Kendi hayvanına eziyet eden kişi hakkında ne yapılabilir ?

Diyelim ki hayvanın sahibi bakımını gereği gibi yerine getirmiyor , kötü davranıyor , güneşin altında bırkaıyor hatta günlerce evine uğrayıp yemeğini bile vermiyor ya da işkence ediyor. Bu durum en fazla karşılaşıtğımız konulardan..ne yapabilirsiniz ?

Sahipli bir hayvanı kişiye ait  ev, bahçe, dükkan  gibi yerden bizzat siz alırsanız konut dokunulmazlığı ihlalilden suçlu durumuna düşebilirsiniz. ( ancak bazı acil durumlarda risk almaya değebilir )

Böyle durumlarda tam yetkili HAYDİ polisine durumu elinizdeki tüm belge ve delillerle ihbar etmeniz acele hareket edilmesi konusunda faydası olacaktır.  HAYDİ uygulaması aplikasyonu ya da 112 polis imdat telefonundan ihbarınızı yapabilirsiniz  ayrıca 5199 sayılı HKK’nu yönetmeliği ilgili maddelerince  Tarım il / ilçe Md.lüğü ( yetki devri yapıldı ise belediye vet işleri müdürlüğü ) ile birlikte denetlemeye giderseniz ,şartların kötülüğünü tespit eder ve Müdürlük tutanakla el koyar ve size veya bakımevi yetkililerine tutanakla verir. Sahibine de idari para cezası keser.  Eğer mekanda kimse yoksa ve hayvanın hemen alınması gereken bir durum varsa polis ile alınır. Eskişehir’de ve Kadıköy’de  bu şekilde bir çok hayvanı sahibinden aldık..

Hayvan hakları ihlali tutanağı

MADDE 49 – (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanlarınca yapılan denetim sonucunda; 5199 sayılı Kanunda belirtilen fiillere aykırılık tespit edilmesi durumunda, Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı düzenlenir.

El koyma

MADDE 50 – (1) Denetim sonunda; 5199 sayılı Kanuna aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği denetim elemanlarınca tespit edilen kişilerin hayvanlarına, denetime ve idarî para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından el konulur. Denetime ve idarî para cezası vermeye yetkili makam veya merci, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak söz konusu hayvanların yeniden sahiplendirilmesini ya da koruma altına alınmasını sağlar.