FARKINDALIK ÇALIŞMALARIMIZ

Özgür Yunuslar İçin HAYTAP- Greenpeace- Doğa Derneği Suadiye Sahilinde

HAYTAP  , Greenpeace  , Buğday Derneği ve Doğa Derneği olarak , 11 temmuz pazar günü  tüm ülkede eş zamanlı olarak, bir çok dalgıç ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ÖZGÜR YUNUSLAR etkinliğimizin İstanbul ayağını 1 AĞUSTOS Pazar günü 11:00 14:00 saatleri arasında SUADİYE SAHİLİNDE, bu kez çok daha geniş kapsamlı olarak, yelkenciler, bisikletçiler, motorcular, telsizciler ve daha pek çok farklı grupların katılımlarıyla gerçekleştireceğiz.

Ogün yelkenciler yelkenlerini GÖSTERİ MERKEZLERİNDEKİ TUTSAK YUNUSLAR için açacaklar, TUTSAK DENİZ MEMELİLERİNE ÖZGÜRLÜK için çevrilecek pedallar, telsizciler iyonesferden ulaştıracak tüm dünyaya, ÖZGÜRLÜK seslerimizi, sanayi dalgıçları sualtından seslenecekler karadakilere HAVUZLARDAN OKYANUSLARA, YUNUSLARA ÖZGÜRLÜK diye..

Gösteri merkezlerinin insanlık dışı uygulamalarını rehabilitasyon maskesi altında umut tacirliği yaptıklarını kamuoyuna bildirmek, konuya dikkat çekmek, bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirmeye çalıştığımız bu etkinliğimzde o gün siz değerli doğa çevre hayvan hakları savunucusu dostlarımızla beraber olmak istiyoruz. Ayrıca etkinlikte görev alabilecek gönüllülere de ihtiyacımız var.

Etkinlikte, afiş asmak, halkı bilgilendirmek, gelen konukları karşılamak, katılımcıları yönlendirmek, çıkabilecek acil ihtiyaçları temin etmek, dalgıçları hazırlamak gibi konularda gönüllü ekipleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bu guruplarda gönüllü olmak isteyen arkadaşlar en kısa zamanda bize ulaşırlarsa çok seviniriz.

Görüşmek dileğiyle

HAYTAP ADALAR TEMSİLCİSİ
Ege SAKİN

0555 495 44 28
egesakin@sualtigazetesi.com

Greenpeace Akdeniz, Türkiye’de her gün sayıları artan yunus parklarına karşı yürütülen insiyatifi destekliyoruz. Hiçbir canlının tutsak edilmesi ve doğasına aykırı ve yaşamsal tehdit oluşturan koşullarda tutulması onaylanamaz. Tamamen eğlence amaçlı kurulmuş olan, iddia edildiği gibi yararı kanıtlanmış bir tedavi amacı da gütmeyen yunus parkları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara (Bern sözleşmesi ve Barselona Konvansiyonu gibi) aykırıdır. Bu parklar için ithal edilen yunuslara elverişli koşullar sağlanamadığı gibi, Tarım Bakanlığı tarafındanTürk karasularından yunus avlanmasına da izin verdirmeye kadar ileri gitmişlerdir. Söz konusu parklar da eğitilebilen yunus türlerinin popülasyonlarının bugün ne durumda olduğu bile bilinmezken, taraf olunan anlaşmalara aykırı izinlerin çıkarılması ise kesinlikle kabul edilemez.

Bu nedenle Greenpeace olarak, Türkiye’de bu konudaki harekete destek veriyor ve Tarım ve Çevre Bakanlıklarının yunus tutsakhanelerine değil, deniz memelileri üzerine araştırmalara ve gözlemlere yatırım yapılmasına destek vermesini talep ediyoruz.

Banu Dökmecibaşı

Denizler Kampanyası Sorumlusu

Greenpeace Akdeniz


Etkinlik Programı:

11:00   Program başlangıcı
12:00   Basın Açıklaması
12:30   Dalış Organizasyonu
12:40   Bildirinin sualtından okunması

13.15   TCSWAT telsiz mesajları
14:00   Program Sonu

Etkinlik Noktası:
Sahilyolu, Suadiye Princess Otel Karşısı

İletişim:
Ege Sakin Bitikli          555 495 4428
Hakan Tiryaki             541 337 2830

HAVUZLARDAN OKYANUSLARA... YUNUSLARA ÖZGÜRLÜK!

Lütfen yunus parklarına gitmeyin!

Çünkü “yunus terapi” kisvesi ardına saklanarak bu canlılar üzerinden ticari kazanç sağlayan kuruluşların sayısı ve dolayısıyla tutsak yunusların sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Doğal yaşam ortamlarına tamamıyla aykırı koşullar altında tutsak edilen yunuslar ironik bir şekilde, kendilerini denizlerde benzersiz kılan özellikleri yüzünden sağlığını yitirmekte, yaşam süreleri kısalmakta ve sıkça da ortalama yaşam sürelerinden çok daha kısa sürelerde ölmektedirler.

