HAYTAP FOTOĞRAF YARIŞMALARI

Haytap 2018 Sokak Hayvanları Fotoğraf Yarışması

“SOKAK HAYVANLARI”

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile Koza Yönetim ve Servis A.Ş. işbirliği ile düzenlenen fotoğraf yarışmasının teması “Sokak Hayvanları” dır.

 

AMAÇ: Bu yarışmanın amacı; tüm sahipsiz sokak hayvanlarının da insanlar kadar yaşam hakkı olduğunu toplumla paylaşmak, Sokak Hayvanlarının güzelliğini, estetiğini ve duygularını ön plana çıkartmak ve ‘Sokak Hayvanları’ ile ilgili toplumda farkındalığı arttırmaktır. Sokak Hayvanları ile ilgili olumsuz duygular oluşturacak nitelikte olan fotoğraflar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

 

KATILIMCI: Yarışma her yaş grubundan tüm amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır. Sadece jüri üyeleri ve 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

 

FOTOĞRAFLAR: Yarışmaya dijital veya dijital ortama aktarılmış, yatay şekilde çekilmiş, renkli veya siyah beyaz fotoğraflar kabul edilecektir. Her katılımcı, yarışmaya en fazla 3 (üç) fotoğraf ile katılabilir.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER: Fotoğrafların JPEG formatında ve en az 5 (beş) MP (megapixels) olması gerekmektedir. Orijinal fotoğrafların üzerinde renk düzeltmesi, keskinleştirme gibi işlemler kısıtlı olmak ve jürinin uygun bulacağı seviyede yapılabilir. Düzeltmeleri aşırıya kaçmış fotoğraflar jüri tarafından yarışma dışı bırakılabilecektir.

 

DİĞER KOŞULLAR: Yarışmaya katılan fotoğrafların başka herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılanlar; fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Seçici Kurul; herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit etmesi durumunda fotoğraf sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir. Yarışmaya gönderilen CD/DVD’ler geriye gönderilmeyecektir. Yarışmaya katılmak; tüm koşulları kabul etmek anlamına gelmektedir. Posta ve kargoların alındığına ilişkin teyit gönderilmeyecektir.

 

TESLİM: CD/DVD’ye konacak her fotoğraf isimlendirilirken 6 harf veya rakamdan oluşacak tek bir rumuz ve sıra numarası verilecektir. Örneğin CRE428-1, CRE428-2, …. gibi… Aynı zamanda bu rumuz CD/DVD üzerine ve katılım formuna da yazılacaktır. Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres CD/DVD üzerine kesinlikle yazılmamalıdır. Yarışmaya gönderilecek olan CD/DVD’ler yeterli kalitede olmalıdır ve eğer CD/DVD açılamıyorsa bunun sorumluluğu fotoğrafçıya aittir. Katılımcıların CD/DVD’leri sağlam ve eksiksiz olarak ulaştırmaları gerekmektedir. Son teslim tarihinden sonra gelen kargolar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Kağıda basılmış olarak iletilen fotoğraf görselleri kabul edilmeyecektir.

 

TESLİM ADRESİ:

Katılım formu ve CD/DVD mümkünse korumalı bir zarfa konularak, zarfın üzerine sadece;

“SOKAK HAYVANLARI FOTOĞRAF YARIŞMASI”

Koza Yönetim ve Servis A.Ş.

Tekstilkent Koza Plaza, B Blok Asma Kat 34235 Esenler / İstanbul

yazılacak ve zarf hasar görmeyecek şekilde posta/kargo/kurye ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Ödemeli gönderiler kabul edilmeyecektir.

 

 

 

SEÇİCİ KURUL:

Koza Yönetim ve Servis A.Ş. ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından belirleyeceği kişilerden oluşturulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Fotoğraflar; teknik, estetik, yaratıcılık ve kompozisyon gibi temel fotoğraf kriterleri ve yarışma amacına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Teslim Tarihi                   :29 Haziran 2018

Sonuçların açıklanması :14 Eylül 2018 www.kozayonetim.com.tr ve www.haytap.org web sitelerinde.

 

KULLANIM HAKKI:

1- Yarışmaya katılan tüm fotoğraflarının her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları fotoğraf sahibiyle birlikte yıl/süre sınırı olmaksızın Koza Yönetim ve Servis A.Ş. ve HAYTAP’a ait olacaktır. Koza Yönetim ve Servis A.Ş. veya HAYTAP, bu fotoğrafları isterse duvar takvimi, masa takvimi ve/veya her türlü yayında kullanabilecektir. Bu kullanımlar için fotoğrafların sahiplerine ayrıca hiçbir ücret ödenmeyecektir.

 

2- Fotoğrafın kullanımından kaynaklanan her türlü sorumluluk fotoğrafı gönderene aittir. Katılım formundaki “imza” bölümü muhakkak doldurulmalıdır. Katılım Formu imzalanmamış olan yarışmacının fotoğrafları

değerlendirilmeyecektir.

 

3- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 

4- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılar tüm yasal sonuçlardan sorumludur.

 

ÖDÜL:

 

 

1. Ödül

:

2000 TL

 

2. Ödül

:

1200 TL

 

3. Ödül

:

600 TL

 

Mansiyon Ödülü

:

300 TL

(En az 9 en fazla 18 adet mansiyon ödülü verilecektir.)

 

Ödülü kazananlar, ödeme yapılması için sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. kimlik ve banka hesap numarasını, tugsal@kozayonetim.com.tr mail adresine bildirmesi gerekmektedir. Ödüller, ödül kazanan kişilerin banka hesap numaralarına havale veya EFT olarak gönderilecektir.

HAYTAP TAKVİMLERİ

HAYTAP TAKVİMLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİ NERELERDE KULLANDIK?