Görev İhmali Nedeniyle Savcılık Dilekçemiz

........CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

................NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI NA 

ŞİKÂYETÇİ : ............

TC KİMLİK VE ADRES 


ŞİKÂYET OLUNAN : Makamınızca yapılan araştırmalar sonucunda kimliği tespit edilecek kişiler;

1- ......... Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü,

2-...........Beleiyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi Başkanı.


SUÇ           : Görevi ihmal


SUÇ TARİHİ : ..........


KONU : Görev yerleri belirtilen şikâyet olunanların hüviyetlerinin tespiti ile yapılacak soruşturma sonucunda şikâyet olunanlar hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi talebimden ibarettir.

 


AÇIKLAMALAR :
1. 09.11.2018 tarihinde .............İlçesinde .............. yaşamakta olan mahalle sakinleri tarafından beslenen sahipsiz sokak hayvanlarına zehirli maddeler verilmiş ve bu hayvanlar topluca katledilmiştir. Katledilen sokak hayvanlarının fotoğrafları ektedir. (EK-1)


2. Mahalle sakinleri, 10.11.2018 tarihinde, sabah saatlerinde sokağa çıktıklarında sokağın her yerinde katledilen, sahipsiz köpeklerin cesetleriyle birlikte bu köpeklerin cesetlerini yerlerde sürüyerek Pursaklar Belediyesi’nin kamyonunun arkasına atan belediye görevlilerini görmüşlerdir. Bu durumu gören bir vatandaş, belediye görevlileri tarafından sokak köpeklerinin cesetlerinin toplanmasını video çekmek suretiyle kayıt altına almıştır. Bahsedilen video kaydı görüntüleri ektedir. (EK-2)


3. Sahipsiz sokak hayvanlarının katledildiği ........Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyenin sahipsiz sokak köpeklerine karşı olan rahatsızlığı, Ankara ilinde ikamet etmekte olan hayvan severlerin malumudur. Pursaklar Belediye’sinin sokak hayvanlarına yönelik kitlesel katliam uyguladığı şeklinde haberler, suç konusu bu olay gerçekleşmeden önce de basında yerini almıştır. Pursaklar Belediyesi’nin sokak hayvanlarına katliam uyguladığı iddiasını taşıyan basında yer almış bir haberin metni ektedir. (EK-3)


4. Sahipsiz sokak hayvanları katledilmeden bir hafta kadar önce, Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner İşleri Birim Başkan’ı, bu mevkide oturmakta olan ve tanışmışlığı bulunan hayvan severlerle görüşmüş ve görüştüğü hayvan severlere “ Sokak köpekleri hakkında çok fazla şikayet var, ne yapacağız” demiştir. 5. Sokak hayvanlarının kitlesel olarak öldürüldüğü 09.11.2018 tarihinden iki gün önce, 07.11.2018 tarihinde ise Pursaklar Belediyesi sınırlarında oturmakta olan bir kadın vatandaş, çocuğuna sahipsiz köpek saldırdığı iddiasıyla imza toplamış ve sokak köpeklerinin kaldırılması istemli dilekçesini bizzat .........Belediye Başkanı’na sunmuştur. Bu gelişmelerden iki gün sonra da 09.11.2018 tarihinde gece saatlerinde,.......... çevresinde yaşamakta olan sahipsiz köpekler topluca katliama uğramıştır. Belirtilen mevkiide hayatlarını idame ettirmeye çalışan sahipsiz köpeklere yapılan toplu katliamın sorumlusunun ........ Belediyesi yetkilileri olup olmadığı tarafımca bilinmemektedir.

Ancak, katliamın sabahında mevkiiye gelip sahipsiz köpeklerin cesetlerini toplayan kişiler arasında bulunan Cengiz Uyanık adlı belediye görevlisi, sahipsiz köpeklere uygulanan katliama tepki gösteren vatandaşlara “ Köpekleri ben zehirledim, ne yapacaksınız, hiçbir şey yapamazsınız.” demiştir. Sokak hayvanların bu şekilde katliama uğradığını görüp son derece üzülen ve olaya tepki gösteren kadın vatandaşın yaşanan olayları aktardığı sosyal medya paylaşımının sureti ektedir.(EK-4) Cengiz Uyanık’ın bu beyanı, sahipsiz köpeklere topluca zehirli madde verilmesi işinin ........r Belediyesi yetkilileri tarafından yapıldığı hususunda makul şüphe uyandırmaktadır.


