HAYTAP’IN DEMİRBAŞ YARDIMLARI

Haytap, Sivas Belediyesi Hayvan Bakımevine Otoklav Sterilizasyon cihazı aldı -2019