HAYVANAT BAHÇELERİ GERÇEĞİNDE YAPTIKLARIMIZ

Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi

DİKKAT BU DİLEKÇE 2013 YILINDA YAZILMIŞ VE DİLEKÇE İÇERİĞİNDEKİ BİR ÇOK YIRTICI HAYVAN BU HAYVAN HAPİSHANESİNDEN BASKILARIMIZ SONUCU KURTULMUŞTUR. ANCAK BUNA RAĞMEN MAYIS 2015 İTİBARIYLA İÇERİDE ÇOK KÖTÜ KOŞULLARDA BULUNAN BİR AYI - BİR LAMA - BİR ADET TİMSAH - BİR ÇOK MAYMUN VE SAYISIZ CİNS KÖPEK VE KEDİ KÖTÜ KOŞULLARDA BULUNMAKTADIR. AYILARDAN BİRİSİ BU SÜREÇ İÇİNDE O DARACIK KAFESLER İÇİNDE ÖLMÜŞTÜR.
BURANIN KAPATILMASI İLE İLGİLİ OLAN HAYTAPIN BAŞLTATTIĞI MÜCADELEMİZ 2013 YILINDA BAŞLAMASINA RAĞMEN ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT YENİLEMESİNİ OTOMATİĞE BAĞLAMIŞTIR.

2015 YILI 22 MAYIS İTİBARIYLA İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇILMIŞTIR.


Sayın Ahmet Özyanık

Sayın Özcan Yaman ,

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı

Söğütözü – Ankara

Tarafınızca da bilindiği üzere Kahramanmaraş’ta özel bir petrol istasyonunun mülkiyeti içinde   yıllardan beri 4 adet ayı , 7 adet maymun, 1 adet timsah, 1 adet alageyik kötü koşullar içinde ve ruhsat süresi bitmiş olmasına rağmen bulundurulmaktadır.

Tüm yasal mevzuata aykırı olarak  yine aynı yerde tutulan ve özel hobi amaçla tutulduğu belli olan  yine aynı yerde bulunan aslan, kaplan, puma ve kurt Kayseri hayvanat bahçesine nakilleri ise  sağlanmıştı.

Ancak kontrol edilmeden ve gelişigüzel ruhsat verilmesi sonucu bu kadar yaban hayatının bulunması içinden çıkılmaz bir boyuta getirmiş olduğunu hayvan çeşitliği ve verilen sayı itibarı ile de anlayabilirsiniz.

Bakanlığınızdan  ilk istemimiz söz konusu bu yerde halen  bulunan ayıların zaman geçirmeksizin bakanlığınız denetiminde ve Uludağ Üniversitesinin bilimsel kontrolü altında bulunan 110 bin metrekarelik Bursa Karacabey’deki Ayı rehabilitasyon merkezine aktarılması ;  diğer hayvanların da  yeni yapılmaya çalışılan ve doğal yaşam ortamına en yakın olması için uğraştığımız Kayseri Hayvanat bahçesine nakilleridir

Gelişigüzel özel hobi olarak özellikle Trakyada da benzin istasyonlarında yaygınlaşmaya başlayan maymun başta olmak üzere bir çok zavallı hayvan sergilenmeye tabi tutulmaktadır. Bakanlığınızca bu sorunun öne geçebilmek için bölge birimlerinize genelge göndererek bu vahşi hayvanların sergilenmesi yönünde ruhsat adı altında izinler verilmemesi gerektiğini de düşünüyoruz.

Bu nedenle HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak planımız Orta Anadolu bölgesinde  Kayseri Hayvanat bahçesinin bir doğal yaşam parkına ve doğada zarar görmüş tüm yabani hayanlar için bir  tedavi merkezine çevrilmesi , doğaya tekrar döndürülebilenler için geçici bir yuva olmasıdır. Nitekim Kayseri belediyesi bu yaklaşımımıza olumlu yaklaşmış ve yurtdışından hayvan ithal etmek ve aracı şirketlere kişilere para kazandırmak yerine , mevcut kötü koşullardaki bu hayvanları bünyesine almayı kabul etmiştir.  Ülke çapında bildiğiniz üzere Batman gibi , Zonguldak gibi , Tarsus gibi ,  Ankara’daki Meyvan ayı gibi bu tipten hobi koleksiyonculuğuna özenti yaratan ( tüm tutsak olarak tutulan ayıların Bursa Karacabey’e ) diğer tüm yabani hayvanlara ise el koyularak Kayseri’ye gönderilmesi , batı bölgelerimiz için ise İzmir’de aynı veterinerlik ve tedavi hizmetlerini  sunan Sasalı’daki doğal yaşama nakilleridir.

