HAYVANAT BAHÇELERİ GERÇEĞİNDE YAPTIKLARIMIZ

Hayvanat Bahçesi Açılmaması İçin Dilekçe Örneği

Sayı, tarih: 23.11.2007

Konu: Antakya da kurulması planlanan mini hayvanat bahçesi hakkında

Sayın Antakya Belediye Başkanı Mehmet Yeloğlu,

Gazetede Antakya Belediye Parkının yanında mini hayvanat bahçesi yapılacağı konusunda beyanatınızı okuduk.

Gerek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve gerekse Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte:

“MADDE 26 – (1) Hayvanat bahçesi sahipleri, hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırılan hayvanlar için hayvanat bahçesi sahipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi gereğince idarî para cezasına çarptırılırlar.” İfadesi yer almaktadır.

Ayrıca yönetmeliğe uymayan hayvanat bahçelerinin de kapatılma kararı alınacağı 23. maddede açıkça hükme bağlanmıştır.

Bu yönetmelikte mini hayvanat bahçesi diye bir tanım yoktur. Hayvan türleri 70’e kadar ve 70 üstü olmak üzere A ve B tipi olarak nitelendirilmiştir.

Her iki hayvanat bahçesinin de doğal ortama en yakın şekilde tanzim edilmesi yasada açık bir şekilde hükme bağlanmıştır.

Gerçek anlamda doğal ortamlar oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak ise trilyonları geçen büyük bütçeler gerektirir.

4 Yıl önce çıkartılan kanun gereği olan, sahipsiz sokak hayvanlarını dahi rehabilite edecek kısırlaştırma ve bakım merkezini oluşturacak imkânlara sahip olmayan belediyenizin, trilyonlarca lirayı bu hayvanat bahçesine yatırmak yerine, toplum sağlığını da çok yakından ilgilendiren sahipsiz hayvan sorununu uygar ve insani koşullarda ve yasa gereği olarak çözmesi gerekmektedir.

Kenar mahallelerde vatandaşın hala daha ilkel şehircilik sorunları ile boğuştuğu bir ülkede, hayvanat bahçelerine trilyonlar yatırmak akılcı ve topluma faydalı bir çözüm değildir.

Hala daha vatandaşın kuduz ve ısırık vakaları ile boğuştuğu bir ülkede hayvanat bahçesi oluşturmak toplum sağlığı açısından büyük risktir.  Bir hayvanat bahçesinde kuduzun çıkması düşüncesi bile ürkütücüdür.

İnsanlara hayvan sevgisi verilmesi düşünülüyorsa, doğanın özgür canlarını getirip şehir merkezlerine hapsetmek yerine, hemen yanı başımızdaki bize en yakın olan kedi ve köpeklerin yaşam haklarını korumayı ve sevmeyi öğretmekten başlamak daha akılcı bir yol olacaktır.

Bu bağlamda, yönetmelikte olmayan mini hayvanat bahçesi tabirleri uydurarak, zavallı hayvanları doğal ortamlarından kopartıp tel kafesler arkasına atmak yerine, buna ayrılacak bütçeyi, sahipsiz ve kontrolsüz hayvanların yasaya uygun biçimde rehabilite edilerek insan ve çevre sağlığının korunmasına yönlendirmenizi öneriyoruz.

Hayvanlar İNSANLARIN EĞLENCESİ değildir. Çocukların özgür doğanın özgür hayvanlarını tel kafesler arkasında görmeleri, onlarda sevgiyi değil “tutsak almayı ve bir canlıyı kendi zevki ve egosu için hapsetmeyi, eziyet etmeyi” öğretecektir.

İletişimin altın dönemini yaşadığı günümüzde, vahşi doğanın hayvanlarının tanıtımı çocuklara çağın mucizesi olan televizyonlar vasıtasıyla kendi doğal ortamlarında yapılmalıdır.

Bu bağlamda, öncelik, kontrolsüz çoğalan hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması ve aşılama çalışmalarının yapılmaması nedeni ile hala daha var olan kuduza karşı mücadeleye verilmeli, modern ve insani rehabilitasyon merkezleri yapılmalı, toplum sağlığı korunmalıdır.

Buna göre yönetmelikte bulunmayan bir tanım uydurularak yapılması planlanan mini hayvanat bahçesi konusunda 4982 sayılı ve 3071 sayılı yasa gereği tarafımıza kanuni süresi içinde bilgi verilmesi hususunu emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Nesrin ÇITIRIK

HAYTAP Başkan Yardımcısı

Dağıtım: TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakanlık Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) AB Veteriner Hekim Platformu, Hayvan Koruma Platformları, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları

T.C. Kimlik No:

Adres:

  • Hayvanat Bahçesi Açılmaması İçin Dilekçe Örneği
  • Hayvanat Bahçesi Açılmaması İçin Dilekçe Örneği
  • Hayvanat Bahçesi Açılmaması İçin Dilekçe Örneği