DAVALAR

Sahipsiz Bir Hayvan ise Mahkemede Yargılanamaz.

5199 sayılı yasanın en büyük eksikliklerinden birisi sahipli hayvan ile sahipsiz hayVan arasında yargılama bakımından fark olması idi. Bunun en güzel örneklerinden birini Haytap Konya Temsilcimiz Selma Turan’ın sahipsiz havyanlar için savcılığa yapmış olduğu başvurusu üzerine teyit olmuş olduğunu gördük.Yani hukukçularımız ne kadar hayvan seviyor olsa da , yasal olarak yetkilendirilmedikleri için , söz konusu hayvanlara işkence yine mahkemelerde yargılamaya tabi olamadı. HAYTAP
KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No:2009/49946Karar No         :2009/20720KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARDAVACI :K.H.MÜŞTEKİ :SELMA TURAN,AHMET Kızı NESİBE’ den olma,15/10/1963 doğumlu,Kozağaç Mh.Vakfe Sk.No:15Meram/KONYA ikamet eder.ŞÜPHELİ :BelirsizSUÇ :Mala zarar vermeSUÇ TARİHİ VE YERİ :25/11/2009 KONYA/MERKEZSoruşturma Evrakı İncelendi:Müştekinin internet ortamında bir kısım sahipsiz hayvanların öldürülmüş olduğundanbahisle bildirimde bulunması üzerine soruşturma yapılmış ise de,Öldüğü tespit olunan hayvanların öldürülüp öldürülmediği konusunda tespityapılamadığı gibi ölüm nedenlerinin de tespit olunamadığı,hayvanların ölüm nedenlerinindoğal bir olayla bağlantılı olabileceği ayrıca TCK.nun 151/2 maddesi kapsamında sahiplihayvanların öldürülmesinin suç sayılıp öldüğü tespit olunan hayvanların sahipsiz olmasınedeniyle eylemin suç oluşturmayacağı anlaşılmış olmakla,Olay hakkında kamu adına takibata yer olmadığına,kararın müştekiye tebliğine,tebliğinden itibaren 15 gün içinde Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı nezdindeitirazı kabil olmak üzere CMK.un 172.maddesi gereğince karar verildi.25/12/2009Cumhuriyet Savcısı

Mehkemelerin neden yargılama yetkisi yok ? ( Lütfen tıklayın )

Konuyla ilgili  yasa teklifi gerekçelerimizi tekrar sunuyoruz. Okumak için lütfen tıklayın
  • Sahipsiz Bir Hayvan ise Mahkemede Yargılanamaz.