Savcılık Kararına İtiraz

İstanbul  Sulh  Ceza MAHKEMESİNE  SUNULMAK ÜZERE

 

İstanbul CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

 

SORUŞTURMA NO : ........

KARAR NO : ......

 

 

 

KARARA İTİRAZ EDEN : …….

 

 

ŞÜPHELİ                             : …….

 

KONUSU : İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığının …….. soruşturma sayılı dosyasında vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına itirazlarımz ve kovuşturmaya devam edilmesi yönünde karar verilmesi istemimiz

AÇIKLAMALAR

Daha önceden İstanbul savcılığına verdiğimiz suç duyurusu dilekçesinde açıkladığımız gibi söz konusu uyuşmazlık hukuki olsa da , tck 151/2 nin açık ihlali söz konusudur.

……………..

………………

………

Şüpheliler aslen müvekkilime ait olan , mülkiyetinin müvekkilimde olduğunu bildikleri mala zarar vermişlerdir. Tüm dosya içindeki ifadelerden ve delillerden durum sabittir.

Olayın hukuki bir uyuşmazlıktan kaynaklandığı gerekçesi ile cezai kovuşturma açılmaktan muaf tutulmalarını gerektirmez

 

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ……….. souşturma nolu dosyasındaki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılarak kovuşturmanın devamına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

 

KARARA İTİRAZ EDEN

MÜŞTEKİ

……..