Felsefede Hayvan Sorusu

-Cogito'dan - Felsefede Hayvan Sorusu
-Yeni Perspektifler
-Susan Buck-Morss - Medeniyet
-Loïc Wacquant - Kanlı Canlı Bir Sosyoloji İçin

Dosya
-Elis Şimşon - Levinas ve Bobby - Bir Köpeğin Levinas'ın Etiğindeki Rolü
-Burcu Yalım - Bataille'in Hayvanı
-Can Batukan - Heidegger ve Deleuze'de Hayvan Sorusuna Giriş
-Emre Koyuncu - İktidar ve Hayvanlar: Hayvan Meselesini Foucault ile Düşünmek
-Ayşe Uslu - İnsanlar, Hayvanlar ve Taşlar Üzerine: Spinoza Felsefesinde Bireyselleşme ve Doğa Farkı
-David Wood - Hayvanlar Hakkındaki Hakikat
-Tuğba Ayas Önol - Hayvanların Ahlaki Statüsü: Kantçı Bakış Açısına Farklı Yaklaşımlar
-Emre Şan - Hayvanlığın Fenomenolojisi: Doğal Dünyanın Logosu
-Tacettin Ertuğrul - Jacques Derrida: "Hayvan" Meselesini İnsan-Hayvan İkiliğinin Ötesinde Düşünmek
-Hakan Yücefer - Bir Beden Ne Yapabilir? Aristoteles'te Hayvanlar, Beden ve Ruh
-Ömer Aygün - Aristoteles'te Arı İletişimi
-Zeynep Direk - Hayvan, Ağaç ve Egemen: Lacan ve Derrida'da Öteki Odak
-Kaan H. Ökten - Heidegger'in Kara Defterler'inde Rektörlük Dönemi
-Gregory Fried - Kral Öldü: Heidegger'in "Kara Defterler"i Söyleşi Emmanuel Faye - "Toplu Eserlerin Doruğu"
-Dieter Thomä - Filozofun Felaketi
(Tanıtım Bülteninden)