MANİFESTOMUZ

 

Hayvan Hakları

HAYTAP, insanı bu gezegende diğer canlılarla beraber yaşayan bir tür olarak tanımlayarak, insanın diğer türlerden üstün olduğu gibi bir düşünceyi kabul etmez. İnsanların sahip olduğu tüm ahlaki ve hukuki haklardan hayvanların ve diğer canlıların da yararlanmasını olağan görür ve bunun bir hak değil gereklilik olduğunu düşünür.

İnsanların, diğer canlıların yaşam alanlarını işgal etmesine, gezegeni paylaştığı tüm türlere karşı uyguladığı zalimce davranışlarına kesinlikle karşı çıkar. Özellikle kentlerde birlikte yaşadığımız sahipsiz hayvanlara gerekirse aşılama yaparak insanlarla birlikte yaşamalarına, hayvanların sokaklarda sayıları tolerans limitleri dâhilince kalmak kaydıyla özgürce dolaşmalarına destek olur.

Hiçbir canlının deney konusu olamayacağını savunarak, hayvanların kürkleri için yetiştirilip öldürülmesine, petshoplarda satılmasına, avlanılmasına, ticaret konusu olmalarına, sportif avcılığa, eğlence amacıyla sirkler gibi hayvan gösterim merkezlerinin tümüne, hayvanat bahçelerine ve onların türlerinin yok olmasına neden olabilecek kıyımlara tabi tutulmalarına, esir alınmalarına ve esaret altında tutulmalarına, kötü muameleye uğramalarına kesinlikle karşı çıkar. Bunun için etkin yazışma yöntemleriyle beraber gerekli olan tüm hukuki yollara başvurur ve medya ile işbirliği yaparak bunların teşhir edilmesini ve haberin etkin bir şekilde birinci elden doğru olarak yansımasını sağlar.

HAYTAP, aynı zamanda yaşa dışı hayvan ticaretini önlemeyi, türlerin korunmasını içeren uluslararası anlaşmalara uyulmasını ve mevcut evcil hayvan satışı yapan yerlerin kaldırılmasını savunur ve bunun için yapılan çalışmaları destekler.

Kendilerini ifade edemeyen canlıların tıpkı insanlar gibi etik ve hukuki birer özne olmalarını savunarak, kendileri adına dava açılabilmesini ve hukuki yargılanmaya müdahil olabilmelerini uzun vadeli bir hedef olarak görerek toplumu bunun için hazırlamayı hedefler.

HAYTAP, yıllardır var olan insan ve hayvan arasındaki eşitsiz ilişkinin hayvanların evcilleştirilmesi ile başladığını düşünerek, ekolojik bir toplumun kurulmasını hedefleri arasına koyar. Gelecekte hayvanların insanlara bağımlı bir şekilde yaşam sürdürmelerine bir son verecek ahlaki ve toplumsal anlayışın oluşup, gelişebileceği düşüncesini benimser.

 

Ekosistemin Bütünlüğü ve Biyolojik Çeşitliliğin Önemi

Gerek siyasi bakış açıları gerekse dünyadaki ekonomik çıkarlar, canlıların yaşam alanlarının parçalanmasının en önemli nedenlerindendir. HAYTAP, bu bakış açısından yola çıkarak doğal yaşamın yok olmaması için tüm çabayı göstermek amacıyla kurulmuştur. Tüm canlıların sesi olmayı kendine görev edinmiştir.

 

HAYTAP, ekolojik bütünlük açısından kritik öneme sahip olan canlıların yanı sıra tüm türlerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için gerektiğinde her türlü hukuki sürecin içerisinde yer alır.

 

Nesli tükenmekte olan (tehlike altında olan) bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarının korunması için çalışarak onların uluslararası kâr malzemesi olarak kullanılmasına ve bunun ticaretinin yapılmasına karşı olan önlemleri destekler ve geliştirir. Ayrıca sadece hayvan haklarını değil aynı zamanda tüm doğa ananın sahip olduğu ormanları, sulak alanları, denizleri vb. ekosistemi de aynı önemle koruması için  gücü oranında mücadele eder  hepsine eşit mesafede yaklaşır.

