükleri de etkileyecektir.


Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

Konu: Okul müfredatlarına "Hayvan Haklarının" konması talebimiz.


Milli Eğitim Bakanlığına,

Günümüzde ilkokul çocuklarına kadar inen şiddet, aile içi cinayetlerle de yoğunlaşarak devam ediyor.

Bunun en önemli göstergesi ise, "hayvanlara karşı vahşet ve işkencenin" önemli bir kısmının çocuk ve gençlerden gelerek artmasıdır.
Böylesine vahim bir tabloya rağmen okullardaki eğitim ise "genç beyinlerin bilgi ile doldurulması"  olarak sürdürülüyor.

Maddi durumu iyi ailelerin çocukları kafaları okul bilgisi ile doldurulmuş, ama yaşamları "MARKA" kullanmak ve hoşça vakit geçirmeye yönelik durumdalar.

Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları ise aynı şekilde okul bilgileri ile doldurulmuş, ama "MARKA" özentisi ve daha iyi yaşama ulaşamamanın verdiği öfke ve tepki duyguları ile dolu durumdalar.

Toplumda ve eğitim çevrelerinde ki genel kanı, "zorlu yaşam koşullarında uyuşturucuya sığınan,  arkadaşını  darp eden, öğretmenini yaralayan, "paylaşma, acıma ve merhamet etme" duygularından yoksun,  hedefi  "para ve markalı yaşam" olan  bir NESLİN" geldiğidir.
Okul müfredatlarına, çocuklarda bu duyguları geliştirecek yöntem ve enstrumanlar mutlaka  eklenmelidir. Hayvanlara "merhamet ve yardım etme duygusu" ise toplumda vicdan ve paylaşım duygularını geliştirecek en önemli unsur ve eğitsel enstrumandır.

Bu bağlamda,
1. "Hayvan hakları, hayvan sevgisi ve hayvanlara yardım etme" konularının da  okullarda müfredatta yer almasını, ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama görevi verilmiş olan Orman Su İşleri Bakanlığı ile yıl boyunca "hayvan hakları" konusunda müşterek okul dönemi ve yaz dönemi etkinlikleri yapılmasını talep ediyoruz.
2. MEB 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programının 1 numaralı giriş yazısında birey  tanımı yapılırken sayılan özellikler içinde "insan haklarına saygılı" sözcüğü kullanılmıştır. Oysa saygı  sadece "insan hakları" ile sınırlı olmamalı, "hayvan hakları, doğa ve çevre hakları" da bu saygı  kapsamına alınmalıdır. Bu kavramların da  hazırlık programında yer almasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ediyoruz.


Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
TC Kimlik:

Dağıtım: Başbakanlık, TBMM Çevre Komisyonu, TBMM Eğitim Komisyonu, Orman Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Etik Kurulu, Diğer Etik ve Sosyal Kurullar ve STK lar, Bakanlıklar, Basın Kuruluşları

