DEVLET KURUMLARI VE HAYTAP

Türkiye Belediyeler Birliği ve Haytap Arasında İmzalanan Protokol