Oysa, Bern Sözleşmesi koşullarınca yunusların dahil olduğu gösteriler ve genelde bu hayvanlardan her türlü ticari amaçlı yararlanılması, tutsak edilmesi ve ticareti kesinlikle yasaktır. Bu yasağın hiçbir istisnası yoktur. Türkiye Bern Sözleşmesi’ne imza atmış bir ülke olarak, bu hayvanları gösteri amacıyla kullanan tüm ticari firmaların bu faaliyetlerine son vermek ve/veya bu firmaları kapatmak, koruma altında olması gereken bu hayvanları, gerekli tedavilerinden sonra, doğal ortamlarına geri bırakmak zorundadır.

Rehabilitasyon kisvesi ile ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından çalışma koşulları yaratılan bu işletmelerin ticari faaliyetleri denetlenmeli ve faaliyetlerinin gerçek içeriği tespit edilmelidir. Görülecektir ki, tamamen ticari faaliyette bulunmaları söz konusudur ve bu durum kısaca Bern Sözleşmesi adıyla anılan, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi’ne aykırıdır.

Lütfen yunus parklarına gitmeyin!

Çünkü Türkiye’deki 12 yunus parkının tamamında, yunusların birer sirk hayvanı gibi açlıkla terbiye edilerek gösteri yapması yetmiyormuş gibi,  “yunus terapisi” adı altında hiçbir bilimsel temele dayanmayan umut tacirliği yapılmaktadır. Şu an bu tesislerin tamamında, özellikle de engelli çocukların ailelerinin paraları ve umutları sömürülmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda sergilemekte olduğu “ilgisiz ve duyarsız” tavrı kınıyor, en azından “tüm kamuoyuna açık bir sağıltma iddiası” söz konusu olduğundan kendilerini göreve çağırıyoruz.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nı en azından adında geçen “çevre” tanımı itibarı ile doğal yaşama saygı perspektifinden de olsa konuya müdahil olmaya davet ediyoruz. Burada işlenen suç aynı zamanda bir “çevre” suçudur. Deniz ekosistemi açısından yunusların ve diğer memelilerin önemini uzun uzadıya anlatmaya bile gerek yoktur.

T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı derhal söz konusu işletmelerin mevcudiyetini olanak tanıyan uygulamalardan vazgeçmeli ve Bern Sözleşmesi’nin gereklerinin yerine getirilmesini sağlamalıdır. Bakanlık tarafından 2010 yılı için Konvansiyon’a gönderilen raporda yer alan 1086 hastanın rehabilite edildiğine dair bilginin ayrıntılarını açıklamalıdır. Aydın ve Muğla’da yer alan üç kurumun verilerinin hangi kriterlere göre değerlendirildiği, rehabilitasyon gerekliliği ve sonuçlarının bilimsel olarak açıklanması söz konusu işletmelerin “rehabilitasyon merkezi” oldukları yönündeki iddialarını somutlaştırmaları adına büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, 1086 adet rehabilitasyon gören hastanın toplam ziyaretçi sayısı içerisindeki oranı bu işletmelerin faaliyetlerin içeriğini direkt olarak gözler önüne serecektir. Ki aslında bu işletmelerin fiyat listelerinden, reklamlarına ticari birer faaliyet bulundukları aşikardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) derhal İstanbul Dolphinarium’la ilişiğini kesmeli ve İstanbulluları temsil eden yerel yönetim olarak hukukun gereklerinin yerine getirilmesinde doğru rolü oynamalıdır.

Tüm Türkiye kamuoyundan dileğimiz de şudur:

Lütfen yunus parklarına gitmeyin!

Bu kirli düzene alet olmayın, bu düzeni beslemeyin, bu merkezlere gitmeyin, gidenleri uyarın. Unutmayın, aldığınız her bir bilet bu yasadışı ve doğal yaşam karşıtı işletmelerin güçlenmesine katkıda bulunacak ve “hukuksuzluğun” kabul görmesine olanak sağlayacaktır.

Biz aşağıda adları yer alan sivil toplum örgütleri ve olarak bu sahilde toplanan gönüllüler sizin için, yunuslar ve memeliler için ve hepsinden önemlisi varoluşa saygı için, varoluşa saygı perspektifinden uzak, hukuka aykırı bu durum sona erene kadar peşini bırakmayacağız.

1 Ağustos Pazar günü;  HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, Sualtı Gazetesi, Greenpeace, Doğa Derneği, Buğday Derneği, İstanbul Dalış Merkezleri Derneği, TCSWAT Radyo Amatörleri, Barınak Gönüllüleri Derneği ve toplumun her katmanından gönüllüler (bisikletçiler, motorsikletçiler, yelkenciler, vb) Suadiye sahilinde tutsak yunuslar ve hukuk dışı uygulamalara karşı bir araya gelecek.

Issız Adam filminin başrol oyuncusu  Cemal Hünal ve belgesel yapımcısı Savaş Karakaş da, 1 Ağustos’ta Suadiye Sahili’nde “Özgür Yunuslar”a destek vereceğini anımsatalım.

....................................................................................................................


  • Özgür Yunuslar İçin HAYTAP- Greenpeace- Doğa Derneği  Suadiye Sahilinde
  • Özgür Yunuslar İçin HAYTAP- Greenpeace- Doğa Derneği  Suadiye Sahilinde
  • Özgür Yunuslar İçin HAYTAP- Greenpeace- Doğa Derneği  Suadiye Sahilinde
  • Özgür Yunuslar İçin HAYTAP- Greenpeace- Doğa Derneği  Suadiye Sahilinde