HAYVANAT BAHÇELERİ GERÇEĞİNDE YAPTIKLARIMIZ

Konya Hayvanat Hapishanesi Kapatılmalı ! - ( 2010 yılı başvurumuz)

Hayvanlar vahşi doğadan alınıp, doğal yaşam alanlarından, ailelerinden koparılmakta, habitatlarından uzak ülkelere iklimlere gönderilmekte, bir anlamda ölüm hücrelerinde esir tutulmakta, kafeslere hapsedilmektedir. YILLARCA Hapsedilen hayvanların bazıları da o hücrelerde doğum yapmakta ve doğan o yavruları da doğal yaşamı özleyen içgüdüleriyle, ve doğaya özlemle, ızdıraplı yaşam geçirmektedirler. Hapsedilmiş hayvanlara birer eğlence unsuru olarak bakanlar, aynı zamanda hayata yabancılaşmışlardır. Onlara bakarken, doğanın tahrip etmeye devam ettiğimiz o süreci de görmezden gelir bu düşüncedeki insanlar.Türkiye’nin bazı şehirlerindeki olumsuz ve yetersiz koşullardaki hayvanat bahçeleri (!) ( hapisaneler )  gibi, malesef Konya’daki Konya Karatay Hayvanat Bahçesi içinde söz konusu durum  çok farklı değil ! Üstelik önceki süreçden bu zamana kadar defalarca bu yanlışların bildirilmesine, kurumların “değiştireceğiz” vaadlerine rağmen sonuç aynı. Bir kaç hayvanın daha ölmesi ve yerine yenilerinin konması mı beklenecek ? Bu kurumların başındaki bazı görevlilerin keyfiyetine insiyatiflerine göre mi hareket edeceğiz ? Elbette ki Bir ülkenin can damarlarından olan Sivil Toplum Örgütleri’nin görevleri bu yanlışlara elbetteki yasalar çerçevesinde karşı durmaktır.  Bilinçli ya da bilinçsiz bu yanlışları sürdürmekte olan kurumları yasaların öngördüğü usul ve yöntemlerle görevlerini yerine getirmeye davet etmek ve bu amaçla gerekli çalışmaları yapmaktır.


KONYA  KARATAY HAYVANAT BAHÇESİ KOŞULLARI :

