KÜLTÜR SANAT KİTAP TAVSİYELERİMİZ

Beyaz Diş / White Fang / Jack London (*)

Kendi cinsinden ve insanlardan nefret gördüğü, hiç durmadan onlarla mücadele ettiği için büyümesi çabuk fakat tek yönlü oluyordu. İçindeki şefkat ve sevginin filizlenmesi olanaksızdı. Böyle şeyler için en küçük bir umudu bile yoktu.


Kuvvetliye boyun eğmek, zayıfı ezmek kuralını öğretmişti. Gri kunduz kuvvetli bir tanrıydı. Bu yüzden Beyaz Diş ona boyun eğiyordu. Fakat kendisinden küçük olan köpek, ezilmesi gereken zayıf bir yaratıktı. Onunki kuvvet yönünde bir gelişmeydi.

 


Devamlı acı çekmek, hatta mahvolmak tehlikesine karşı koyabilmek için,m yırtıcı ve savunmacı özellikleri aşırı derecede gelişmişti. Diğer köpeklerden daha çabuk hareket ediyor, daha hızlı koşuyordu. Onlara oranla daha hileci, daha çevikti. Çelik gibi kasları, ipince sinirleri olan, cesur, zalim, yırtıcı ve akıllı bir hayvan olup çıktı. Bütün bu niteliklere sahip olması şarttı. aksi halde ne ayakta durabilecek ne de içinde bulunduğu bu düşman çevrede yaşayabilecekti.Kuzeyin ormanlarında yaşam kavgası... Açlık ve hayatta kalma çabası...

Beyaz Diş, bir kurt kırması; damarlarında hem kurt hem de köpek kanı taşıyor.Ormanda yapayanlız, hayatta kalmaya çalışıyor. Bir gün, o ana dek yaşadığı mağaranın duvarınıgeçip hayata atılıyor ve her şeyi en baştan keşfetmeye koyuluyor. Vahşî doğanın çetin şartları, yaratılışındaki
sertliği gün geçtikçe daha çok besliyor.

 

Ve sonunda Beyaz Diş, amansız bir kurt oluyor. Derken efendiyi, yani insanı tanıyor.Usta yazar Jack London, Beyaz Diş’te bir kurt ve ona sahip çıkan farklı efendiler üzerinden evcilleşmenin imkânını sorguluyor.

 

HAYTAP , çocuklar dahil tüm gönüllülere , doğa severlere , hayvanlara saygısı olan herkese, Jack London'ın inanılmaz hayvanlar üzerindeki gözlemlerini keşfetmeleri için  bu kitabı  hararetle tavsiye etmektedir.
********************************************************************************************

 

This is the story about an animal who is three quarters wolf and a one quarter dog who goes from life as an indian sled dog to a fighting dog owned by a cruel man, to a loving owner who trys to show this maddenedsavage creature the meaning of love and kindness. What is really unique about White Fang is that it tells of what might be going on in such a creature’s head. It tells of what it is like living in a den out in the wild, tells of how White Fang first comprehends  the wild and what he learns about the law of life. It explains what his first impression of humans, and of the harsh environment of all the other puppies and dogs in the camp. It is beautifully written and I would suggest it to anyone who likes long, thought provoking stories about dogs and wolves and the northlands.The book White Fang is about more than a wolf’s life. It is about human cruelty and emotions, and how the world of animals percive us. It is about betrayal and learning to trust, instinct and reason. It shows that we are not the only ones capable of thinking, and that animals have feelings to...