YAZININ GÖNDERİLECEĞİ MAİL ADRESLERİ:nabi.avci@tbmm.gov.tr
Cc: aloegitim@meb.gov.tr, yozdamgaci@hotmail.com, info@tesev.org.tr, tuba@tuba.gov.tr, tbd@biyoetik.org.tr, fatihislek@meb.gov.tr, scelikmeb@gmail.com, etg_mevzuat@meb.gov.tr, etg_degerlendirme@meb.gov.tr, ogm@meb.gov.tr, dogm@meb.gov.tr, mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr, mehmetnaci.bostanci@tbmm.gov.tr, avni.erdemir@tbmm.gov.tr, cigdemmunevver.okten@tbmm.gov.tr, osman.cakir@tbmm.gov.tr, orhan.atalay@tbmm.gov.tr, israfil.kisla@tbmm.gov.tr, bedrettin.yildirim@tbmm.gov.tr, sevimsavaser@tbmm.gov.tr, ismet.ucma@tbmm.gov.tr, "selcuk.ozdag@tbmm.gov.tr" <selcuk.ozdag@tbmm.gov.tr>, ilhan.yerlikaya@tbmm.gov.tr, nebi.bozkurt@tbmm.gov.tr, "muzaffer.cakar@tbmm.gov.tr" <muzaffer.cakar@tbmm.gov.tr>, "suatonal@tbmm.gov.tr" <suatonal@tbmm.gov.tr>, "tulay.bakir@tbmm.gov.tr" <tulay.bakir@tbmm.gov.tr>, "temel.coskun@tbmm.gov.tr" <temel.coskun@tbmm.gov.tr>, metinlutfi.baydar@tbmm.gov.tr, namik.havutca@tbmm.gov.tr, tanju.ozcan@tbmm.gov.tr, fatmanur.serter@tbmm.gov.tr, engin.ozkoc@tbmm.gov.tr, mehmetvolkan.canalioglu@tbmm.gov.tr, zuhal.topcu@tbmm.gov.tr, ozcan.yeniceri@tbmm.gov.tr, ahmetduran.bulut@tbmm.gov.tr, ibrahim.ayhan@tbmm.gov.tr, ahmet özyanık <ahmetozyanik0653@gmail.com>, "dkmp@ormansu.gov.tr" <dkmp@ormansu.gov.tr>, "mustyrd_eldemir@ormansu.gov.tr" <mustyrd_eldemir@ormansu.gov.tr>, "meldemir@ormansu.gov.tr" <meldemir@ormansu.gov.tr>, "hksm@ormansu.gov.tr" <hksm@ormansu.gov.tr>, "sabrikiris@ormansu.gov.tr" <sabrikiris@ormansu.gov.tr>, "mustafaakincioglu@ormansu.gov.tr" <mustafaakincioglu@ormansu.gov.tr>, "ozcanyaman@ormansu.gov.tr" <ozcanyaman@ormansu.gov.tr>, "ndemiral@ormansu.gov.tr" <ndemiral@ormansu.gov.tr>, istanbul <istanbul@ormansu.gov.tr>, "bolge1@ormansu.gov.tr" <bolge1@ormansu.gov.tr>, "eroglu@ormansu.gov.tr" <eroglu@ormansu.gov.tr>, "veyseleroglu@gmail.com" <veyseleroglu@gmail.com>, "bakanyrd@ormansu.gov.tr" <bakanyrd@ormansu.gov.tr>, "nakman@ormansu.gov.tr" <nakman@ormansu.gov.tr>, "mustesar@ormansu.gov.tr" <mustesar@ormansu.gov.tr>, "lakca@ormansu.gov.tr" <lakca@ormansu.gov.tr>, "mustyrd_kucuk@ormansu.gov.tr" <mustyrd_kucuk@ormansu.gov.tr>, "mustyrd_kocaker@ormansu.gov.tr" <mustyrd_kocaker@ormansu.gov.tr>, "hkocaker@ormansu.gov.tr" <hkocaker@ormansu.gov.tr>, "mustyrd_ceritli@ormansu.gov.tr" <mustyrd_ceritli@ormansu.gov.tr>, "myarasir@ormansu.gov.tr" <myarasir@ormansu.gov.tr>, "cem@ormansu.gov.tr" <cem@ormansu.gov.tr>, "mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr" <mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr>, "sgb@ormansu.gov.tr" <sgb@ormansu.gov.tr>, "teftis@ormansu.gov.tr" <teftis@ormansu.gov.tr>, "hukuk@ormansu.gov.tr" <hukuk@ormansu.gov.tr>, "ouzun@ormansu.gov.tr" <ouzun@ormansu.gov.tr>, "hacatal@ormansu.gov.tr" <hacatal@ormansu.gov.tr>, "did@ormansu.gov.tr" <did@ormansu.gov.tr>, "mgurbuz@ormansu.gov.tr" <mgurbuz@ormansu.gov.tr>, "narpa@ormansu.gov.tr" <narpa@ormansu.gov.tr>, "yasaryilmaz@ormansu.gov.tr" <yasaryilmaz@ormansu.gov.tr>, "etemboz@ormansu.gov.tr" <etemboz@ormansu.gov.tr>, "hozbek@ormansu.gov.tr" <hozbek@ormansu.gov.tr>, "navci@ormansu.gov.tr" <navci@ormansu.gov.tr>, "yceran@ormansu.gov.tr" <yceran@ormansu.gov.tr>, "tusta@ormansu.gov.tr" <tusta@ormansu.gov.tr>, "ckinaci@ormansu.gov.tr" <ckinaci@ormansu.gov.tr>, "h.aytac@ormansu.gov.tr" <h.aytac@ormansu.gov.tr>, "havci@ormansu.gov.tr" <havci@ormansu.gov.tr>, "ismailceritli@ormansu.gov.tr" <ismailceritli@ormansu.gov.tr>, bimer <bimer@basbakanlik.gov.tr>, Basbakanlik Kamu Gorevlileri Etik Kurulu <etikkurul@basbakanlik.gov.tr>

