Hayvan Hakları Başvuru Yolları

HAYTAP EL KİTABI

İLK SÖZ

Sevgili Hayvan Hakkı Savunucusu Dostlar  !

Onların da en az bizler kadar yaşama hakkına sahip olduğunu düşünen dava arkadaşları !

Bu kılavuz bizlerin gerçek dostları olan hayvanlar ile ilgili karşılaşabileceğimiz problemlerde ne yapmamız gerektiği konusunda kılavuzluk yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Haytap Kılavuzu sürekli değişime açıktır. Sizlerde uyguladıklarınızı bizlerle paylaşmalısınız. HAYTAP EL KİTABININ yanında size her konuda destek olarak düzenli güncellenen www.haytap.org sitemiz sizler için başvuru kaynağıdır. Haytap bir ihbar kurumu olmadığından bizler hepinizin bizlere sorunları ihbar ederek değil , sorun çözümünde sizleri de yetiştirerek kendi karşılaştığınız sorunlarda durumu kendiniz de çözerek ulaşabileceğinizi düşünüyoruz. Haytap’ın ülkenin her yerindeki olaya müdahele edebilmesi bu kadar yoğun hayvan hakkı ihlalinin yaşandığ bir coğrafyada teknik olarak , bütçesel olarak  , takım çalışmasına yatkın gönüllü sayısının  az olması nedeniyle mümkün olmadığını lütfen unutmayın.

Ayrıca web sitemizin SSS - Hukuk - Don Kişot’un Köşesi bölümleri ile www.haytap.tv bölümlerine de göz atmanız tavsiye olunur.

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ayrıca 111 Soruda Hayvan Hakları adlı kitaba da bakabilirler

( Çevre Bakanlığı yeni yasayla Orman Su İşleri Bakanlığı oldu , şemaları ona göre okuyun lütfen )

“Dünya Hepimizindir”. Hayvanlar ve bitkiler dünyayı kendi doğrularına göre değiştiren insanların sorumluluğu altındadır ve onların hakları vardır. Bu haklar insanlar tarafından güvence altına alınmalıdır.

Tüm canlılar için haklar kanunlarla güvence altına alınmalıdır.

Kanunlar uygulanmalıdır. Kamu kuruluşları kanunla belirlenen görevleri yapmak zorundadır.

Temel düşüncemiz, yetki ve sorumluluğu 5199 s.k. ile belirlenmiş kamu kuruluşlarının;

- Görevlerini hatırlatmak,

- Görevlerini eksiksiz yapmalarını sağlamak,

- Kurumlar arası diyalogu sağlamak,

- Kurumlar arası eşgüdümü oluşturmak,

- 7 gün 24 saat hizmet verilmesini sağlamak,

- Görevlilerin hizmet kalitelerini arttırmak,

- Her yerde olanları görebilmek,

- Mutlaka sonuç alabilmek,

- Bağırıp çağırarak değil , hukuku da kullanarak imza ve yetki makamlarına adım attırmak

- Görev yapanları sürekli izlemek , uyuyan devlet mekanizmasını çalıştırtmak şeklinde özetlenebilir.

YOL HARİTAMIZ

 

Yapılacak çalışmalarda devlet kurum ve kuruluşlarının hiyerarşik yapısı esas alınmalıdır.

En alt birimden en üst birime her basamakta ilgili kurum ve kuruluşlar tespit edilmelidir.

Yapılacak girişimler EK’te sunulan örnek benzeri yazılı olmalıdır.

Yasalarla belirlenen her detay dikkate alınmalıdır.

Girişimlerde hukukun üstünlüğü esas olmalıdır. Mutlaka sonuç alınmalıdır.

HAYVAN GRUPLARINA GÖRE YASAL İŞLEM BAŞLATACAK İLGİLİ KAMU KURULUŞLARI

TABLO-1

 

ORMAN ve SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYELER

TARIM VE KÖY İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

POLİS                       JANDARMA

EVCİL HAYVAN

X

X

   

SAHİPSİZ HAYVAN

X

X

   

GÜÇTEN DÜŞMÜŞ HAYVAN

X

X

X

X

YABANİ HAYVAN

X

 

X

X

EV VE SÜS HAYVANLARI

X

X

 

X

KONTROLLÜ HAYVAN

X

X

X

 

DENEY HAYVANI

       

