VİZYONSUZ İNSANLAR...

 

   ...Gelecekteki ihtimaller üzerinde fazla konuşmak, giriştiğimiz gerçek ve maddî mücadeleye hayalî bir macera   niteliği verdirebilirdi. Dış tehlikenin yakın etkilerini derinden duyanlar arasında, geleneklerine, düşünce          kabiliyetlerine ve ruh yapılarına aykırı olan muhtemel değişmelerden ürkeceklerin, ilk anda direnme güçlerini harekete geçirebílirdi.

Başarı için pratik ve güvenilir yol, HER EVREYİ ZAMANI GELDİKÇE UYGULAMAKTI. Milletin gelişmesini ve yükselmesini sağlayacak doğru yol buydu. Ben de bu yolda yürüdüm.

Ancak, bu pratik ve güvenilir başarı yolu, YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM OLARAK TANINMIŞ KİMSELERDEN BAZILARI ile aramızda zaman zaman görüşler, davranışlar veya yapılan çalışmalardaki uygulamalar bakımından temel veya ikinci derecede birtakım anlaşmazlıkların, kırgınlıkların ve hattâ ayrılmaların da sebebi ve açıklayıcısı olmuştur. Ulusal Mücadele’ye beraber başlayan yolculardan bazıları, millî hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarına kadar uzanan gelişmelerinde, KENDİ FİKİR VE RUH YETENEKLERİNİN KAVRAYIŞ SINIRI BİTTİKÇE bana karşı direnişe ve muhalefete geçmişlerdir.

ULUSAL SIR

Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse, diyebilirim ki, ben milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiğim büyük gelişme kabiliyetini, bir ulusal sır gibi vicdanımda taşıyarak, yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak mecburiyetinde idim.

 

NUTUK / MUSTAFA KEMAL ATATÜRK