Haytap’ın Yasaklı Irklarla İlgili Çözüm Önerisi

Haytap 'ın yasaklı ırklarla ilgili çözüm önerisi :

Mevcut yasadaki pitbull , dogo argentino gibi cins bildiren kelimeler kaldırılması onun yerine çene ve kas yapısı güçlü tüm hayvanlara ağızlık takılması , olası zarardan ise hayvanın değil sahibinin cezalandırılması .


Detaylar gerek web sayfamızda  parlementodan bölümü içindeki Haytap yasa teklifinde,
gerekse görselini gördüğünüz kitap ( 111 Soruda Hayvan Hakları ) içinde.

Mücadele olarak ne yapıyorsunuz diye soranlar olursa lütfen web sayfamızdaki KÜTÜPHANE/ PARLEMENTODAN bölümünü dikkatli şekilde inceleyin.