BAŞARI ÖYKÜLERİMİZ

HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?


Hayvan hakları mücadelesine giren gönüllülerin almış olduğu on haberden ancak bir tanesi mutludur. Bizlere hep sorunlu problemli haberler gelir. Kendi hayvanı ile mutlu yaşayan kişilerin haberleri zaten bir sorun olmadığı için bizlere yansımaz.O nedenle bizler daha çok sesini çıkaramayan , avukatları olmayan , dilleri olmayan kimsesiz hayvanlar için ya da sahibinden eziyet gören hayvanlara yardım etmeye çalışırız ( HAYTAP ) da son bir yıl içinde yapmış olduğu çalışmalarla önceki yıllara kıyasen , 2007 yılında çok büyük atılımlar yaptı ve küçük de olsa kimi başarılara imza attı. Bu nedenle yeni yıla girdiğimiz bu günlerde size küçük küçük mutlu ve iyimser haberlerimizi paylaşmak istedik2008 yılına girerken geçtiğimiz 2007 yılının kimi başarılı gördüğümüz çalışmalara da burada yer vermeyi , unutulmaması ve kayda geçmesi için hem gönüllülerimizle paylaşmayı uygun gördük hem de bir yıla şöyle bir bakınca ne kadar çok iş yapmış olduğumuzun da farkına vardık. Kronolojik sıraya tabi olmaksızın gelişi güzel seçtiğimiz kimi örnekleri aşağıya sıraladık :

1-    En önemli çalışmalarımızdan birisi HAYTAP web sitesinin açılması oldu. Uzun yıllardır bekleyen , Kasım 2006 HAYTAP toplantısında karar altına alınan site bu yıl çok dinamik ve etkin bir site olarak yayın hayatına girdi. Hukuk bölümünden , televizyon yayınları bölümüne , afiş tasarımlarından , konuk yazarlar ve örnek dilekçeler bölümüne kadar bir çok konu güncellenerek her gün sitede yer alması ile büyük bir boşluğu doldurduğuna inanıyoruz. Sitemiz halen geliştiriliyor. Artık hafta sonlarının pembe haberler yapan gazetelerin eklerini beklememize de gerek kalmadı.

2-    HAYTAP , Istanbul barosu ile işbirliği yaparak uzun bir çalışma sonucunda Türkiye’de ilk defa hayvan hakları konusunda Istanbul’da içinde hukukçuların , psikyatır ve adli tıpçıların da olduğu bilimsel bir panel yaptı. Panel bekelenenden çok yankı getirdi Hürriyet gazetesi ve birgün gazetesi başta olmak üzere basında oldukça yer aldı , panelin ses bantları web sitemizde katılamayanlar için de yayınlandı ve ilerisi içinde arşiv oluşturuldu. Ayrıca bu paneldeki tüm konuşmaların da kitapçık olarak çıkması ilerideki kuşaklara kalması için de kitap basım aşamasına geçildi.


3-    Kasım 2006 HAYTAP Istanbul toplantısında alınan kararlardan birisi de Hayvan Hakları  Aktif Güç Birliği Platformu ( HAYTAP ) ismi ve kullanılan logosu için patent alma idi. Toplantıda alınan bu karar da uygulamaya sokuldu ve patent enstütüsüne tescil işlemi için başvuruldu. İsim ve marka koruma altına alınma işlemleri başlatıldı. Önümüzdeki günlerde isim resmi olarak tescil edilmiş olacak.


4- Bir yıl içinde hayvan hakları ile ile ilgili olarak HAYTAP defalarca NTV , CNN TURK , TV24 , TV8 , TRT  , SHOWMAX , KANALB , FOX TV gibi bir çok ulusal kanalda temsil edildi. Hayvan hakları konusu ciddi bir şekilde tartışıldı . Hatta bu kanallar aynı konuyu bir çok defa farklı programlarında işlediler. Hayvan hakları konusu “ pembe haberlerden öte” Türkiye gerçeği olarak değerlendirmeye alındı , HAYTAP ın bakış açısı ve özellikle çözüm önerileri sunuldu.

