Bu Tabloyu Kimseye Göstermeyin !

İbrahim Çallı Salonu’nda 1914 kuşağı sanatçılarının resimleri yer alır.... İçlerinde bir tablonun onun hikayesi ilginçtir:   “Zeybekler” tablosu. Aynı zamanda Osman Hamdi’nin asistanı da olan Çallı, Atatürk’ün isteği üzerine Etnoğrafya Müzesi’nde bir sergi açar. Bu sergide de yer alan “Zeybekler” tablosunu gören Atatürk, ressam Çallı’ya döner ve  “Biz Kurtuluş Savaşı’nda yemeye ekmek bulamıyorduk, senin resmindeki atlar nasıl semirmiş böyle ? diye sorar.Mustafa Kemal’in Bu tabloyu kimseye göstermeyin demesi üzerine şaşırıp kalmıştır. Kimse ne söyleyeceğini bilemiyorken, Mustafa Kemal açıklar: Savaşa katılmış olan herkes bilir ki, hayvanlarımız bir deri, bir kemikten ibaretti, bizim de onlardan arta kalır yanımız yoktu. Hepimiz iskelet halindeydik. Atları da, savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli göstermekle Sakaryanın değerini küçültmüş oluyorsunuz dostum.Usta ressam malzemelerini alır ve tablosundaki atı bir deri bir kemik hale getirir.

  • Bu Tabloyu Kimseye Göstermeyin !
  • Bu Tabloyu Kimseye Göstermeyin !