PARLAMENTODAN

Sokak Hayvanları Sorunu Araştırma Önergesi TBMM Başkanlığına Sunuldu

  • A+
  • A-

Merhaba Sevgili Haytap’lılar.
 
Bugün sokak hayvanı sorununu incelemek üzere bir araştırma komisyonu kurulmasını talep eden önergemiz Necati Özensoy ve arkadaşları tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu. Kendisiyle araştırma önergesi, Haytap afişleri ve t-shirt’üyle fotoğraf çektirirken son derece neşeli ve ümitliydik.
 
CHP’den Ali Rıza Öztürk de uzattığım önergeyi hiç düşünmeden imzaladı. Genel Kurulda önergenin elden ele gezişini görmenizi isterdim, gereken 20 imza çarçabuk toplanıverdi.
 
AK PARTİ’den Birnur Şahinoğlu, Abdurrahman Dodurgalı, Abdurrahman Kurt ve Çağla Aktemür Özyavuz da tanıtım kitapçıklarımızı, afişlerimizi ve araştırma önergemizi incelemeye aldılar. Kendilerinin desteğini beklediğimizi, konunun ne kadar kritik olduğunu anlattım. Çağla Aktemür’ün de evinde köpeği varmış, kanun taslağının bir örneğini istedi incelemek için.
 
Önümüzdeki hafta, milletvekillerinin bu konudaki kamuoyu desteğini görmeleri için çok önemli. Bu saydığım vekilleri ve AK PARTİ Grup Başkan Vekilleri olan Ayşenur Bahçekapılı, Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Nurettin Canikli’yi telefon ve mail yağmuruna tutmamız gerekiyor. Onlara bu kanunun sadece hayvanlar için değil, toplum güvenliği ve sağlığı için ne kadar önemli olduğunu anlatmalıyız.
 
Komisyon açıldığı takdirde, hayvan hakları konusu en az 3 ay boyunca o komisyonda uzman kişiler, milletvekilleri ve STK temsilcileriyle tartışılacak, komisyon raporu doğrultusunda kanunda değişiklik yapılacak.
 
Aşağıdaki adresten milletvekillerine ulaşabilirsiniz:
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mvtelefon.liste#
 
Önergemiz aşağıdaki gibidir.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Gerekçe:
Sokak hayvanları, ülkemizde, toplum sağlığını tehdit etmenin yanında uğradığı kötü muameleyle kamuoyu vicdanını sızlatan, yıllardır çözülememiş bir sorundur.

5199 sayılı Kanun, içeriği ve uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Kısırlaştırma, sokaktaki hayvan popülasyonunun azaltılmasında bilimsel ve vicdani yönden en uygun yöntemdir fakat tek başına yeterli değildir. Sokak hayvanı sorununun en temel nedeni, yurt dışından kaçak olarak getirilip pet-shoplarda satılan ve istatistiklere göre yüzde 70’i sokağa atılan hayvanlardır. Bu hayvanların üremesiyle caddeler, barınaklar binlerce hayvana kucak açmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, pet-shoplar, sattıkları hayvanların aşı ve tedavilerini gerektiği şekilde yapmadığından ve yeterince denetlenmediğinden, halk sağlığını tehdit etmektedir.

Dolayısıyla, yurt çapında belediyelerce yapılacak etkin kısırlaştırma çalışmalarının yanında, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pet-shoplarda hayvan satışı yasaklanmalı, gümrüklerin denetimi artırılmalı, süs hayvanı ithalatına bir süre yasak getirilmelidir. Aksi takdirde belediyeler kısırlaştırma için seferber ettikleri iş gücü ve maddi kaynağa rağmen çözümsüzlükten kurtulamayacaklardır.

Sorunun bir ayağını da vatandaşların bilinçsizliği oluşturmaktadır. Eğitim çalışmalarıyla vatandaşlar bilinçlendirilmeli, barınaklardan ve sokaklardan hayvan sahiplenmeleri teşvik edilmelidir. Okullarda STK ve MEB iş birliğiyle eğitim programları düzenlenmeli, çocuklara hem kendilerini korumaları hem de sokak hayvanlarına zarar vermemeleri için, hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği anlatılmalıdır.

