Pedigree & Haytap Takvimi 2013

Pedigree'nin Haytap Kapakta yayınlanan logosu ile Haytap'a vermiş olduğu destek