KESİM HAYVANI

X

X

X

X

Tablo: Hayvan grubuna göre ilgili kamu kuruluşları tablosu

 

HATIRLATMA:  5199 SAYILI HAYVAN HAKLARI KANUNUNDA TANIMLANAN HAYVAN GRUPLARI

1. Evcil hayvan: İnsan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanlar.

2. Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanlar.3. Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanları.4. Yabani hayvan: Doğada serbest yaşayan evcilleştirilmemiş ve kültüre alınmamış omurgalı ve omurgasız hayvanlar.5. Ev ve süs hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvan. 6. Kontrollü hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan işaretlenmiş kayıt altındaki ev ve süs hayvanları.7. Deney hayvanı: Deneyde kullanılan ya da kullanılacak olan hayvan.8. Kesim hayvanı: Gıda amaçlı kesimi yapılan hayvanlar.

NE YAPMALIYIZ?

 

Yaralı – Şiddete maruz kalmış – Tecavüze uğramış – Kaza geçirmiş- Hasta – Olumsuz şartlarda yaşayan hayvan tespit edilmiş ise aşağıdaki TABLO-2 de işaretlenen kuruma haber verilir.

KİMİ ARAYACAĞIZ TABLOSU

TABLO-2

 

 

ORMAN VE SU İŞL MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYELER

TARIM VE KÖY İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

POLİS                       JANDARMA

EVCİL HAYVAN

 

X

   

SAHİPSİZ HAYVAN

 

X

   

GÜÇTEN DÜŞMÜŞ HAYVAN

X*

   

X

YABANİ HAYVAN

X

   

X

EV VE SÜS HAYVANLARI

X*

X

   

KONTROLLÜ HAYVAN

X*

X

   

DENEY HAYVANI

 

X

X

 

KESİM HAYVANI

 

X

X

X

Tablo: Hayvan gruplarına göre, başvuru yapılacak kamu kuruluşları tablosu

* Yasal işlem gerektiren durumlarda ve özellikle özel mülklere girilmesi gereken durumlarda TABLO-1 kullanılacaktır.

 

ACİL DURUMDA İLK YAPILACAKLAR, BAŞVURU YOLLARI VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Başvuru şekli olaya göre TABLO-2 dikkate alınarak yazılı yapılmalıdır.

A. İlk yapılacaklar

1. Yaşanılan olayın fotoğrafı, delil teşkil edecek malzemeleri ve olayın detay bilgileri toplanacak.

2. Yaşanan olayın şekline göre tablo-2 de belirtilen ilgili kuruluşa telefon açılacak.

3. Telefonda olayın özet bilgisi, deliler, (tarih-saat-yer-olayın oluş biçimi), adınız soyadınız-telefonunuz ve isteğiniz belirtilecek.

4.İlgili kamu kuruluşlarına yazılı bilgi verilir. Ayrıca Haytap bölge koordinatörleri ve/veya temsilcileri bilgilendirilmek amaciyla telefon, e-posta veya mektup ile bilgi verilecek.

5. Mümkün ise yetkili görevliler gelene kadar olay yerinde beklenmelidir. Veya oluşan olayın durumuna göre hayvan hızlı bir şekilde müdahale yapılacak yere ulaştırılmalıdır.

- Gündüz kamu kuruluşları açıktır. Ancak gece ve tatil günlerinde açık olmayabilir. Bu konuda gece ve tatil günlerinde de işlem yapılması için bakanlık, vilayet makamına yazı yazılarak harekete geçilmesi ve sonuç alınması sağlanmalıdır.

B. ÜST MAKAMLARI BİLGİLENDİRME-YANIT İSTEME-İNCELEME BAŞLATMA YOLLARI VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1. Özellikli durumlarda kamu kuruluşlarına e-posta gönderilmeli veya dilekçe yazılmalıdır.

