Sahipsiz Hayvana Kötü Muamele - Örnek Dilekçe

TARIM VE ORMAN  BAKANLIĞI ……….. İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

ŞİKAYET EDENİN İSMİ :

ADRESİ :

ŞİKAYET EDİLENİN İSMİ :

ADRESİ :

KONU :Sahipsiz hayvana yapılan kötü muameleye ilişkin şikayetlerimin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

A. OLAYIN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ANLATIMI

1.

2.

3.

4.

B. HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

1. Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkelerin düzenlendiği Hayvanları Koruma Kanunu(HKK) md. 4’e göre, bütün hayvanlar yaşam hakkına sahiptir, sahipsiz hayvanların yaşamları da, sahipli hayvanların yaşamları gibi desteklenmelidir ve bunun sonucu olarak sahipsiz hayvanın korunması, bakılması, gözetilmesi, kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

2. HKK md. 14/1/a’ya göre, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır.

3. HKK md. 28’e göre, HKK md. 14’ü ihlal edenlere idari para cezası verilir.

4. HKK md. 17’ye göre, HKK’da düzenlenen konularda, denetim yapma ve ihlal durumunda yaptırımları uygulama yetkisi Müdürlüğünüzdedir.

5. Açıklamalardan anlaşıldığı üzere, şikayet edilen kişinin, hayvana yaptığı davranışlar, HKK md. 4’te düzenlenen temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir ve HKK md. 14’te düzenlenen yasak faaliyetler kapsamında yer almaktadır.

 

 

DELİLLER :

1. Fotoğraflar

2. Kamera kayıtları

3. Tanık beyanları

SONUÇ VE İSTEK :Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1. Şikayet edilen kişinin şikayete konu davranışlarına son vermesinin sağlanmasını,

2. Şikayet edilen kişiye, HKK md. 28 kapsamında idari para cezası verilmesini,

3. Yapılacak işlemlerle ilgili olarak ve tahsilat makbuzunun bir örneğini Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

İSİM-İMZA

 

Dilekçe yazmakla beraber , ivedi durumlar ve ani müdahele için 155 polis imdattan ÇEVRE VE HAYVAN KORUMA POLİSİNE de durumu ihbar edebilrsiniz. 

 

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ayrıca 111 Soruda Hayvan Hakları adlı kitaba da bakabilirler

  • Sahipsiz Hayvana Kötü Muamele - Örnek Dilekçe