HAYTAP FEDERASYONU Konya temsilcilerimizden Selma Turan :
“ Hayvanat bahçesi kesinlikle kapatılmalı. Türkiye’deki hayvanat bahçelerinin yüzde 80’nin hayvanların yaşaması için uygun değil. Konya’daki hayvanat bahçesi de bu yüzde 80’lik dilim arasında yer alıyor. Hayvanlar ya kendi doğal ortamında Yaşar ya da doğal ortamlarına benzer yerlerde yaşar. Ancak Konya’daki hayvanat bahçesinin onların yaşama ortamıyla hiç alakası bile yok. Bahçede hayvanların bakımını yapanın hiçbir eğitimli yok. Bu hayvanlara bakabilmesi için eğitim sertifikalı personel olması gerekiyor.( HAYTAP üyesi ) Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Börü:
Şehirde bulunan hayvanat bahçesinin hayvanların yaşamasına uygun olmadığından, kapatılması gerekmekte. Karatay Belediyesi’nde ait hayvanat bahçesinin 8 yıldır ruhsatsız işletiliyor. Doğal ortam şartlarına uygun olmayan Karatay hayvanat bahçesinde geçtiğimiz yıl  12 timsah yavrusu, 1 aslan, 1 deve yavrusu ve 1 de geyik öldü. Karatay hayvanat bahçesinde büyük bir altyapı sorunu da mevcut. Hayvanların yaşayabileceği doğal şartlar oluşturulmadı. Zamanla olumsuz koşullar ve stres yüzünden ölmekteler. Kurdun yanına köpeği koydular öldü. Bir aslanı aynı kafesteki diğer aslan öldürdü. Devenin yavrusu doğar doğmaz öldü. Getirilen 12 timsah yavrusu ve bir geyik de uygunsuz şartlar yüzünden strese girdi ve öldü ! Özellikle kaplanın, ayının, aslanın ve kurtların durumu içler acısı.Hayvanat bahçesinin vahşi hayvanların yaşamasına elverişli değil.  Hayvanat bahçesi açıldığı günden bu yana hayvanların doğal yaşamlarına uygun olmadığı için zaken ruhsat alamıyor. Bu hayvanat bahçesi, sırf Konya’da da bir hayvanat bahçesi olsun diye ve öğrenciler hayvanları tanısın diye açıldı ancak Hayvanların yaşayabileceği bir ortam yok. Belediye bu bahçeye ruhsat almak için Konya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü’ne başvurmuş da olsa, tüm baskılarına da rağmen, bu hayvanat bahçesi ruhsat alacak şartlarda değil.Türkiye’nin insan hakları sözleşmesine imza atan bir ülke olduğunu hatırlatan Ümit Börü, Hiçbir hayvan özellikle vahşi hayvanlar 5199 sayılı yasaya göre doğal ortamlarına aykırı yerlerde tutulamazlar. Bu hayvanat bahçesinde doğallık adına hiçbir şey yok. Hayvanlara bakacak olan veteriner hekimin vahşi hayvanlar konusunda eğitimli ve diplomalı olması gerekir. Bahçede görevli olan veteriner hekime hangi hayvanın aşı olduğu sorulduğunda ’hangisinin aşı olduğundan haberim yok diyor’. Bu şekilde vahşi hayvanlara bakıyor. diye konuştu. Hayvanat bahçesinde doğal ortam sağlanmadığı için bu hayvanların burada tutulamayacağını söyleyen Börü, kimsenin bu vahşi hayvanları tutmaya yetkisinin olmadığını vurguladı. Börü, Bu hayvanları Bursa’daki hayvanat bahçesine taşıyalım. Buradaki hayvanat bahçesini onların iyi yaşayabileceği güzel bir yere taşıyın. Bursa’da olduğu gibi iyi bir hayvanat bahçesi yapın hayvanları geri getirin. çağrısında bulunuyor.Konya Valisi’ne hayvanat bahçesinin ruhsat alacak durumda olmadığı için başvurduklarını ifade eden Börü, gerekirse bu konuyu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a kadar götüreceğini de belirtmişti. Öncelikle  Ayı, Kaplan, Aslan, Kurt ve diğer vahşi yaşama ait hayvanların acil şekilde doğal ortam koşulları sağlanmış diğer hayvanat bahçelerine nakledilmeliler.
Evet ARKADAŞLAR ! Gerek gönüllüler ve gerek bu amaçlar doğrultusunda kurulmuş STO dernek üyelerinin / üyelerimizin de de bir birey olarak bu tür yanlışların karşısında olduğu bilinci ve gerçeğiyle ilgili kurumlara dilekçe göndercekler için dilekçe örnekleri de aşağıdadır. Lütfen Duyarsız kalmayalım !

Bu nedenle Yasalara bağlı olarak işletilen, para tuzağı olarak görülmeyen koruma evleri gibi, bazı hayvanat bahçelerinin işlevi, elbetteki türleri korumak olmalıdır. Ancak kuruluşu hayvanat bahçesi sıfatı / ismine sahip ancak koşulları yasaların belirlediği şartlara sahip olmayan, ruhsatsız yerler birer hapishanedir. Hayvanları hapsederek, olumsuz koşullar altında ölümlerine ve onlar üzerinden ticaret yapma hakkını yasalar yasaklamıştır ve hiç bir kurum da yasalar üzerinde değildir.

