Sokak hayvanlarının site içinde beslenmesinin engellemesine yargıdan dur kararı

Bodrum’da bir sitenin kat malikleri kurulunun sokak hayvanlarının beslenip bakılması ile ilgili aldığı karar yargıya taşındı. Mahkeme, apartman kat malikleri kurulunun aldığı kararı iptal etti.

 

Sitede yaşamını sürdüren ve sokak hayvanlarını bakıp gözeten Av. Özgün Top, alınan kararın hukuksuz olduğu gerekçesiyle mahkeme yoluna başvurdu. Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, kat malikleri kurulunun aldığı kararı, yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. 

Mahkeme süreci hakkındabilgi veren Av. Özgün Top  : “Geçen hafta gerekçeli kararı tebliğ aldım. Kat malikleri kurulunun aldığı bir kararın iptaline yönelik bir netice aldık. Kat malikleri kurulu, öncelikle hiçbir şekilde gündem maddesi olmamasına rağmen, kat maliklerinin oylamasına bile sunulmamasına rağmen sanki karar alınmış gibi, divan başkanına dikte ettirildi. Bahse konu karar sokak hayvanının beslenmesi, bakılması, gözetilmesi, barındırılmasına ilişkin alınan ‘Hangi hayvansever bunu yapıyorsa, hayvanın vereceği tüm zararlardan sorumludur ve bu husus site yönetimince karar bağlanmıştır’ şeklinde bir karardı.

 

Bildiğiniz gibi Borçlar Kanunu’nda sahipli hayvan bulunduranın sorumluluğu dediğimiz ayrı bir hüküm altına alınmış bir müessesemiz söz konusu. Fakat sokak hayvanları özelinde asla böyle besleyenin, bakanın herhangi bir vicdani anlamda sorumluluğunu alan kimsenin, zaten belediyelerce kayıt altına alınan, rehabilite edilen, beslenen, kısırlaştırılan hayvanın kişiler üzerinden sorumlu tutulması mümkün değildir. Bunu defalarca kanun yoluna müracaat etmeden ilgililerine izah etmeye çalıştık ama herhangi bir şekilde karşılık bulmadığı için sonuç olarak Sulh Hukuk Mahkemesi’nde iptal davasına konu ettik.”

 

Geçen hafta tebliğ edilen gerekçeli kararda mahkemenin verdiği karardan bahseden Av. Özgün Top, “Sokak hayvanları, kamu ya da özel alan fark etmeksizin, herhangi bir fiziki engel olmayan tüm sitelerde, ortak yaşam alanlarında, bahçelerde, parklarda kendi seçtiği ve doğal yaşam alanı tesis ettiği her yer kendilerinin doğal yaşam alanıdır. Barınabilirler, beslenebilirler, korunabilirler, gözetilebilirler. Bunun önüne herhangi bir site kararıyla, yönetim kararıyla engel konulamaz. Önlerinden mama kaplarının alınması, belediyelerin site adına yönetimce ya da şahıslar tarafından aranıp toplatılması gibi talepler, kanuna açıkça muhalefet teşkil eder. Her hayvansever sadece vicdani olarak değil besleyerek, bakımlarını üstlenerek, gözeterek barındırarak aslında sadece vicdani bir görev değil, aynı zamanda kanuni bir hak olduğu için bunu yapabilir. Yaptığı her zarardan sorumlu tutmak gibi kararlar kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Tüm bu sebepler gözetilerek, sistematik olarak hayvanseverlerin üzerinde mobbing yaparak, suni gündemler oluşturarak bastırılmak istenmesi kesinlikle yasaya aykırılık teşkil etmektedir.” dedi. 

Mahkemenin verdiği kararın emsal bir karar niteliğinde olduğunu anlatan Av. Özgün Top, “Buradan çıkan kararın aynı baskıyı yaşayan herkese faydalı olmasını diliyorum. Lütfen bu tür tahammülsüz, içerisinde nefret barındıran insanların baskısı altına girmeyip direnmek ve bu kararı kendi hukuk mücadelelerinde emsal olarak kullanmalarını umut ediyorum ve diliyorum.” diye konuştu.