Sosyal Medya Üzerinde Şiddet Uygulayan Şahıs İçin 5199 Uygulama İstemi

TARIM ORMAN BAKANLIĞI İL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

.. İLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

ŞİKAYETTE BULUNAN : HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

TC KİMLİK NUMARASI:

 

ŞÜPHELİ: Facebook hesabında sürekli olarak çeşitli hayvanlara şiddet ve işkence eylemlerinde bulunduğunu anlatan şahıs

 

KONUSU: Şahsın sosyal medya hesabında çeşitli sokak hayvanlarına işkence ettiğini detaylarıyla anlatması

 

KABAHAT DAYANAĞI: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının 14/a ve 28/k numaralı maddeleri ihlal edilmiştir.

 

KABAHAT TARİHİ: 14 Haziran 2016

DELİLLER -  Facebook sosyal medya hesabında Sethh Karakuş ismini kullanan şahsın ekli resimde yazdığı yazı.

 

 

 

AÇIKLAMALAR :

1 – Söz konusu şahıs bir süredir şahsi sosyal medya facebook hesabından benzer paylaşımlarda bulunmaktadır. Şahsın paylaşımları Türkiye genelinde pek çok hayvansever tarafından bir süredir endişeyle izlenmektedir. Şahsın Antalyada ikamet ettiği yine bazı hayvanseverler tarafından belirtilmektedir. Tüyler ürpertici bu ifadeler adeta açık bir itiraf niteliği taşımaktadır. Bu ve benzeri paylaşımları facebook hesabından bu kadar rahat şekilde yazabilen bir kişi ya bu kabahati ya gerçekten işlemiştir veya yakın bir gelecekte işleyecektir.

2 - Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddeleri aşağıda özet halinde yer almaktadır. Yasanın temel içeriği tüm hayvanların yaşam haklarını korumak, acı çekmeden yaşamalarını sağlamak, mağdur edilmelerini önlemek ve mağduriyete sebep olan kişiler hakkında gerekli adli ceza ve işlemleri uygulamaktır. Söz konusu şahıs H.K.K. 14/a ve 28/k hükümlerini ihlal etmiştir.

 

HAYVANLARI KORUMA KANUNU – H.K.K., Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Madde 28 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

k) 14üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu şahıs yasaları ihlal etmiş ve çeşitli sokak hayvanlarına işkence etmek suretiyle kabahat işlemiştir.

 

TALEPLER

 

Pek çok sahipsiz hayvana bu şahıs tarafından eziyet edildiği kendi facebook paylaşımları yaptığı sayfadan takip edilmiş ve söz konusu paylaşımlardan bir tanesi bu dilekçeye eklenmiştir. Daha fazla hayvanın zarar görmemesi ve eziyet edilmemesi için kötü muamelede bulunduğu düşünülen şahsa idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. Elimizde sadece şahsın facebook hesabında kullandığı isim bulunmaktadır. Şahsın kimlik tespitinin yapılmasının ardından şahsa sahipsiz kedi köpeğe H.K.K. 14/a bendine aykırı davranması sebebiyle H.K.K. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezasına çarptırılmasını ve idari ceza kesildiğine dair belgenin tarafıma yollanmasını talep etmekteyim.

 

 

 

SONUÇ ÖNERİ VE İSTEM :

1 – İlgili Emniyet Birimlerince şahsın IP adreslerinden veya başka delillerden kimlik tespitinin yapılmasını,

2 – Kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılmasını,

3 – İdari para cezasının kesildiğine dair belgenin tarafıma gönderilmesini,

4 – Kimliğinin ve işlediği suçun kamuoyu ile paylaşılmasını,

5 – Hayatının sonuna kadar evcil hayvan sahiplenmekten men edilmesini talep ediyorum.

Bu önlemler alınmadığı ve suçlular yargı önüne çıkarılmadığı sürece hem bu tip katliamlar devam edecek hem de bu katliamları gerçekleştiren kişiler dünyadaki tüm araştırmaların gösterdiği gibi yakın bir gelecekte başka adli suçlar işleyerek hayatlarına devam edeceklerdir.

Ayrıca 9.10.2003 tarihinde kabul edilen ve yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmeyi de talep etmekteyiz

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

.

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

 

Dağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü - Siber Suçlar İle Mücadele Daire Başkanlığı.

 

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ayrıca 111 Soruda Hayvan Hakları adlı kitaba da bakabilirler

 

 

  • Sosyal Medya Üzerinde Şiddet Uygulayan Şahıs İçin 5199 Uygulama İstemi