Trafikte Aracın Arkasından Hayvan Sürüklemek

 

 

 

Böyle durumlarda tam yetkili HAYDİ polisine durumu elinizdeki tüm belge ve delillerle ihbar etmeniz acele hareket edilmesi konusunda faydası olacaktır.  HAYDİ uygulaması aplikasyonu ya da 112 polis imdat telefonundan ihbarınızı yapabilirsiniz

 

 

 

ŞİKAYETTE BULUNAN : HAYTAP HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU

 

ŞÜPHELİ: 39 EH 155 Plakalı araç sahibi

 

KONUSU: Köpeği aracın arkasına bağlayarak sürüklemek suretiyle kasıtlı olarak hayvana işkence eden şahıs hakkındaki şikayet dilekçemdir.

 

KABAHAT DAYANAĞI: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının 1, 4, 6 ve 14/a ve 28/k numaralı maddeleri ve T.C.K. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 179, 180 hükümlerini ihlal edilmiştir.

 

KABAHAT TARİHİ: 22.11. 2016

DELİLLER: Ekli fotoğrafta aracın plakası ve zavallı hayvana eziyet edildiği net şekilde görülmektedir.

 

AÇIKLAMALAR:

1- Ekli fotoğrafını sunduğum 39 EH 155 plakalı araç sahibinin, 22.11.2016 tarihinde  Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde saat 14.50 sularında  Hıdırağa mahallesi çıkışında Türk Petrol’ün önünden geçerken bir köpeği bir ip ile arabasının arkasına bağlamak suretiyle hayvana işkence ettiği görülmüştür. Olaya tanık olan şahıslar polisi aramış; ancak araç sahibi hızla kaçmıştır. Bu yüzden de köpeğin son durumuna ilişkin bilgi alınamamaktadır. Görüntüler internet ortamında hızla yayılmış ve adeta infiale sebep olmuştur. Bu aracın sahibinin bir cana vahşice eziyet etmesi ne yasal olarak ne vicdanen cezasız kalmamalıdır. Fotoğraflar olayı gören vatandaşlar tarafından çekilmiştir ve suçluyu ispat niteliğindedir zira plaka ve aracın marka ve modeli açık ve net olarak görülmektedir.

2-Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddeleri aşağıda özet halinde yer almaktadır. Yasanın temel içeriği tüm hayvanların yaşam haklarını korumak, acı çekmeden yaşamalarını sağlamak, mağdur edilmelerini önlemek ve mağduriyete sebep olan kişiler hakkında gerekli adli veya idari işlemleri uygulamaktır. Söz konusu şahıs H.K.K. 1, 4, 6, 14/a ve 28/k hükümlerini ihlal etmiştir.

 

HAYVANLARI KORUMA KANUNU – H.K.K., Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde 4 - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler :

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

Madde 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Madde 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Madde 28 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

k) 14üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu şahıs yasaları ihlal etmiş ve söz konusu sokak hayvanına işkence etmek suretiyle kabahat işlemiştir.

 

3-Türkiye 26.09.2004 tarihinde 5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma kapsamında ele alınan Madde 179 ve Madde 180 meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddeleri aşağıda özet halinde yer almaktadır. Yasanın temel içeriği kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımında kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek durumlar yaratan kişiler hakkında gerekli adli veya idari işlemleri uygulamaktır. Söz konusu şahıs T.C.K. 179, 180 hükümlerini ihlal etmiştir.

Madde 179. –

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

MADDE 180. –

(1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

TALEPLER

 

Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi ve eziyet edememesi için kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına ve T.C.K. 180 maddesi gereğince üç aydan üç yıla kadar hapis cezasına talep etmekteyim. Şahsın kimlik tespitinin yapılmasının ardından şahsa köpeğine H.K.K. 14/a bendine aykırı davranması sebebiyle H.K.K. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezasına çarptırılmasını ve idari ceza kesildiğine dair belgenin tarafıma yollanmasını talep etmekteyim.

 

 

 

SONUÇ ÖNERİ VE İSTEM :

1 – İlgili Emniyet Birimlerince şahsın kimlik tespitinin yapılmasını,

2 – Şahsın kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılmasını,

3 – İdari para cezasının kesildiğine dair belgenin tarafıma gönderilmesini,

4 – Kimliğinin, işlediği suçun ve aldığı cezanın kamuoyu ile paylaşılmasını,

5 – Hayatının sonuna kadar evcil hayvan sahiplenmekten men edilmesini talep ediyorum.

Bu önlemler alınmadığı ve suçlular gerekli şekilde cezalandırılmadıkları sürece hem bu tip canice olaylar yaşanmaya devam edecek, hem de bu katliamları gerçekleştiren kişiler dünyadaki tüm araştırmaların da gösterdiği gibi yakın bir gelecekte başka adli veya idari suçlar mutlaka işleyeceklerdir.

Ayrıca 9.10.2003 tarihinde kabul edilen ve yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmeyi de talep etmekteyim.

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

 

Dağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Tekirdağ İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

  • Trafikte Aracın Arkasından Hayvan Sürüklemek