Bu şekilde bakanlığınızdan habersiz olarak bölge müdürlüklerince izinler verildiği sürece sivil toplum örgütü olarak bizlere gelen her şikayet karşısında aynen Ankara’daki Meyvan ayı durumunda olduğu gibi dava yoluna başvurmamız gerekecektir.

Geçtiğimiz yıl Zonguldak’taki özel bir çay bahçesinin ardındaki küçücük bir kafeste tam 25 yıldır bulunan iki ayının , yine aynı şekilde Samsundaki hayvanat bahçesinde bulunan ayının nakilleri Bursa Karacabey’e uzun çabalarımız sonucu gerçekleştirilmiştir. Ve her üç ayı da Bursa ‘da şu anda ayakları toprağa basmakta , hemcinsleri ile beraber yaşamakta ve üniversite kontrolünde bulunmaktadırlar.

Kahramanmaraş’ta maalesef aynı eziyeti uzun yıllardır bu hayvanlar çekmektedir . Orada kendisine miras olarak bu hayvanlar kalan kişi artık bu hayvanları istemediğini beyan etmekte ancak  orada görevli bulunan Orman Su İşleri Kahramanmaraş ŞubeMüdürü Hacı Kalınkütük adlı yetkili kişi daha önceden söz vermesine rağmen şimdi de hayvanların standartlarının , metrekarelerinin genişletileceğine dair taahhütleri ile bizleri geçiştirmektedir.  Bakanlığın her isteyen bölge müdürüne ya da gerçek kişiye bu bütçeleri sağlaması , bu hayvanat bahçelerine denetim personeli temin etmesi ülkemizin bulunduğu koşullar dikkate alındığında zaten gerçekçi değildir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 22 nci maddesinde yer alan “İsletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yasama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler” ifadesine rağmen ekli fotoğraflarda da görüleceği üzere Kahramanmaraş hayvanat bahçesi bir benzinlik arkasında, dar kafeslere mahkum hayvanların ölüm bekleme kampı olarak hala açık tutulmaktadır. Biten ruhsatlar otomatik olarak hiçbir koşul gerçekleşmeksizin yenilenmektedir.

Kahramanmaraş Orman Su İşleri şube müdürü Hacı Kalıntürk yaptığımız görüşmelerde bu işletmenin ruhsatının temmuz ayında bittiğini ve bir daha bu şartlarda yenilenmeyeceğini bildirse de bir şekilde bu görüşünden sapmış ve yönetmeliklerde hayvanların doğal koşullarının yeterli tarifi olmadığı ifadesinin arkasına sığınmaya başlamıştır.

Hukuk devleti olan  Türkiye Cumhuriyetinde yaban hayatı ve hayvanların korunmasında Bakanlığınız görevlileri her zaman hayvan lehinde düşünmek ve hareket etmek zorundadır. Tek bir yazılı beyanınızla bir çok sorun halledilebilecekken , işlerin medyaya yansımasını ya da mahkeme durumuna gelinmesini bizler de istemezken bakanlığın bizlerin bu çok  naif , gerçekçi hukuki istemlerine karşı pasif ve yılgın durumunu açıkça anlayamamaktayız.
Tarafımızca olay yargıya ve medyaya taşınacak olsa da ( Meyvan olayında olduğu gibi ) Bakanlığınızca sağduyunun sesi olacağınıza ve iş mahkemeye taşınmadan hayvanların daha iyi şartlara sahip olacağı merkezlere nakledileceğine inanmaktayız.

....

Kahramanmaraştaki  özel benzinlik arkasında tutulan yabani hayvanlar  ile ilgili olarak Kahramanmaraş bölge müdürlüğünüze ivedilikle yazılı talimatınızı yollayarak ayıların Karacabey’e, maymunların İzmir Doğal Yaşam parkına diğer hayvanların tamamını Kayseri’ye yollamanızı , yabani hayvan kolleksiyonerliğinin teşvik edilmemesi ile ilgili olarak genelge yayınlamanızı , ayrıca bu konuda 60 günlük yasal süre içinde bu dilekçemize yanıt vermenizi aksi takdirde idare mahkemesine dava açacağımızı bildiririz.

Bu konuda ilerde çıkabilecek olası durumlar için özellikle  yaban hayvanlarının durumu , yunus parkları ve hayvanlı sirkler ile ilgili olarak randevu talebimizi kabul ederek , bakanlık personeli ile ortak çalışma isteğimizi tekrar size bildirmek , Mümkünse İstanbul’da bulunduğunuz bir sürede randevu istemimizi değerlendirmenizi isteriz.7/11/2013

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Adına

Vekaleten

Av. Ahmet Kemal Şenpolat

Bilgi : Orman ve Su işleri Bakanı Prof Dr Veysel Eroğlu

 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi
 • Maraş’ta Benzinlikte Tutulan Hayvanların Nakli İstemi