Son Güncelleme ( Pazartesi, 04 Ağustos 2014 01:49 )


Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/haytap/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 108

Tire Belediye Bakımevi'nin Bakanlık MÜFETTİŞLERİNCE Denetimi Talebimiz Hk

Tire Belediye Bakımevi'nin Bakanlık MÜFETTİŞLERİNCE Denetimi Talebimiz Hk

Sayın Prof Dr Veysel Eroğlu

Orman Su İşleri Bakanı

Müracaat yazımız okunmadan önce, aşağıda, Tire Belediyesi Bakımevinde Orman Su İşleri Müdürlüğünce  yapılan DENETİM cevabının ve bu denetimden kısa bir süre sonra BİZİM HAYTAP olarak barınak ziyaretindeki tespitlerimizi içeren 2 ekli yazının okunmasını talep ediyoruz.

A. Tire Belediyesi Bakım evi hakkında, uzun süredir  
"hayvanların pislik ve açlık içinde hasta durumda olduğu, kısırlaştırıldığı söylenen hayvanların uyuz hayvanların bulunduğu pis kafeslere konduğu,  kafeslerde ki hayvanlara sadece kuru ekmek verildiği, toplanan az miktarda yemeğin açık alanlarda ki hayvanlara göstermelik olarak verildiği, bakımevine bu koşullara itiraz eden gönüllülerin

ALINMADIĞI, HAKARETE UĞRADIĞI şikayetleri"

tarafımıza ulaşmaktaydı.


B. Bunun üzerine belediye veterineri ile yaptığımız görüşmelerde VETERİNER HEKİM bize  "Bu suçlamaların iftira ve yalan olduğu, her şeyin nizami olduğu, hayvanların iyi bakıldığı, gerekirse bizzat kendimizin giderek orayı görebileceğimizi" söyledi.

C. HAYTAP Hayvan Hakları Federasyon olarak veterinerin davetine icabet ederek HAZİRAN sonunda  bu bakım evini ziyaretimizde, "durumun anlatılandan DAHA FECİ olduğunu, ölü hayvanın bir bölmede haftalardır unutulmuş olduğunu, diğer bölmelerde can çekişen hayvanlar olduğunu, hayvanların kuru ekmeği pisliklerine karışmış olarak yediklerini, uyuz ve sağlıklı hayvanların aynı kafese kapatılmış olduğunu ve çok daha kötü manzaraları" bizzat gördük.

D. Daha da vahimi, bu ölü köpek odada iken ve barınak aynı pislikte iken, bizden yaklaşık 1 hafta önce İzmir Orman Su İşleri Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından bu bakımevinin denetlendiği ve  AŞAĞIDA GÖRECEĞİNİZ gibi orada DURUMUN İYİ konusunda RAPOR hazırlandığı görülmüştür.

