PETSHOP GERÇEĞİNDE YAPTIKLARIMIZ

Gümrükte Rüşvet İtirafı !

Üç görevliden biri alıyor, işlem yaptıran üç kişiden biri de ‘hayır’ demiyor

Resmi raporlara giren anket Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun raporu gümrüklerle ilgili çarpıcı verileri ortaya koydu. Kurulun yaptığı ankete katılanların yüzde 32’si gümrüklerde yolsuzluk ve rüşvetin hiç olmadığını, yüzde 20’si “çok az” ve yüzde 26’sı da “diğer kurumlar kadar” yolsuzluk olduğunu belirtiyor. Yolsuzluk ve rüşvetin “oldukça” ve “çok” yaygın olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 17.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun hazırladığı Gümrük Hizmetlerinde Etikbaşlıklı rapor gümrük hizmetlerinde etik algısına yönelik çarpıcı verileri ortaya koydu. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu adına Doç. Dr. Hamza Ateş, Doç. Dr. Tuncay Güloğlu ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem Es tarafından hazırlanan raporda, gümrük çalışanlarına ve gümrük hizmetlerinden yararlanan yurttaşlara anket uygulandı. 251 gümrük çalışanı ve 518 yurttaşın katıldığı anketten çıkan bazı çarpıcı sonuçlar şöyle:Etik kurulun anketine katılanların yüzde 32’si gümrük müdürlüklerinde yolsuzluk ve rüşvetin hiç olmadığını, yüzde 20’si çok az ve yüzde 26’sı da diğer kurumlar kadar olduğunu belirtiyor.

 

Gümrük çalışanlarının üçte biri etik dışı davranıştabulunurken gümrüklerde işlem yapan her 3 kişiden 1’i de hediye ya da bahşiş vermekte sakınca görmüyor. Çalışanlar, maddi sorunlarının ve siyasi baskıların etik dışı davranışları tetiklediğini ifade ediyor.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun hazırladığı Gümrük Hizmetlerinde Etikbaşlıklı rapor gümrük hizmetlerinde etik algısına yönelik çarpıcı verileri ortaya koydu. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu adına Doç. Dr. Hamza Ateş, Doç. Dr. Tuncay Güloğlu ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem Es tarafından hazırlanan raporda, gümrük çalışanlarına ve gümrük hizmetlerinden yararlanan yurttaşlara anket uygulandı. 251 gümrük çalışanı ve 518 yurttaşın katıldığı anketten çıkan bazı çarpıcı sonuçlar şöyle:

- Ankete katılanların yüzde 32’si gümrük müdürlüklerinde yolsuzluk ve rüşvetin hiç olmadığını, yüzde 20’si çok az ve yüzde 26’sı da diğer kurumlar kadar olduğunu belirtiyor. Yolsuzluk ve rüşvetin oldukçave çokyaygın olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 17.

- Çalışanların yüzde 42’si etik bulmadığı davranışları hiçbir zamanyapmıyor. Nadirenve ara sıraetik dışı davranışları yapmak zorunda kalanların oranı ise yüzde 28. Çalışanların yüzde 8’i ise çoğunluklave her zamanetik dışı davranışları yapmak zorunda kalıyor.

Çalışanların yüzde 48’i maaşlarının düşüklüğü ve yeterli mesai ücreti almadan fazla çalışmalarının, etik dışı davranışlara neden olduğunu düşünüyor. Siyasi baskı ve telkinlerin, etik dışı davranışları tetiklediğini düşünenlerin oranı da yüzde 41’e ulaşıyor.

- Yurttaşların yarıdan fazlası gümrük müdürlüklerinde az ya da çok yolsuzluk ve rüşvetin bulunduğuna inanıyor.

- Yurttaşların yüzde 56’sı hediye, bahşiş ve rüşvetin kötü olduğunu ve asla verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Ancak, yüzde 6’sı hepsinin iyi olduğunu ve gerekirse verebileceğini, yüzde 11’i de hepsinin kötü olduğunu ancak gerekirseverebileceğini ifade ediyor. Rüşveti kötü olarak görüp hediye ve bahşiş vermenin sakıncalı olmadığını düşünenlerin oranı da yüzde 27’ye ulaşıyor.

Çalışanlar işlerinden memnun değil

- Çalışanların yüzde 66’sı Bu mesleği yeniden seçer miydinizsorusuna hayıryanıtını verirken bazılarının anket formlarına kesinlikle hayır, aslave hiçgibi ibareler ekledikleri tespit edildi.

- Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 52) kurumun işe alım, terfi ve yer değiştirme gibi personel işlemlerinin uygulanması ile lojman tahsisi gibi sosyal olanakların dağıtımında eşitlik ilkesine uygun davranmadığını düşünüyor.FIRAT KOZOK
CUMHURİYET 04/01/2010

  • Gümrükte Rüşvet İtirafı !
  • Gümrükte Rüşvet İtirafı !