5- Nisan 2006’da Ankara ‘da HAYTAP önderliğinde yasanın değişmesi , 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıta yasasının yanlış uygulanması ile ilgili olarak ulusal çapta bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Gümrük müsteşarlığı ve içişleri bakanlığı ile görüşmeler yapıldı. Sokak hayvanlarının öldürülmesi ilk defa dramatik olarak bir tiyatro eşliğinde halka sunuldu . Film hemen devamında  sitesine konuldu .  HAYTAP çelengi Gazi’nin mozolesine konuldu , saygı duruşunda bulunuldu.

6- Aynı günün öncesinde Gümrük Müsteşarlığı ile kaçak hayvan ticaretinin engellenmesi için yapılan görüşmeler kısa sürede sonuç verdi. Yetkililerin konuya dikkati çekildi tüm gümrük kapılarımıza yurtdışından Türkiye’ye kaçak hayvan girmemesi için HAYTAP tarafından yaptırılan afişler Rusça ,Romence ve Türkçe tercümeleri ile asıldı.

7- Petshoplarda yaşanan dramları daha fazla dile getirebilmek için HAYTAP danışmanlığında hazırlanan www.petshopgercegi.com  ve www.kanlipara.com web siteleri devreye sokuldu. Sabah gazetesinde site tam sayfa haber olarak tüm mutfakta dönem dram ötesi perde arkası gerçekleri  ile anlatıldı. Site kısa zamanda çok tutuldu . Halen yayınına aktif olarak devam etmekte.

8- Ulusal çapta örgütlenme ile ve ciddi bir marka ve kurumsallaşma ile hayvan hakları ve refahının çözüleceğine inanan platformumuz arkasında büyük sponsorlar , yabancı destekleri olmamasına rağmen Türkiye’de güvendiği ve aynı felsefede çalışan gönüllüleri ile temsilcilikler oluşturarak Kars’tan Edirne’ye kadar örgütlenme hareketlerine devam etti. Şu anda HAYTAP halen Türkiye’de ( hatta yurtdışında ) en fazla üyesi olan aktivist üyelerden oluşan platform olma özelliğini devam ettiriyor. Yerel derneklerin kendi iç işleyişlerine karışmayan HAYTAP , ulusal çapta aynı anda hareket etmek ve güçlü bir ses altında birlik olmak tezini savunmaya devam ediyor. Yerel hareketleri acak ulusal çaptaki bir birlik altında toplanırsa idari makamlara , medyaya , kamuoyuna doğru imaj vereceğine , hayvanların haklarının daha iyi savunulacağı tezini ancak bu örgütlenmeyle başaracağına inanıyor.

9- Özellikle Edirne belediyesinin Edirne kedi ve köpek evinde zamanında vurdumdaymaz hareketleri ve oradaki ölüme terk edilen hayvanlar , HAYTAP üyelerinin ( özellikle BGD) yerinde ve zamanında müdahelesi ile daha fazla “can “ hayatını trajik bir şekilde kaybetmeden müdahele etti , bizzat barınağa gidip her türlü fiili , hukuki ve medya desteğini sağladı.

10- Bir sene boyunca onlarca idari makama dilekçeler yazıldı ,çözüm önerileri sunuldu , bir çok ilimizde çıkabilecek olası itlaf kararları önlendi. Yüzlerce telefon görüşmesi yapıldı . Mevcut yasalardan haberi olmayan makamlara yasalar , genelgeler , yollandı .

11- 5199 sayılı yasanın değişmesi için HAYTAP önderliğinde ulusal çapta imza kampanyası başlatıldı. Bir çok il ve ilçede  stant açıldı . Sanal ortamda imza kampanyaları başlatıldı , üniversiteler bünyesinde yasaya karşı imza toplanmalar devam etti. Bu çalışma halen devam etmekte.

12- Sürpriz bir şekilde Hollanda’dan Türkiye’ye izinsiz olarak sokulmak istenen geyikler nedeniyle hayvan hakları belki de Türkiye’de ilk defa bir idari makamın görevini gereği gibi yapmadığını itiraf etmesi , hayvanlara bakış açısı Hürriyet Gazetesinde sürmanşet olarak girdi. Hatta bu traji komik durum LEMAN mizah dergisine karikatür olarak dahi yansıdı.

