Kendi Hayvanına Eziyet Eden Hakkında İşlem !

Kendi hayvanına eziyet eden hayvan sahibinin sorumluluğu sıkça karşımıza çıkan olaylardan biridir. Bu durumda tek yetkili o bölgedeki Orman SU işleri müdürlüğüdür. ( yetki devri varsa belediye veteriner işleri müd ).

5199 sayılı yasa ve onun uygulama yönetmeliği Tarım il / ilçe müdürlüklerine çok yetki vermektedir ama bugüne kadar bu kadar çok yetkiyle donatılmadıkları için iş yapmak biraz ağırlarına gidiyor. Aşağıdaki sorunla ilgili olarak il çevre müdürlüğünün görev tanımının 5-h maddesi aşağıdadır. 

Lütfen hayvanların mağdur olduğunu düşünen i kişiler oraya başvursun , görevini yapmak istemeyen memurları bu kararları göstererek zorlasınlar.

 

Böyle durumlarda tam yetkili HAYDİ polisine durumu elinizdeki tüm belge ve delillerle ihbar etmeniz acele hareket edilmesi konusunda faydası olacaktır.  HAYDİ uygulaması aplikasyonu ya da 112 polis imdat telefonundan ihbarınızı yapabilirsiniz


HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Görev ve Sorumluluklar
İl ÇEVRE ·Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;

a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,


b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,


c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,


ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla,


d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,


e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,


f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,


g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla,


ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,


h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,


ı) Herhangi bir sebeple kapatılmak istenilen geçici özel bakımevlerinin müracaatlarını kabul ederek, hayvanların uygun bir geçici bakımevine aktarılmasını sağlamakla,


i) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, geçici bakımevi ve özel geçici bakımevi açmak isteyenler ile mobil kısırlaştırma ünitelerini açmak isteyenlerin müracaatlarını değerlendirerek izin vermekle
görevli ve sorumludur.