Doğa ananın sadece yeşilden ve ormandan ibaret olmadığının bilince olan HAYTAP ekibi için, ekosisteme dâhil olan her tür çok önemlidir. Bu konuda verilen eğitimlere ve mücadelelere inanır. Canlılar ve kültürler için önem arz eden doğal alanların ve tarihi dokunun korunmasına, zarar görmüş yerlerin restorasyonuna ve çalışmaların geliştirilip genişletilmesine dair tüm bilimsel çalışmaları destekler. HAYTAP, bu konudaki iyileştirmelerin yapılabilmesi adına devlet bütçesinden ayrılacak payın artması için çalışır ve bu paranın doğru yerlerde kullanıldığından emin olmak çaba sarf eder. Devlet kurumlarını bu konulardaki çalışmaları desteklemesi ve harcama yapması için de teşvik eder. Devletin yapabileceği çalışmalar için gönüllülerden ücret talep etmez, sivil toplum örgütünün denetim ve uyarı görevlerini yerine getirmeye çalışır.

 

HAYTAP, ulusal parklarda, korunması gereken alanlarda, doğa anaya ve insana zarar verecek (HES, maden arama, kitle turizmi, endüstriyel üretim vb.) çalışmaların yapılmasına her zaman ve her koşulda karşı çıkar. Doğanın ve ekosistemin bir bütün olduğuna inanan HAYTAP, bu nedenle bakış açısını kedi ve köpeklerin korunması gibi dar bir alana sıkıştırmaz. Gücünü doğa ana adına verilen tüm mücadeleler için harcar. Bu anlayışla gerektiğinde konuyu, uluslararası resmi ve sivil platformlara taşıyarak, yerel ve küresel kampanyaların düzenleyicisi ve destekleyicisi olur.

Doğanın korunması adına yapılan uluslararası sözleşmelerin imzalanması ve sözleşmede yer alan maddelerin uygulanması için yasal ve kurumsal altyapının oluşturulmasını sağlayarak gerekli işbirliklerinin kurulması için çaba sarf eder, ilgili kurumlara konuyla ilgili gerekli baskıları yapar. Etkileme çalışmalarında etkin rol üstelenerek konunun da takipçisi olur.

 

HAYTAP Ne Demektir?

HAYTAP, tüzel bir kişiliğe sahip olmadan önce sadece sanal bir oluşumla var olan ve hayvan hakları savunucularının bir araya geldiği bir platformdu. O dönemde herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olmayan HAYTAP, 2008’den önce “Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu” yani HAYTAP adıyla benimsendi. 2006’da başlayan kurumsallaşma ve örgütlenme süreci 2008’de tüzel kişiliğin kazanılması İstanbul Valiliği’nin kararıyla tescil edildi.

HAYTAP Neyi Hedeflemektedir?

HAYTAP, Türkiye’deki ( doğru ve kaliteli ) hayvan hakları savunucuları için güçlü bir çatı olmayı hedefleyen sivil toplum hareketidir. Tüm canlıları kucaklayan federasyonumuz           “HAYTAP HERKESTİR, HEPİMİZ HAYTAP’IZ” anlayışına sahip bir güç birliğidir kurumsal yapıdır.  Tüzel kişiliği ve her yıl giderek yükselen marka değeri nedeniyle  yasal ve devlet katında sözleşme imzalayıp muhatap alınabilen Türkiye’deki  hayvan hakları konusunda çalışan federasyondur. HAYTAP, herhangi bir şirketin , siyasi partinin veya derneğin tekelinde değildir. Genel kurulu ve temsilcileri tamamıyla bağımsız bu fikri benimsemiş kişilerden oluşur

Mevcut gönüllülerimiz ile ailemize katılmak için yeni başvuruda bulunanlar arasında görev dağılımı ve işbirliği en temel unsurdur. Bu nedenle üyesi bulunan derneklerle beraber hareket ederek, Türkiye çapında birçok kişiyi aynı doğrultuda eylem yapma, merkezden çıkan bildirileri kullanma, idari makamlarla yazışmalarda yönlendirme, hukuki birliktelik sağlama, kavga etmeden bilimsel doğrultuda hareket edip, hayvan hakları hareketinin örgütlenmesi gerektiğine inanmaktadır. Ciddi bir örgütlenme ile dağınık bir şekilde çalışmalarına devam eden ve bugüne kadar sadece günü kurtarmak adına hareket eden kişi, kurum ve/veya kuruluşların seslerini duyurması gerektiğini düşünür.

HAYTAP’ta gönüllü olarak çalışanlardan hiç kimse  gerçekleştirilmesine ortak olamayacağı bir proje sunamaz bu konuda akıl veremez , kimseye ödev veremez. 