13- Kırklareli ‘nin İgneada ilçesinde bulunan sokak hayvanları için HAYTAP olarak ciddi bir kısırlaştırma kampanyası başlatıldı. İdari makamların bütçe ayırmayacağı anlaşılınca gönüllülerimizden gelen para buraya aktarıldı. Oradaki gönüllü veterinerimizin gözetiminde bir çok hayvan kısırlaştırıldı.

14- HAYTAP gönüllülerimiz tarafından zor durumda olan bir çok barınağa serum ve kulübe bağışı yapıldı.

15- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun değişmesi için, HAYTAP önderliğinde başlatılan çözüm önerisi kapsamında ,  İstanbul Barosu Hayvan Hakları komisyonu ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası ( İVHO ) ile alternatif yasa değişiklikliği için yapılan çalışmalar , güncel ve uluslararası mevzuat çerçevesinde tekrar tartışılıp alternatif yasa taslağı çıkarıldı. Yasanın kabahatler kanunu kapsamında kalması için gerekli düzenlemeler yapıldı . (Bu çalışmalar halen devam etmektedir.)

16- HAYTAP üyesi  Istanbul Dohayko Gürpınar başta olmak üzere , Şarköy ve Diyarbakır ‘da sanatçılarla hazırlamış olduğumuz HAYTAP logolarının yerel üye dernekler ve  belediyelerin amblemleri ile olduğu bilboardlar oradaki üye derneklerimizin yardımı ile tüm ana caddelere asıldı. Bu çalışmaların çok önemli geriye dönüşleri oldu. Sırada bekleyen Kars , Konyaaltı ( Antalya ) , Muğla , Adana , Şişli , Samsun , Edirne , Adalar vb gibi bir çok il ve ilçemiz için bilboard çalışmaları işin afiş tasarım çalışmaları ve görüşmeleri ise halen devam etmekte.

17- Hayvanlara olduğu gibi aynı zamanda elinden geldiği kadar,  insanlara da yardım etmeyi ilke edinmiş platformumuz HAYTAP , bu yıl da Siirt’ten yardım talebinde bulunan bir okula elini uzattı. Şu ana kadar birçok koli Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG ) ile ortak olarak yapılan  bu çalışma ile Siirt’e ulaştırılıyor. Yaşam hakkının her canlı için kutsal olduğunu  prensibini benimseyen platformumuz HAYTAP,   Siirt ’in ücra bir köyündeki Hakan Tanrıverdi öğretmeninin ve öğrencilerinin de sesini duydu Onlara  defter kalem kitap ve özellikle ayakkabı ve giyecek   gibi bir çok temel gereksinime ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

18- Yasa değişikliği için binlerce broşür bastırıldı. Bunlar için Istanbul bölgesinde sponsor matbaalar bulundu. Adana HAYTAP , bu broşürleri kendi bütçesi ile tüm milletvekillerine , üniversitelere , adliyelere , bakanlıklara ve ilgili tüm birimlere kurye ile yolladı. Istanbul ’da düzenlenen onbinlerce kişinin katıldığı Tüyap Kitap Fuarında ilk defa stant açılarak hem imza kampanyası devam ettirildi hem de yasa değişikliği ile ilgili broşürler ve fotoğraflar bu fuarda dağıtıldı.

19- Hürriyet Gazetesi çok önemli bir misyon üstlenerek , hem de adına kurban bayramı denilen yaklaşık 3 milyon hayvanın bir günde kesildiği ve korkunç görüntülerin yaşandığı bir dönemde HAYTAP bünyesinde uzun süre yapılan çalışmalarla üç günlük müthiş bir yazı dizisi hazırladı. Özellikle adli tıp Prof Sevil Atasoy’un ve ünlü hayvan hakları savuncusu Tom Regan’ın kitabından yapılan alıntıları bu yazı dizisine aldı. Yazı dizisi hayvan hakları mücadelesinde devamlılığı olan  çok büyük etki yarattı.

