Cheetos 7 İlde 7 Bakımevi Projesi

İnsanlar bu gezegeni diğer canlılarla paylaşıyor ve onlarla birlikte yaşıyor. HAYTAP’ta biz, insanların sahip olduğu tüm ahlaki ve hukuki haklardan hayvanların ve diğer canlıların da yararlanmasının bir hak değil gereklilik olduğunu düşünüyoruz.

Bu bakımdan HAYTAP olarak Cheetos ile başlattığımız bu kampanyaya büyük önem veriyoruz.

Şimdi de yeni kampanya ile 7 ilimizde sokak hayvanlarının yaşamında yeni bir sayfa açacağız. Buradan elde edilecek kaynakla Giresun, Nevşehir, Mersin, Tunceli, Ordu, Çanakkale ve Iğdır illerimizde hayvanlar için ameliyat ve tedavi malzemeleri temin edeceğiz. Onların yaşam kalitesini yükselteceğiz.

Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, kampanyalar toplumda hayvanların yaşam koşulları hakkında farkındalık yaratılmasına ve hayvan sevgisinin artmasına da katkı yapar. Biz çalışmaların bu yönünü de çok önemsiyoruz.

Teşekkür ederiz.

HAYTAP YÖNETİM KURULU

 

 https://www.youtube.com/watch?v=9PiYNJLBtMI

https://www.youtube.com/watch?v=DHCw23UKSZs

https://www.youtube.com/watch?v=35AtIxbIT0s

https://www.youtube.com/watch?v=Q0NIBgJts0E