E-posta gönderilecek veya Dilekçe yazılacak yerler:

A. İL DÜZEYİNDE:

Vilayet Makamı

Orman Su İşleri Müdürlüğü

Belediye Başkanlığı

İl Tarım ve Köy İşleri Müdürlüğü

B. BAKANLIK DÜZEYİNDE:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Adres: Söğütözü Caddesi

No:14/E

ANKARA

Tel: 0 312 207 50 00

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

BAŞBAKANLIK DÜZEYİNDE:

Başbakanlık BİMER

Adres: Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire başkanlığı Merkez Bina B/19

06640 Kızılay/ANKARA

Tel: 0 312 424 16 12-13-18

Faks: 0 312 425 13 75

Bilgi edinme E-Posta: bimer@basbakanlik.gov.tr

DİKKAT:

Bilgi edinme isteğinize cevap verilmez ise Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) başvurmanız gerekmektedir. ( Dilekçe örnekleri ve yapılacaklar için sitemizin Hukuk bölümüne bakabilirsiniz )

 

 

BEDK

Adres: Başbakanlık Merkez Bina, B.Kat, No: 4 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0312 419 57 15
Faks: 0312 419 15 35
E-Posta: bedk@basbakanlik.gov.trÖNEMLİ NOT: Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Bilgi Edinme Değerlendirme Kurul’una yapılacak itiraz başvurularının YAZILI olarak yapılması gerekmektedir. Elektronik (e-mail) başvuruların BEDK tarafından işleme konulmayacağı ifade edilmektedir

 

 

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ:

 

1. HAYVAN BAKIMEVİ OLMAYAN İL/İLÇE/BELDE DE BAKIMEVİ YAPILMASI İÇİN YAZI ÖRNEĞİ

 

T.C.

………………………. VALİLİĞİ

Tarih

2004 yılında çıkan 5199 s.k. gereği belediyeler hayvan bakımevleri yapmak zorundadır. Ancak bu tarihe kadar …………………….. Belediyesi hayvan bakımevi yapmamıştır. İlgili belediyenin bakımevi yapmamasından dolayı inceleme yapılması ve de bakımevinin yapılması hakkında gereğinin yapılmasını bilgi edinme yasasına göre tarafıma bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Adı Soyadı

İmza

Vatandaşlık No

Adres

Tel

 

KONTROLLU  HAYVANLARIN TAKİBİ İÇİN YAZI ÖRNEĞİ

 

T.C.

…………………….. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

BAŞKANLIĞI

Tarih

Belediye ekiplerince ……/………………./……….  tarihinde, saat …………… de ……………. Mahallesi ………….. Sokak  …….. nolu konut önünden ………….. cinsi küpeli köpek uyuşturularak alınmıştır. İlgili köpeğin alınma nedeni ve de alındıktan sonra akıbeti hakkında bilgi edinme yasasına göre tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

Adı Soyadı

İmza

Vatandaşlık No

Adres

Tel

2. ŞİKÂYET ETME DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

KÖTÜ MUAMELE MARUZ KALAN HAYVANLARIN TESPİTİ DURUMUNDA ŞİKAYET YAZISI

 

T.C.

………………………………… VALİLİĞİ
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih

…../………………/……… tarihinde ……….. günü …………. Mahallesi ……….. Sokak …….. nolu konutun bahçesinde olumsuz şartlarda yaşayan köpek gördüm. Köpeğin yerinden alınması ve de sahipleri hakkında 5199 s.k. gereği yasal işlem yapılmasını bilgi edinme yasasına göre tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

Adı soyadı

İmza

Vatandaşlık No

Adres

Telefon

3. BİLGİ İSTEME DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

T.C.

BAŞBAKANLIK BİMER

Tarih:

……/……………./……… tarihinde ……………….. İli ………….. İlçesi Belediye başkanlığına yazmış olduğum dilekçe ile 5199 s.k. gereği Hayvan Bakımevi yapılmasını istemiştim. Bu tarihe kadar tarafıma bilgi gelmemiş ayrıca bakımevi de yapılmamıştır. İlgili belediyenin yasanın gereğini yerine getirmemiş olması dolayısıyla hakkında kanuni işlem yapılmasını ayrıca bilgi edinme yasasına göre de tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim

Adı Soyadı

İmza

Vatandaşlık No

Adres

Tel


4. TEFTİŞ KURULLARINA YAZILAN İNCELEME SORUŞTURMA YAPILMASI (MÜFETTİŞ İSTEME) HAKKINDA DİLEKÇELER

4-a. BELEDİYE ÇALIŞANI İÇİN MÜFETTİŞ İSTEME TALEP YAZI ÖRNEĞİ

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Tarih:

….…………… belediyesinde görevli ………………….isimli çalışanınız, ……/……………../……… günü ………. Mahallesi ………… Sokakta beyaz renkli köpek yavrularından iki tanesini itlaf etmiş olduğu hakkında bilgi aldık. İlgili kişinin cezalandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Adı soyadı