Bunun yanında, terk etmelere karşı caydırıcı olması açısından hayvanlara çiplenme zorunluluğu getirilmeli, terk edilen hayvanların sahiplerine, hayvanların kimlik ve sağlık bilgilerinin yer aldığı bu çipler vasıtasıyla ulaşılarak yüksek cezalar ödetilmeli, bir daha hayvan edinmeleri yasaklanmalıdır.

Bugün 5199 sayılı Kanun’da yasak olmasına karşın, Zabıta Kanunu’nyla belediyelere, kuduzdan sadece şüphe duyulması hâlinde bile zehirleme imkânı verilmesi büyük bir çelişkidir. Oysa bilimsel çalışmalar göstermektedir ki zehirlemelerle hayvan nüfüsü ilk anda azalmakla birlikte, geride kalan hayvanlar daha kolay beslenme ve üreme imkânı bulduğu için hayvan nüfusu en kısa zamanda eskisinden çok daha büyük bir miktara ulaşmaktadır. Bir çift köpekten beş yılda 60 bin köpek ürediği göz önüne alındığında, belediyelerde ve belediye sınırları dışındaki, tarım ve hayvancılıkla geçinen il, ilçe ve köylerde etkin kısırlaştırma uygulanması, şimdiye kadar sokak hayvanı sorununu çözmekte hiçbir şekilde etkili olmayan, aynı zamanda millî medeniyet düzeyimiz açısından bir yüz karası olan zehirlemelerin acilen durdurulması gerektiği çok net bir şekilde görülmektedir.

Diğer taraftan, otoyollarda veya şehir içinde trafik kazasına uğramış veya hasta ruhlu kişiler tarafından işkence edilmiş hayvan görüntüleri kamuoyunda tedirginlik yaratmaktadır. Birçok ünlü seri katil ilk cinayetlerini hayvan öldürerek işlemişlerdir. Hayvana tecavüz eden birinin, fırsatını bulduğunda engelli bir insana veya bir çocuğa tecavüz etmesi an meselesidir. Dolayısıyla toplum huzuru ve güvenliği için hayvanlara karşı işlenen suçlar, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılmalı, Ceza Kanunu kapsamına alınmalıdır.

Vatandaşların sokak hayvanlarıyla ilgili en büyük iki sıkıntısı hayvanlara karşı duydukları tedirginlik ve idari mekanizmaların görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle zor durumdaki yaralı hayvanların tedavilerini kendilerinin üstlenmek zorunda kalışlarıdır. Bu nedenle belediyelerin hayvan ambulansı, bakımevi ve tedavi merkezlerine kavuşturulması, acil bilgi ve destek alınması gereken durumlar için çağrı merkezleri ve yerel hayvan koruma görevlilerinin istihdam edildiği mahallî bilgi gişeleri kurulması gerekmektedir. Yine, çevreyi kirleten, vatandaşları rahatsız eden veya köpeklerini dövüştüren hayvan sahiplerine yüksek cezalar uygulanmalı, bunun için gerekirse kolluk güçleri yetkilendirilmelidir.

Gönüllülerin yardım ve gözetiminde yavru ve sakat hayvanlara hizmet vermesi gereken bakımevlerine ödenekleri verilmeli, hayvanlar belediye üzerine kaydedilerek veteriner işleri müdürlüklerinden sorgulanabilmelidir.Pelin SAYILGAN
Haytap Hayvan Hakları Federasyonu
Ankara Temsilcisi

  • Sokak Hayvanları Sorunu Araştırma Önergesi TBMM Başkanlığına Sunuldu
  • Sokak Hayvanları Sorunu Araştırma Önergesi TBMM Başkanlığına Sunuldu
  • Sokak Hayvanları Sorunu Araştırma Önergesi TBMM Başkanlığına Sunuldu