FARKINDALIK ÇALIŞMALARIMIZ

"İnsanların Bayramı HAYVANLARIN FELAKETİ" olmasın


Valilik Yüksek Makamına,

Konu: İdari tatil ilan edilen bayram tatilinde bakım merkezinde görevli personel ve yemek durumuna ilişkin bilgi talebimiz...

Her yıl bayram tatillerinde belediye bakım evlerinde görevli bulunmaması, görevli bulundurulsa da yerler kirlenmesin diye  yemek ve su vermemesi nedeni ile hayvanlar günlerce aç ve susuz kalmaktadırlar. Yani insanların bayramı hayvanların felaketi olabilmektedir.


Bu bayram tatilinde bu insanlık ve İslam dışı felaketin belediye bakımevinde olmaması için, valiliğiniz bünyesinde ilgili tüm kurumlarla toplantı yapılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesini, belediyelerin yazılı olarak ikaz edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Orman Su İşleri Müdürlüklerince ve kaymakamlıklarca görevlendirilecek Hayvan Hakları Denetim Elemanlarınca bayram boyunca bakım evlerinde denetim yapılmasını talep ediyoruz.


Bu bağlamda, valiliğinizce yapılacak toplantıda belirlenecek olan belediyenin çalışmalarına ilişkin aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz:


1. Arefe günü ile birlikte 9 gün sürecek olan bu bayramda bakım merkezinde  kaç  görevli çalışacaktır? Hangi saatler arasında orada bulunacaklardır?

2. Dışarıda ki acil hasta ve yaralı hayvanlara müdahale hangi veteriner hekiminiz tarafından ve nasıl yapılacaktır ve bakım evinde ki hastalık-yaralanma olayları için hangi veteriner görevlendirilecektir ve bu veteriner hekime nasıl ulaşılacaktır?

3. Tatil süresince yemekler hangi kuruluşlardan alınacaktır? Hangi saatlerde yemek verilecektir? Bakımevinde yeterli yemek bulunacak midir?

4. Basın kuruluşları da bayramda hayvan bakımevlerini ziyaret edecektir. Basın mensuplarına hangi yetkili bilgi verecektir?

Bu hususların  Orman Su İşleri Müdürlüklerince ve Kaymakamlıklarca görevlendirilecek hayvan hakları denetim elemanlarınca bayramda denetlenmesini, yukarıdaki sorularımıza 4982  sayılı yasagereği bilgi ve yanıt  verilmesini  saygılarımızla arz ederiz.

HAYTAP HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU


Dağıtım:

Orman Su İşleri Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Belediye Başkanlığına, Orman Su İşleri Müdürlüğüne, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşlarına,