KÜRK GERÇEĞİNDE YAPTIKLARIMIZ

Kürküm Olsun da , Olmuşken FOKTAN Olsun Devri bitiyor!

Fok kürkü ithalatı yasaklandı

Belirli yavru fokların kürklerinin ve bunlardan elde edilen ürünlerin ithalatının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı.

Görnland Foku ve Balonlu Fok Yavru larından eldee edilen ürünlerin ticari ithalatı yasaklandı.
Grönland Foku (Pagophilus Groenlandıcus) ve Balonlu Fok (Cystophora Cristata) yavrularından elde edilen ürünlerin ticari ithalatı yasaklandı.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı nın Belirli yavru fokların kürklerinin ve bunlardan elde edilen ürünlerin ithalatının yasaklanmasına iilişkin yönetmeliği Resmi Gazete nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, Görnland Foku ve Balonlu Fok yavrularından elde edilen ürünlerin ticari ithalatı yasaklandı.

Yönetmelik , Görnland Foku ve Balonlu Fok yavrularından elde edilen ham postları, postlar ve post ürünlerini kapsıyor.
Bu arada ,yönetmeliğin, Inuit halkı tarafından geleneksel avdan elde edilen ürünleri kapsamadığı belirtildi.
...Tarım Bakanlığı Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri , bu kararın AB nin 8229 sayılı kanununa istinaden, yavru fokların korunmasına yönelik kararlarına istinaden alındığını bildirdi. Resmi Gazete için tıklayınız.
22 Ağustos 2008 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 26975Tarım ve Köyişleri  Bakanlığından:

BELİRLİ YAVRU FOKLARIN KÜRKLERİNİN VE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN İTHALATININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Grönland foku (Pagophilus groenlandicus) ve balonlu fok (Cystophora cristata) yavrularından elde edilen ürünlerin ticari ithalatını yasaklamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Grönland foku (Pagophilus groenlandicus) ve balonlu fok (Cystophora cristata) yavrularından elde edilen ham postları, postlar ve post ürünlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; a) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin 83/129/EEC direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. İthalat MADDE 4 – (1) Ek-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) verilen ürünlerin ticari amaçla ithal edilmesi yasaktır. (2) Bu Yönetmelik, Inuit halkı tarafından geleneksel avdan elde edilen ürünleri kapsamaz. Yürürlük MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

 

EK -1 : İTHALİ YASAKLANAN FOK ÜRÜNLERİ

NO 1
GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU
43.01
43.02 A
MADDE İSMİYalnızca, tabaka, verev ve benzeri formlarda birleştirilmiş olanlar dahil olmak üzere, aşağıdakilere ait dabaklanmış veya aprelenmiş ham postlar veya postlar:-          Grönland foklarının beyaz kürklü yavruları,-          Balonlu fokların yavruları (mavi sırt).NO 2
GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU
43.03MADDE İSMİ
Yalnızca, 1’de atıfta bulunulan post maddeleri

 

  • Kürküm Olsun da , Olmuşken FOKTAN Olsun Devri bitiyor!