BU BAĞLAMDA, BAKANLIĞINIZ MERKEZİNDEN BURAYA MÜFETTİŞ GÖNDERİLMESİNİ, bu belediye veteriner hekimi hakkında "soruşuturma talep edilmesini", bu bakımevini denetlerken bakanlık formunu kullanmayan ve olumlu rapor veren müdürlük mensubu denetmenler hakkında soruşturma açılmasını,  tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasa gereği bilgi ve acil cevap verilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla..

Nesrin Çıtırık

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

TC Kimlik..

Dağıtım: TBMM Çevre Komisyonu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İzmir Valiliği,  Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü, Tire Kaymakamlığı, Tire Belediye Başkanlığı, Partilerin Genel Merkezleri, il ilçe teşkilatları, Basın Kuruluşları

Ekler: Tire denetimi yapan denetmenin raporuna ilişkin CEVABİ yazı ve HAYTAP olarak Tire Bakımevi

ziyaretimiz fotoğraf ve bilgileri olarak iki ek..


http://dohayko.org/turkiyede-hayvanlar/3303-izmir-orman-ve-su-isleri-mudurlugunun-tirehaykoder-dilekcesine-verdigi-cevap.ht_

Yazı 1 : İzmir Orman ve Su İşleri Müdürlüğü denetim CEVABI, Oysa aynı tarihten kısa bir süre sonra bizim çektiğimiz fotoğraflardaki manzara, bu denetim sırasında da olmasına rağmen görmemişler!!


Kimden: baskan
Tarih: 7 Temmuz 2014 17:47
İZMİR ORMAN SU İŞLERİNDEN BİZE GELEN TİRE BELEDİYESİNİN BAKIMEVİNDE SORUN OLMADIĞINI DAİR CEVABI:

izmir@ormansu.gov.tr

24.06.20014

Yapmış olduğunuz BİMER başvurusunda yer alan şikayet doğrultusunda Tire Belediye Başkanlığı’na ait Geçici Hayvan Bakımevi’nde yapılan denetimde;

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında;
sahipsiz hayvanlara ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü,
bakımevinde gerekli iyileştirme çalışmalarının yapıldığı,
sahipsiz kedi köpekler dışında yalnızca Kaymakamlık tarafından el konulan horozların bulunduğu,
sahipsiz hayvan kayıt defterinde yer alan bilgiler doğrultusunda hayvanların kısırlaştırmalarının
düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Yazı 2 : İzmir Orman ve Su İşleri Müdürlüğü DENETİMİNDEN çok kısa bir süre sonra, Haytap'ın TİRE BAKIMEVİNİ ziyaretinde karşılaştığı manzara;

 

 

 

 Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/haytap/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 108

Amasya'da Belediyece Kurşunlanıp Yakılan Köpekler İçin Acil Soruşturma Talebimiz‏‎

Amasya'da Belediyece Kurşunlanıp Yakılan Köpekler İçin Acil Soruşturma Talebimiz‏‎

Orman Su İşleri Bakanı Prof Dr Veysel Eroğlu,

Amasya Belediyesi ekipleri, şahsın bahçesinde ki 3 sahipli köpeğini havlıyor diye alıyorlar. Sonra, köpekleriKURŞUNLAYIP öldürüp ormanda yakıyorlar.  (Detay bilgi aşağıda ki yazıda)
Sayın Bakan, bakanlığınız bürokratlarınca hazırlanan, tüm köpeklerin adına doğal yaşam denilen ÖLÜM KAMPLARINA toplanmasını esas alan 5199 Hayvanları Koruma Kanunu TASARINIZ, bu HAİN ve KATLİAMCI
belediyelere onbinlerce köpeği teslim etmeyi içeriyor.

Bakanlığınızca hazırlanan KANUN TASARISININ ana hedefinin, hayvanları korumak değil, belediyelerin ölüm ekiplerince toplanıp gözden uzak orman arazilerinde YOK EDİLMESİ olduğu açık.
Aşağıda ki "belediye vahşeti" yurdumuzdaki belediyelerin %90 tarafından uygulanmakta.

Sayın Bakan ve TBMM Çevre Komisyonu Değerli Üyeleri,

Orman Bakanlığının "yüzyılın HAYVAN katliamını hazırlayan TASARISINI" kabul etmeyeceğinize, bu büyük vebalin altına girmeyeceğinize inanıyoruz.
Bu vahşi cinayeti işleyen Amasya Belediyesi Başkanı ve cani toplama ekibi için yapacağınız uygulamayı merakla bekliyoruz. Seyirci mi kalacaksınız yoksa canileri cezalandıracak mısınız?
Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini rica ediyoruz.


Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

TC Kimlik: ....

 

 Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/haytap/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 108

Kediyi Parçalayarak Öldüren C.A Hakkında Adli İdari İşlem Talebimiz

Kediyi Parçalayarak Öldüren C.A Hakkında Adli İdari İşlem Talebimiz

Kamuoyunun bilgisine; Kediyi parçalayarak öldüren C.A isimli cani için gerekli kurumlara müracaatlarımız hazırlanmıştır. Ayrıca yarın hukkuksal bağlamda da avukatımız gerekli çalışmayı yapacaktır. Ekte Eskişehir Valiliğine olan yazımızı paylaşıyoruz, arzu edenler bu yazışmaya katılabilirler.

Nesrin Çıtırık

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Yönetim Kurulu Başkanı


Eskişehir Valiliği Yüksek Makamına,

Sosyal paylaşım ortamlarında kediyi parçalarken kaydettiği videoları yayınlayan kişinin Eskişehir’de Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğrencisi C.A isimli şahıs olduğu bilgisi alınmıştır.


Bu Bağlamda ;

1- Bu işkenceyi yapan Can Aksoy isimli kişinin, her an aynı vahşeti bir insana da yapabilecek "potansiyel bir katil" olması kuvvetle muhtemeldir. Benzer olayı bir başka hayvana veya bir insana yapmadan bu kişinin bulunarak, toplum güvenliği açısından göz altına alınmasını, adli ve idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz.
2- C.A isimli şahsın psikiyatrik muayene ve müşahade için akıl hastanesine sevk edilmesini talep ediyoruz.
3- Ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğu konusunda ki bilgilere istinaden bu konunun da incelenmesini, eğer uyuşturucu bağımlısı ise uyuşturucuyu nereden ve kimlerden temin ettiğinin araştırılmasını ve adli işlem yapılmasını talep ediyoruz.
4- Şahsın aile fertlerinin de ifadelerinin alınarak, onların da akıl hastanesinde müşahade açısından sevk edilmesini, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce aile nin de kontrol ve denetim altına  talep ediyoruz.

5- C.A' un kullandığı facebook profillerinin ve internet hesaplarının incelenerek başka hayvan veya insan cinayeti olup olmadığının araştırılmasını talep ediyoruz.

6- C.A' un arkadaşlarının da ifadelerinin alınmasını ve incelenmesini talep ediyoruz. Çünkü yazışmalarda "kendi babasını kesmek" sözü de geçiyor.

7- Şahsın üniversite öğrencisi olduğu bilgisi alınmıştır. Okul idaresinin de konuya ilişkin uyarılmasını ve okulda ki arkadaşlarının da ifadelerinin alınmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.


Nesrin Çıtırık

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

TC kimlik...

Dağıtım: Cumhurbaşkanlığı, BİMER, TBMM Çevre Komisyonu, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Eskişehir Orman Su İşleri Müdürlüğü, Basın Kuruluşları

Son Güncelleme ( Pazartesi, 10 Şubat 2014 04:37 )

Sayfa 1 > 8

opencart tema opencart temaları