İmza

Vatandaşlık No

Adres

Tel

4-b.  KURUMLAR İÇİN MÜFETTİŞ İSTEME TALEP YAZI ÖRNEĞİ

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Tarih:

….…………… belediyesinde görevli ………………….isimli çalışanınız, ……/……………../……… günü ………. Mahallesi ………… Sokakta beyaz renkli köpek yavrularından iki tanesini itlaf etmiş olduğu hakkında bilgi aldık. İlgili kişinin cezalandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Adı soyadı

İmza

Vatandaşlık No

Adres

Tel

4-c.  KURUM ÇALIŞANI İÇİN MÜFETTİŞ İSTEME TALEP YAZI ÖRNEĞİ

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Tarih:

….…………… kurumunuzda  görevli ………………….isimli çalışanınız, ……/……………../……… günü ………. Mahallesi ………… Sokakta beyaz renkli köpek yavrularından iki tanesini itlaf etmiş olduğu hakkında bilgi aldık. İlgili kişinin cezalandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Adı soyadı

İmza

Vatandaşlık No

Adres

Tel

 

 

MEVZUATLA İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

-  Orman Su İşleri Müdürlükleri:

- Her ilde bulunan müdürlükler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

- Tutanak düzenleme, ceza kesme, yargıya intikal ettirmede yetkilidir.

- Her türlü iş ve işlemi sevk ve idare etmede bakanlık adına görev yapar.

- Belediyeler:

- Bulunduğu yerleşim yerinde bakımevi açmak zorundadır.

- Sahipsiz hayvanları kayıt altına almak, kısırlaştırmak, aşılatmak, rehabilite etmek, tekrar alındığı yere bırakmaktan sorumludur.

- Hayvan itlafı yapılamaz.

- İl Hayvan Koruma Kurulu:

- Kanunla her şehirde kurulmak zorundadır.

- Hayvanlarla ilgili tüm çalışmaları organize ve koordine eder.

- Başkanı ilin valisidir.

- Çalışma planlarını hazırlar, uygulamaları denetler, projeler hazırlar.

- Tüm çalışmaları sevk ve idare eder.

- Ayda bir toplanmak zorundadır.

- Sekretaryasını il Çevre ve Orman müdürlüğü yapar.

- Yerel hayvan koruma görevlileri:

- İl Hayvan Koruma Kurulu tarafından bir yıllığına görevlendirilir.

- Bulunduğu yerdeki hayvan koruma işlemlerini koordine eder.

- Tutanak düzenler, yetkili kişi ve kurumlara gönderir.

- Evde hayvan besleme:

- Hayvan sahipleri besledikleri hayvanlardan sorumludur.

- Beslenen hayvan sokağa terk edilemez.

- Hayvan sahipleri hayvanlarını kayıt altına almak zorundadır.

- Her apartmanda ilk yönetim planında aksine bir hüküm yoksa hayvan beslenebilir.  Komşuların istememeleri sonucu değiştirmez. Ancak, gürültü ölçümleri yapılarak rahatsızlık sınırı tespit edilebilir. Çıkan değerler normal değerlerin üstünde ise gürültünün engellenmesi istenebilir

 

Ayrıca şu önemli tv programı da sizlere yol gösterekcetir.

 

"Benim bölge farklı , burada herkes hayvanlara kötü davranıyor. Belediye başkanı ikna olmuyor , veteriner hekimler çalışmıyor. Burası bildiğiniz gibi değil " diye sitem edenler için işte nasıl yol izleyeceğinize dair yol haritası. üşenmeyin başından sonuna izleyin. Hiçbir şey havadan kendiliğinden durduk yere olmuyor... Emek vermek takım çalışması yapmak, bireysel değil stk çalışmasına inanmak ve hepsinden önemlisi engelli maraton koşmak gerekiyor. Camianın çok büyük bir kısmı 100 metre kısa koşucusu. Hemen nefesi tükenip çabuk sonuç isteyenlerle yol katetmek mümkün değil.  Lütfen tıklayın

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ayrıca 111 Soruda Hayvan Hakları adlı kitaba da bakabilirler

 

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ayrıca 111 Soruda Hayvan Hakları adlı kitaba da bakabilirler

  • Hayvan Hakları Başvuru Yolları
  • Hayvan Hakları Başvuru Yolları
  • Hayvan Hakları Başvuru Yolları
  • Hayvan Hakları Başvuru Yolları