"İlk Örgütlenmeyi Yapan Sizlersiniz !" ATATÜRK

Anlayanlar için çok ama çok önemli bir cümle. Mustafa Kemal bu cümlesiyle çok kişiye yol gösteriyor ; dediği cümlenin de arkasında durarak tüm Türkiye’yi örgütleyip açtığı savaşa ancak bu ilke doğrultusunda gidiyor , tüm kuvvacıları , vatanseverleri tek bir güç ve çatı altında topluyor. Yandaki fotoğraf bugün bile Havza’daki ana meydanda büyük bir binanın duvarında yazılıdır. Gidenler görebilir.

................

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 25 Mayıs 1919 günü akşamı üzeri Havza’ya gelmiş, (18) gün burada kalmış, rahatsız olarak geldiği ilçede, şifalı kaplıcalarında sağlığına kavuşmuştur. Atatürk ilçede, şimdi restore edilen önceleri otel olarak, daha sonra belediye olarakkullanılan Mesudiye Otelinde, Karargâhı ise Ali Osman Ağa konağında ikâmet etmiştir. Kurtuluş savaşı hazırlıkları burada başlamış, meşhur Amasya Genelgesi burada ele alınmıştır. Yurdun işgali ilk kez Havza’da düzenlenen mitinglerde kınanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, İlçeye gelişinin 2. Günü olan 26 Mayıs 1919 tarihinde kendisini ziyarete gelen heyete Şu tarihi sözleri söylemiştir. «Hiçbir zaman

ümitsiz olmayacağız, çalışacağız, kurtulacağız, bizi öldürmek değil, canlı mezara atmak istiyorlar. şimdi çukurun kenarındayız. Son bir azim bizi kurtarabilir.»Atatürk Havza Belediye Başkanından,

bölgedeki Müslüman ve Hıristiyan halkın oranını, siyasi eğilimlerini, aralarındaki anlaşmazlıkların nedenlerini, ve çözüm yollarını, ilçenin ileri gelenlerini, halkın vergi borcu olup olmadığını öğrendi ve ertesi gün yani 27 Mayıs 1919’da Havza’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.Atatürk Havza’ya geldiklerinde Kaymakam Fahri Bey’di. Mustafa Kemal 13 Haziran 1919’da Havza’da bir miting düzenler. O sırada Havza’dan geçen İngiliz temsilcisi Keçil durumu Samsun’a bildirdi. Haber İstanbul Hükümetine iletilerek Mustafa Kemal’in geri çağırılması istenir. Aynı gün (13 Haziran 1919) Havza’dan ayrılan Mustafa Kemal ayrılırken Havzalılara,

«Bu gün artık üniforma sahibi değilim. Size evvelce bildirdiğim gibi sade bir millet adamıyım.» demiştir.Atatürk’ün ilçemize 24 Eylül 1924 tarihinde ikinci teşriflerinde Havzalılara hitaben söylediği sözler şöyledir.


«Sizinle en elemli, en yeisli günlerde tanıştım. Aranızda günlerce kaldım. Bana mazinin hatırasını t

ekrarlatan şu daire içinde kıymetkâr mesai ve muavenetinizden pek müstefit oldum. Eğer Havzalıların o samimi ve metin hüsnü kabulleri olmasa ve eğer Havza’nın nafi şifalı kaplıcaları ahval-i sıhhiyem üzerinde müspet bir tesir bırakmasaydı, emin olunuz ki inkılâp için çalışamayacaktım. Bundan dolayıdır ki Havza ve Havzalılara çok şey borçluyum. Kalbi rabıtam ebediyen saklayacak ve sizi hiç unutmayacağım. İlk cüreti, ilk cesareti gösteren sizlersiniz İnkılâp ve Cumhuriyet tarihinde kahraman Havza’nın ve Havzalıların büyük bir yeri vardır.» Atatürk’ün Havza’ya gelişi her yıl 25 Mayıs’ta parlak törenlerle kutlanmaktadır.