PETSHOP GERÇEĞİNDE YAPTIKLARIMIZ

Petshop’a İdari Para Cezası

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü


Sayı    :  B.12.4.İLM.0.34.03.00-409.19-3519/25532                                            20/10/2011

Konu: :  e-mail şikayeti

Sn. Seda ARIG

HAYTAP ÜMRANİYE

İLGİ: 22.09.2011 tarihli e-mail dilekçeniz.

İlgi de kayıtlı dilekçeniz Müdürlüğümüz tarafından incelenmiş olup; şikayete konu Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. No:12 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan K9 Avrupa Akvaryum Evcil Hayvan ticari isimli işyeri 11.04.2011 tarihinde Bakırköy İlçe Müdürlüğü sağlık elemanlarınca denetlenmiş olup; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 28.04.2000 tarih ve 24033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”te uyması gerekli şartları bozduğu için 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36. Maddesinin (i) bendine göre idari para cezası verilmiştir. Söz konusu işyeri 22.07.2011 tarihinde anılan adreste faaliyetine son vermiştir.

Yine ilgi dilekçenize konu, Adnan Kahveci Bulvarı 6.Kısım Ataköy Konakları Bodrum Kat No:8 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan  K9 Avrupa Akvaryum Evcil Hayvan ticari isimli işyeri 20.06.2011 tarihinde Bakırköy İlçe Müdürlüğü sağlık elemanlarınca denetlenmiş olup; ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36. Maddesinin (i) bendine göre idari para cezası verilmiştir.

Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş izni ve çalışma izni işlemleri, 8 Ekim 2011 tarih ve 28078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılmakta olup; ilgili mevzuat gereği çalışma izni almış işyerleri yılda bir defa periyodik olarak ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın denetlenmektedir.

Çalışma izni almış ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerinde bulunan hayvanlar, Hayvan Refahı ile ilgili olarak 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu “ ile bağlı Yönetmeliğine göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra teşkilatı ile Yerel Yönetimlerin denetimine tabidir. Yerel yönetimler tarafından ilgili işyerleri, 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Sıhhi Müessese Ruhsatı ile ruhsatlandırılmakta ve ilgili yönetmelik gereği denetimleri yapılmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

Hay. Sağ. Yet. ve Su Ürn. Şb. Müdürlüğü