Diger  açıdan da Çocukların hayvanat bahçelerini sevmesi esas tartışma konusu değil, asıl rahatsız edici olan genç beyinlerin erken yaşta yanlış  bilgiler doğrultusunda yanlış düşünmeye başlamalarıdır...


..........
DİLEKÇE Konya Valilik Makamina

ve

Orman Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne
Makaminiza cesitli defalar, Konya Karatay Hayvanat bahcesi musveddesi ile ilgili olarak,ruhsatsiz olarak calistigi, bulundugu konum  ve hayvanlarin  dogal yasama uygun olmayan yasam tarzi ile hicbir zaman ruhsat almasi mumkun olmayacak bu yerdeki hayvanlarin ,dogal ortamlarina yakin kosullarda yasayacaklari Hayvanat Bahcelerine nakilleri ile ilgili yazdigimiz dilekceler, makaminizda hic yanki bulmamis ve hayvanlarin kotu kosullardaki yasami ile ilgili Valiliginizin sorumluluklarini ozenle yerine getirmeme fiili yillardir surmektedir.
24.06.2004 tarihinde yururluge giren 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanununun 22.maddesinde yetkililerin, Hayvanat Bahcelerini dogal yasam ortamina uygun sekilde konumlandirmalari acikca ifade edilmis ve 11.08.2007 tarih26610 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yururluge giren Hayvanat Bahcesi Yonetmeligi ne gore
Hayvanat bahçesinin faaliyetinin geçici olarak durdurulması
MADDE 23 – (1) Ruhsat almadan çalıştığı tespit edilen hayvanat bahçeleri, tesis kurma izni ve ruhsat almaları yönünde il müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarıyı müteakiben üç ay içinde başvuruda bulunmayan hayvanat bahçeleri için il müdürlüğünce valilikten olur alınarak kapatılması ve bünyelerindeki hayvanların uygun görülen ruhsatlı hayvanat bahçelerine nakledilmesi sağlanır
Valilik Makaminin bu oluru vermeme  gerekcesi nedir.
Yasaklar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.
.
b) Hayvanat bahçelerinde belgesiz hayvan barındırılamaz.
Cezalar
MADDE 26 – (1) Hayvanat bahçesi sahipleri, hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırılan hayvanlar için hayvanat bahçesi sahipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi gereğince idarî para cezasına çarptırılırlar.                
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve faaliyetini sürdüren hayvanat bahçelerine, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl geçiş süreci uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve faaliyet gösteren hayvanat bahçeleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ruhsat alırlar. Bu süre içinde ruhsat alınmaması hâlinde 23 üncü madde hükümleri uygulanır
Valilik Makami, yonetmelik yayinlanali 3 yil olmasina ragmen, bu isletme ile ilgili sorumluluklarini neden yerine getirmemektedir.
Bu baglamda acilen Hayvanat Bahcesinin bosaltilarak Hayvanlarin dogal ortamlarina uygun ruhsatli bir Hayvanat Bahcesine naklinin temini ,isletme sahibine bugune kadar hapsettigi hayvan basina idari para cezasinin uygulanmasi ve tarafimiza 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi acilen bilgi verilmesi ,aksi takdirde makaminizla ilgili İcisleri Bakanligindan, gorevinizi kotuye kullanmakdan yargilanabilmeniz icin izin talep edecegimizi bildiririm.Saygilarimla 12.08.2010...................DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