20- Yaz aylarında dinamik HAYTAP üyemiz BGD yine sessiz sedasız büyük bir başarıya imza atarak Istanbul Kuruçeşme Arena’da önemli sanatçıların yer aldığı büyük bir konser organizasyonu yaptı ve yüzünün akıyla bu konserden çıktı. Konserin tüm geliri Istanbul’da kimsesiz hayvanlar için yapılacak rehabilitasyon merkezine ayrıldı. Konu defalarca medyada yer buldu , hatta hayvan hakları sınıf atladı başlığı gururumuzu okşadı.

21- Istanbul ormanlarında yaşanan can pazarı internet ortamındaki görüntülerden KANAL B televizyonu ekranlarına yansıtıldı. Program yoğun talep alınca önümüzdeki günlerde tekrar yayını gündeme geldi. Kanal B ekibi bu çekim için HAYTAP ı kırmayarak Ankara’dan gelip Istnabul ormanlarındaki bu dramı yerinde görüntüledi.

22- Türkiye Google HAYTAP’a sponsor olarak Google arama motorunda günün en fazla bakılan saatleri arası 11-13 arası HAYTAP ‘ı en sağ köşede reklam gibi  ismi görülebilecek şekilde yayınlamaya başladı. Günlük en az 20-30 kez sadece buradan HAYTAP ismine ulaşıldığını öğrendik.

23- Yedikule gönüllümüz Tolga Öztorun’un katkıları ile HAYTAP için film hazırlandı. Kısa zamanda film yurtdışı da dahil olmak üzere şu an itibarıyla 6500 kişi tarafından izlendi. CNN Turk ve Fox Tv tarafından yayınlandı, HAYTAP panelinde izleyecilere gösterildi. Bu filmi izleyen bir çok kişi hayvanlar üzerinde yaratılan deney , barınak , petshop , sadizm , işkence gibi bir çok olaya görsel olarak tanık oldular ve bu sayede bir çok gönüllü aramıza katıldı. Hayvan haklarının kendi hayvanını seven hayvanseverin hakkı değil , bir mücadele olduğu daha çok anlaşıldı .

24- 5199 sayılı yasanın ilgili yönetmeliği gereği hayvan koruma gönüllüsü olmak için düzenlenmesi gereken seminer bir türlü ilçe belediye tarafından yeterli çoğunluk sağlanamadığı için düzenlenemeyen (ya da düzenlenmek istemeyen ) , ancak bunu da her defasında gönüllülere karşı bir koz olarak kullanan bir çok ilçe belediyesinin bu tutumuna karşın HAYTAP , İstanbul Büyükşehir belediyesi ile işbirliği yapıp , çevre müdürlüğü ve valiliğin de onayı ile 2007 yılında iki büyük semineri Büyükşehir belediyesi çerçevesinde düzenlettiği seminer ile işlemleri bir çok gönüllü açısından kolaylaştırılmasını sağladı. Bir çok gönüllümüz devletin istediği bu kartı almaya hak kazandı.

25- Edirne’de bir kedinin lisenin ikinci kat penceresinden atılması üzerine you tubeda yer alan filmi Edirne il müdürlüğüne yollayıp , soruşturma açıldı. Öğrencilere uyarı cezası verilirken ,  lisede bundan böyle hayvan sevgisini işleyen (!)  derslerin verileceği duyuruldu. En azından bu soruşturma ile bir çok ilgilinin ve hatta öğrencinin gözlem altında olduğu intibaı verilerek , sonuçlarına katlanacağı , HAYTAP ın üyeleri vasıtası ile izlendikleri intibaı verildi.

26- HAYTAP üyesi Dohayko Gürpınar ile yapılan sıkı işbirliği sonucu Havaalanında defalarca yurda girmek isteyen kaçak hayvan yakalandı. Gümrük müdürlüğü ile sıkı ilişki içine girilip işbirliği yapıldı. Yavrular gerek Edirne’deki HAYTAP gönüllülerimiz gerekse Istanbul Havaalanındaki gönüllülerimiz sayesinde petshop mafyasının eline düşmeden sahiplendirildi.

27- HAYTAP ın yaptığı çalışmalar ilk defa TÜBİTAK gibi ciddi bir bilimsel dergiye girdi. Bilimsel içerikte yazı ve tanıtım çalışmaları böyle saygın bir dergide yer aldı.

