DAVALAR

Bursa İl Tarım ’dan Haytap’a Yanıt - 2009 Yılında Hamile Bir İnek ve Yavrusuna İşkence Yapılmıştı


Sayın Ahmet Kemal Şenpolat
Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
23.08.2009 Tarih ve 2009/23 sayılı bilgi edinme isteğinizle istemiş olduğunuz bilgiler ek dosyadadır.
Bilgilerinize
Bursa Tarım İl Müdürlüğü
T.C.

BURSA VALİLİĞİ

İl Tarım Müdürlüğü

Bu yazı; Bursam Et Entegre Tesislerinde hamile bir inek ve yavrusuna işkence ile kesim yapılması,Veteriner kontrol hizmetlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle işletmenin ruhsat iptali ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunularak konunun Bursa Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmesi konulu 23.08.2009 tarih ve 2009/23 sayılı müracaatınıza cevaben yazılmıştır.

16.05.1986 tarih ve 19109 sayılı R.G.de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 33. maddesinde ve bu kanuna istinaden yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği nin 92. maddesi mezbahalarda kesilecek hayvanların kesim usül ve şartlarını belirtilmektedir.

Kanun ve Yönetmelikler gereği denetim ve kontroller devam etmektedir. Gizli olarak çekilen görüntülerden de işletmenin gerekli hijyenik koşulları sağladığı zaten görülmektedir.

Tüm gelişmiş ülkelerde kesim bu şekilde yapılmaktadır.

21.08.2009 tarihinde internet ortamına düşen görüntüler üzerine saat 15:00’te Bursam Et Entegre Tesislerine  Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Kontrol Şube Müdürlüğü elemanları olarak iki ekip halinde denetime gidilmiştir.Mezbaha yetkililerinden ve sorumlu yöneticisinden konu ile ilgili bilgiler ve belgeler   alınmıştır.

Firma yetkilileri habere konu olan ineğin mezbahalarına 13.06.2008 tarihli Veteriner Hekim raporu ile kesim amacıyla gece 23:30’ da getirildiğini, kesilecek olan ineğin sol ön ayağının (metacarpus) ve leğen (symphizis pelvis) kemiğinin kırık olduğu için zorunlu kesim amacıyla geldiğini beyan etmişlerdir. Hayvanla ilgili kayıtlardan da bu bilgiler teyit edilmiştir.İneğin kesim amaçlı sevk belgesi ve ilgili Veteriner Hekim raporunun olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Hayvanın leğen kemiği  kırık olması yüzünden yürüyemediği ve taşıma arabasıyla sürülerek kesim salonuna getirildiği, kesimin ve kanatmanın normal şekilde yapıldığı, kesim yapılırken hayvan sahiplerinin uyarısı ile hayvanın gebe olduğunun belirtilmesi üzerine yavrunun ölmemesi için karnın açılarak uterus (rahim) dışarı alındığı ve yavrunun sağ olarak kurtarıldığı görüntülerden anlaşılmaktadır. Görüntülerden yavrunun 6-6,5 aylık  olduğu tahmin edilmektedir. Hayvan sahibi yavrunun yaşamayacağını düşünerek, acı çekmemesi amacıyla işletmenin kesicisine  buzağıyı kesmesini söylemekte ancak kesicinin bunu yapmadığını gördüğü için bıçağı alarak kendisi kesimi gerçekleştirmektedir.Ancak kesme işlemi de uygun olmadığından kabul edilemeyen bir görüntü oluşmuştur.

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 33. maddesinde belirtildiği üzere  kesim amacıyla mezbahaya gelen her hayvanın antemortem muayeneden geçirilmesi; kesimine engel bir durumunun olup olmadığının tespitinden sonra kesilmesine  izin verilmektedir.

Anlatılan sebeplerle 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 33. maddesinde ve bu kanuna istinaden yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 95. maddesi gereği mecburi kesim yapılmıştır.

Sorumlu hekimin yerinde olmaması, işletmeye alınmaması gereken şahısların kesim alanına alınması ve işletme içerisinde sigara içilip duyarsızlık içerisinde bulunulması uygun olmayan davranışlar olup “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim,  Çalışma ve Denetleme Usül ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe” de aykırıdır.

Hiçbir şekilde tasvip edilmemektedir.

Mevcut kanun ve yönetmeliklere göre ancak idari para cezası kesilebilmekte ruhsat iptali ve suç duyurusunda bulunulması yasal olarak mümkün olmamaktadır.

Konu ile ilgili olarak şirkete ve sorumlu yöneticiye 5179 sayılı Kanuna göre İdari Para Cezası kesilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.03/09/2009

Gürsel GÜNAY

İl Müdürü V.
Bursa ’da ne olmuştu ? ve ne başvurusunda bulunmuştuk ? Lütfen tıklayın