Orman Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne


Konu: KONYA KARATAY HAYVANAT BAHÇESİ Konya Karatay Hayvanat Bahcesi  ile ilgili  bu yerin ruhsatsiz olarak calistirilmakta oldugu, ve bu surec icinde de bulundugu durum ve olumsuz koşullar neticesiyle  buraya hapsedilmis hayvanlar  dogal yasama uygun olmayan şartlarda yaşam sürdürmektedirler. Bu şartlarda gerek yasalarda da  belirtilen maddeler dogrultusunda ruhsat almasi  mumkun olmayan bu yerdeki hayvanlarin , dogal ortamlarina yakin kosullarda yasayacaklari  koşullara sahip hayvanat bahcelerine acilen nakilleri saglanmalıdır. Bundan onceki surecde bazı hayvanların Konya Karatay Hayvanat Bahçesi’ndeki olumsuz kosullar sebiyle yasamlarını yitirdikleri gercegi ile, suregiden  bu koşullar dogrultusunda  ruhsatsız durumdaki  bu yerde bulunmaya devam ettikleri süreçte yaşamları risk altındadır.. Yasaların belirledigi cerceveler disindaki uygulamalardan dogacak yeni  sonuclardan elbetteki  ilgili kurumlar yasalar geregi de sorumlu olacaklardır.
24.06.2004 tarihinde yururluge giren 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanununun 22.maddesinde yetkililerin, Hayvanat Bahcelerini dogal yasam ortamina uygun sekilde konumlandirmalari acikca ifade edilmis ve 11.08.2007 tarih26610 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yururluge giren Hayvanat Bahcesi Yonetmeligi ne gore;
Hayvanat bahçesinin faaliyetinin geçici olarak durdurulması
MADDE 23 – (1) Ruhsat almadan çalıştığı tespit edilen hayvanat bahçeleri, tesis kurma izni ve ruhsat almaları yönünde il müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarıyı müteakiben üç ay içinde başvuruda bulunmayan hayvanat bahçeleri için il müdürlüğünce valilikten olur alınarak kapatılması ve bünyelerindeki hayvanların uygun görülen ruhsatlı hayvanat bahçelerine nakledilmesi sağlanır
Valilik Makaminin bu oluru vermeme gerekcesi nedir ?
Yasaklar
MADDE 25 – (1)
Bu Yönetmelik kapsamında yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.
.
b) Hayvanat bahçelerinde belgesiz hayvan barındırılamaz.
Cezalar
MADDE 26 – (1)
Hayvanat bahçesi sahipleri, hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırılan hayvanlar için hayvanat bahçesi sahipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi gereğince idarî para cezasına çarptırılırlar.                

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve faaliyetini sürdüren hayvanat bahçelerine, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl geçiş süreci uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve faaliyet gösteren hayvanat bahçeleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ruhsat alırlar. Bu süre içinde ruhsat alınmaması hâlinde 23 üncü madde hükümleri uygulanır
Valilik Makami, yonetmelik yayinlanali 3 yil olmasina ragmen, bu isletme ile ilgili sorumluluklarini neden yerine getirmemektedir.
Bu baglamda acilen Hayvanat Bahcesinin bosaltilarak Hayvanlarin dogal ortamlarina uygun ruhsatli bir Hayvanat Bahcesine naklinin temini ,isletme sahibine bugune kadar hapsettigi hayvan basina idari para cezasinin uygulanmasi ve tarafimiza 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi acilen bilgi verilmesi , aksi takdirde makaminizla ilgili İcisleri Bakanligindan, gorevinizi kotuye kullanmakdan yargilanabilmeniz icin izin talep edecegimizi bildiririm. Saygilarimızla
Adres: ..................................
İsim : .....................................
T.C kimlik No: .....................
T.C.  Orman Bakanlığı
Telefon

Santral    ANA BINA    0312 207 50 00    
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü....................BETONDAN DEMİRDEN KURULU HAYVANAT HAPİSHANESİ  VIDEOLAR

  • Konya Hayvanat Hapishanesi Kapatılmalı ! -   ( 2010 yılı başvurumuz)
  • Konya Hayvanat Hapishanesi Kapatılmalı ! -   ( 2010 yılı başvurumuz)
  • Konya Hayvanat Hapishanesi Kapatılmalı ! -   ( 2010 yılı başvurumuz)
  • Konya Hayvanat Hapishanesi Kapatılmalı ! -   ( 2010 yılı başvurumuz)