28- Yaz aylarında tüm ülkede devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle yaptırılan stickerlar Kartal Eylemine gelen gönüllülere dağıtıldı , internet üzerinden çoğaltıldı , çöpçüler tarafından ya da mahalleliler tarafından toplanan su kaplarının üzerine bu etiketler yapıştırılması teşvik edildi. Su verme eylemeinin bile bireysel işlemden örgütlü bir halde olması halinde uzun vadede başarılı olacağının başka bir sembolü idi bu etiketler.

(!)29- Türkiye’de yabancılar için yayın yapan Turkish Daily News adlı gazetede hem HAYTAP çalışmaları , hem yurda kaçak giren ve çıkan hayvanlar , hem yasa değişikliği çalışmaları röportaj şeklinde yayınlandı. Türkiye’de yaşayan bir çok yabancıya haberimiz ve felsefemiz ulaştığı gibi bir çok konsolosluk ve elçilik de özellikle kaçak hayvanlar konusunda duyarlı olması sağlandı.http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=73049

30- Yine bir ilk gerçekleştiren platfromumuz  hukuk danışmanı Av Ahmet Kemal Şenpolat’ın son zamanlarda sıkça karşılaşılan ev hayavnlarının tahliyesi konusunu da ele aldığı bir bilimsel makale yazdı. Ev hayvanlarının tahliyesinde Yargıtay 18. Hukuk dairesinin  bakış açısına eleştirel bakış adlı bilimsel bir makale  yayınladı. Bu bilimsel makale istanbul barosunun mart 2007 sayısında yayınlanarak bir çok hukukçuya ulaştı , internet sitemizde de yayınlandı. Panel sonrası katılımcılara bu kitap ücretsiz olarak dağıtıldı.

31- HAYTAP üyemiz Diyarbakır Dihayko bölgenin en büyük hayvan rehabilitasyon merkezinin açılmasında öncü olurken , yine HAYTAP üyemiz adana Dohayko 3285 sayılı yasanın uygulanmaması için yüzlerce kez yazılar yazdı , broşürler bastırdı , bir başka üyemiz Konyaaltı Dostları derneği Antalya HAYTAP bünyesine katılarak antalyahaytap yahoo groupsu kurdurmaya dek işi ilerletti. Yurdun bir çok yerinde diğer temsilciliklerimiz ve üyelerimizin yapmış olduğu çalışmaları burada tek tek ise anlatmıyoruz.
Yukarıda anlatılanlar “biz şöyleyiz , biz olmasak böyle olurdu”  , “biz var ya biz” söylemi için anlatmadık. Özellikle hayvan hakları gündeminin çok yoğun olduğu , gündemin devamlı değiştiği , gönüllülerimizin yardım için canla başla çalıştıkları böyle dinamik bir ülkede yapılanların unutulmamasını sağlamak  ve arşiv kayıtlarımıza bu çalışmalarımızın girmesini sağlamak , ileriye dönük belge oluşturmak , unutulanları hatırlatmak , aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza , yahoo gruplarını takip etmeyen kişilere de fikir vermesi için yayınladık. Aralarında önemli olacağını düşündüğünüz , tüm kamuoyunu ilgilendirebilecek çalışmalarını unuttuğumuz üye derneklerimiz varsa lütfen bildirsinler onları da ekleyelim.Toplamda 30 temel ve ulusal çapta çalışma da her ay yaklaşık iki başarılı ve gurur verici çalışmaya denk gelir ki arkasında yabancı güç , maddi destek olmadan azımsanacak bir çalışma değildir.Hedefimiz 2008 yılında daha da iyilerini yapmak . Şu anda 30 kalem olarak yazdığımız bu temel çalışmaları belki hepsi birbirinden önemli 100 kaleme kadar çıkarabilmek.
Ulusal çapta güçlü bir sesin ayak seslerini öncelikle içimizdekilere duyurabilmek ! ! !

HAYTAP ÇALIŞMA GRUBU Adına Av.Ahmet Kemal Şenpolat

 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?
 • HAYTAP 2007 YILINDA NELER YAPTI ?