6. Sahipsiz sokak köpeklerine uygulanan toplu zehirlenme olayından bir gün sonra Cansu Demirhan adlı bir vatandaş, Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan Baskın’a göndermiş olduğu mailinde, “ Ankara/ Pursaklar – Yeni Karaköy Mahalle’sinde yer alan taşınmazda sahiplendikleri bir sokak köpeğini beslediklerini, aynı gün babasının sahiplendikleri köpeği gezmeye çıkardıklarında sahiplenilen köpeğin ormanlık alanda bulduğu bir eti yediğini, bu eti yemesinin ardından ise zehirlenerek öldüğünü, bu şekilde köpeğini kaybettiğini” aktarmıştır. İşaret edilen e- mailin çıktısı ektedir. (EK-5) Cansu Demirhan adlı vatandaşın bu beyanıyla da bölgede yer alan sahipsiz köpekleri öldürmek amacıyla bölgeye zehirli besinler atıldığı, bu suretle de sahipsiz köpeklerin öldürüldüğü sabittir.


7. Tarafımca, sokak köpeklerine uygulanan kitlesel zehirlenme olayının kim tarafından yapıldığı bilinmemekle birlikte Makamınızca yapılacak araştırmalar sonucunda, sahipsiz köpekleri topluca zehirleyen kişi ve kurumların kim olduğu ortaya çıkacaktır. Bu katliam .......... Belediyesi yetkilileri tarafından yapılmamış olsa dahi, şikayet olunan belediye yetkilileri üzerlerine düşen ;“- Hayvanların sağlığını korumak,- Bölge içerisindeki hayvan ve hayvanların sevkıyatı ile ilgili olarak menşe-ı şahadetnamesini düzenlemek,(3285 HSZK-.22.mad.)- Hastalıklı bulunan hayvan ve hayvan maddeleri hakkında işlem yapmak,- Kuduz hastalığına karşı tedbir almak ısırılan yada tırmalanan şahısları, ilgili kuruluşlara yönlendirmek.- Isırma yada tırmalama yapan köpek ve kedilerin müşahede altına alınmasını sağlamak ve takibinde bulunmak,-

 

Bölge halkının zoonoz hastalıklara karşı bilinçlendirilmesini sağlamak,- 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu amaç doğrultusunda çalışmak,- Sokaklarda sahipsiz ve/veya güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyon merkezine getirilerek, müşahede yerlerinde tutulmasını sağlamak, bu hayvanların kısırlaştırılıp, aşılanıp, işaretlenip ve kaydedildikten sonra sahiplendirilmesini yada kendi doğal ortamlarına bırakılmalarını sağlamak,- Gönüllü kuruluşlarla işbirliği içersinde, hayvan bakımevleri ve poliklinikler oluşturarak sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların tedavilerini yapmak,- Kontrolsüz üremelerini önlemek amacıyla,toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması, bununla birlikte söz konusu hayvanlarının yavrulatmak isteyenler doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya sahiplendirilmek üzere dağıtımını yapmakla yükümlü olduklarından bunun takibini yapmak ve kaydını tutmak,- Sokak hayvanları ile ilgili Avrupa Birliği standartlarına uyum yasalarına eşgüdümlü AR-GE çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda projeler geliştirmek,- Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak”,Şeklindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirememişlerdir. Şikayet olunan kişilerin sayılan ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu uyarınca üzerinde düşen görev ve sorumlulukları yerine getirememeleri nedeniyle 09.11.2018 tarihinde belirtilen yerde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik bu tolu katliam yapılmıştır.


8. Şayet şikayet olunan yetkililer en azından, sokaklarda sahipsiz ve/veya güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyon merkezine getirilerek, müşahede yerlerinde tutulmasını sağlamak, bu hayvanların kısırlaştırılıp, aşılanıp, işaretlenip ve kaydedildikten sonra sahiplendirilmesini ya da kendi doğal ortamlarına bırakılmalarını sağlamak,gönüllü kuruluşlarla işbirliği içersinde, hayvan bakımevleri ve poliklinikler oluşturarak sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların tedavilerini yapmak, şeklinde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmiş, gerçekten katliama uğrayan o köpeklere toplu zehirlenme öncesinde sahip çıkmış olsalar idi bu toplu zehirlenme olayının yaşanmayacağı aşikardır.
Açıklanan nedenlerle, şikayet olunan kişilerin görevi ihmal suçunu işledikleri, 09.11.2018 tarihinde .......... İlçesinde ...........Caddesi’nde ve cadde civarında yaşamakta olan sahipsiz köpeklere uygulanan toplu zehirlenme olayından dolaylı yoldan sorumlu oldukları açıkça ortadadır.

Bu sebeple makamınızca hüviyeti tespit edilecek olan ............... Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Veteriner İşleri Birimi Başkanı hakkında şikayette bulunma zorunluluğum hasıl olmuştur.

 

DELİLLER : Tarafımızca ekte sunulan belgeler, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve sair yasal deliller.


İSTEM VE SONUÇ :

Yukarıda arz ve izah edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığınızca re’sen gözetilecek nedenlerle, şikâyetimin kabulü ile Makamınızca yapılacak araştırmalar neticesinde hüviyetleri tespit edilen şikayet olunanlar hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.12.11.2018

Şikâyet Eden

...........


EKLERİ :
- Anılan belgeler sureti.