 

2008’de 5 dernek ile kurulan HAYTAP, 2016 Ocak ayı itibarıyla bünyesinde farklı illerde ve ilçelerde çalışan, birbirine bağlı 17 derneğin resmi temsilcileri, gönüllüleri, sayısız destekçileri, bağışçıları ile kurumsal olarak şirketler bazında farklı konularda proje ortaklığına sahiptir.

Fikirleriyle birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi düşünen, “ben” düşüncesinden arınmış herkes HAYTAP ailesine katılabilir. Özellikle ailemize katılmak için başvuruda bulunan kişilerin bağlı bulunduğu dernek ve/veya vakıfların HAYTAP ile yakın temasta olması, HAYTAP’ın ilkelerini benimseyerek çalışmalara katılması gücümüze güç katmaktadır.  Tek başına olmak yerine birlik olmanın verdiği güçle, hem ciddi bir oy potansiyeline sahip olur hem de kendimize olan güvenimizi kazanarak verdiğimiz mücadelede yalnız olmadığımızı hissederiz.

HAYTAP, herhangi bir haber gazetesi veya portalı değildir. Web sitemiz, özellikle facebook albümler sayfamız yapmış olduğumuz çalışmaları paylaşmak ve neler yapılabileceğini diğer insanlara göstermek, onlara bir şeyler öğretmek için kurulmuştur. Başarı öykülerimizi paylaşarak bizimle çalışmak isteyenlere yol göstermeyi, onlara eğitim vermeyi, bilinçli hayvan hakkı savunucuları yetiştirmeyi ve kitleselleşerek toplumun her kesimine hitap edebilmeyi amaçlıyoruz.

 

Türkiye ve yurtdışındaki hayvan hakları mücadelesine yönelik etkinlik ve çalışmalarda bulunmak ve geçici olarak ya da takılmak için değil sürekli olarak aramızda kalabilecekler ancak HAYTAP Çalışma Grubu içinde yer alabilirler. 

HAYTAP, sorunların çözümü için mutlaka iletişim ve uzlaşma yolunu dener. Bu yollardan bir fayda alınamayacağını düşündüğü anda hukuki yolları denemekten de kaçınmaz.

HAYTAP’ta esas olan; serzenişte bulunmak, şikâyet etmek değil öneri sunmak ve bunların takibini sağlamaktır. Ortaya fikir sunup, takip etmemenin kimseye faydası olmayacağı gibi herkes için zaman kaybıdır. HAYTAP’ta gönüllü olarak çalışanların, gerçekleştirilmesine ortak olamayacağı bir proje sunması kabul edilmez.

HAYTAP’a sempati duyan ve bu aileye katılarak HAYTAP’ta görev almak isteyen herkese mutlaka uygun bir görev vardır. Asıl önemli olan verdiğimiz mücadeleye kısmi olarak değil, daimi olarak katılmaktır. Başından sonuna kadar ekip ve takım ruhu çalışması içinde proje üretip uygulamaktır.  Tek başına hayvan sevgisi, ekip çalışması içinde bulunmak için yeterli değildir. Yaşam hakkına duyulan saygı, hayvan sevgisinden daha önemlidir.

HAYTAP’ın hedefi; tek tek sokaktaki hayvanlarla ilgilenmek yaptığı çalışmalar arasında olsa da ana hedefimiz  daha çok makro çalışmalar, ekip çalışmaları, ulusal çapta binlerce hatta yüzbinlerce canlıyı etkileyen çalışmalara katılmaktır. Kitleleri harekete geçirip toplum içindeki duyarlılığı artırmak bunu da bilgilenme yoluyla sağlamaktır. Dava açmak, hukuki süreçleri takip etmek, etkileme, eğitim ve halkla ilişkiler gibi çalışmalara da öncelik vermektir.

Bizlere hayvan hakları ile ilgili doğrudan başvurmadan önce en fazla karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak web sitemizdeki Sıkça Sorulan Soruları (SSS), Hukuk bölümümüzü, Don Kişot bölümündeki yazıları ve 111 Soruda Hayvan Hakları Kitabını dikkatli olarak okumanızı tavsiye ederiz.

 

WHAT IS HAYTAP ? 

TO READ THIS ARTICLE IN ENGLISH PLEASE CLICK HERE

 

 

 

 

 

 

 

  • (*) Haytap Nedir? Haytap’ın Manifestosu
  • (*) Haytap Nedir? Haytap’ın Manifestosu
  • (*) Haytap Nedir? Haytap’ın Manifestosu