DAVALAR

Kırıkkale Keskin İlçesi Hayvanat Bahçesinin Durumu Hakkında Soruşturma İstemi

Kırıkkale İl Çevre Müdürlüğü’ne

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 22 nci maddesinde yer alan “İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve esasları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir,” hükmü gereğince “Hayvanat bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelik” 11.08.2007 tarih ve 26610 sayili Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin amacı; evcil ve yabani hayvanların doğal yaşam ortamındaki yasam koşullarının, hayvanat bahçelerinde sağlanması için teknik, sağlık, refah ve hijyen şartlarının, hayvanat bahçelerinin açılış, ruhsatlandırma ve denetlenmelerine yönelik usul ve esasların ve yapmakla yükümlü oldukları faaliyetlerin belirlenmesidir.

Fakat bu yasal zorunluğa rağmen, ekte de sunulduğu üzere Kırıkkale Keskin İlçesi Belediyesi’ne ait  Karıştıran Köyü Hayvanat Bahçesi hayvanların açlıkla, hastalıkla ölüme terk edildikleri bir ölüm evi durumundadır. Bir ayının yarı felçli olarak, hasta bir devenin gözyaşları içinde ölümü beklediği bu insanlığa, islama ve yasalara aykırı ölüm evinin kapatılarak, Keskin Belediyesi’ne  buradaki hayvan başına idari para cezası kesilmesini, hayvanlarin nakli sağlanıncaya kadar acil yemek ve veteriner hizmeti sağlanmasini talep ediyoruz.

Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini, durumun aciliyetine binaen müdahalenin hemen yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Dr. Damla Şahin
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi
TC: ....

Ek : Fotolar

Bu arada 3 günlüğüne Kırıkkale’ nin Keskin kasabasına gittim. Oradaki sokak köpeklerinin durumu içler acısı. Keskin kasabasının geneli böyle. Belediye tüfeklerle köpekleri vurup, kedileri çuvallara koyup götürüyorlarmış. Halk bunu olumlu karşılıyormuş.

Ve en acısı da Kırıkkale ili Keskin Kasabası Karıştıran Köyü Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlar açlıktan bir bir ölüyor. Köye kesinlikle veteriner gelmiyor. Bir ayının belden aşağısı felç. Ölümünü bekliyorlardı...

2 deveden biri ölmüş bakımsızlıktan. Kalan deve için köylünün dilinde sürekli ağlıyor lafı vardı. Gittim gözlerimle gördüm. Hayvan hasta ve ağlıyor. Köpekler deliye dönmüş. Kafeslerinin içinde devamlı aynı yöne fırıldak gibi koşturuyorlar. Bakıcısı ölse de kurtulsak, hayvanlar ızdırap çekiyorlar, yiyecek bulamıyoruz, belediye gelip bakmıyor, diyormuş. Ayı hastalıktan başını kaldıramıyor, demir kafese tutunup, çıkarın der gibi, bakıyor.

Hayvan sevmeyenler bile, bunlar burada ölüme mahkum, perişan, ölmeleri bekleniyor, dediler...

Lütfen Nesrin Hanım, bildiğiniz tüm kanalları devreye sokun. İstanbul’a bugün geldim. 4. günüm ve gördüklerim karşısında ıstırabım çok büyük.

Belediyeye elektronik postalar atılsın, dilekçeler verilsin hukukçular tarafından hazırlanıp. Lütfen devreye girin. Bu hayvanları görseniz beklemenin çok acı verdiğini anlardınız.

Gözlerimle gördüm yıkıldım...

Foto 1 Deve buradaki en şanslı hayvan. En azından samanı ve suyu vardı ama yerler tamamen dışkılarıyla kaplı.

Foto 2  Keçiler azıcık saman ve suyla yaşamaya çalışıyor. Her yer dışkıyla kaplı.

Foto 3 Bu köpeğin ne yiyecek bir lokması ne de içecek bir damla suyu var. Memeleri sarkmış. Tüm kemikleri zayıflıktan sayılıyor.

Foto 4  Zavallı anne kısacık bir iple güneşin altında. Memeleri kurumuş. Aç ve susuz. Önündeki tas bomboş. Yavrusu da zayıf, büzüşmüş.


Foto 5  Güvercinlerin kümesinin içi görünmüyor. Oldukça karanlık.

Foto 6 Boş kafes.

Foto 7  Zavallı kediler yalvarırcasına miyavlıyorlar. Ne tarafa gidersen oraya toplanıyorlar. Sadece açlık susuzluk değil; mutsuzlar. Gözleri pislikten kapanmak üzere.

Foto 8  Kedilerin yanında yosunlu bir su kabı.

Kapı tamamen kapanmış ve giriş yasaklanmış. Yandaki tellerin altından kaldırarak geçtim.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI YABAN HAYATI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 22 nci maddesinde yer alan “İsletmesahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yasama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin kurulusu ile çalışma usul ve esasları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Hükmü gereğince “Hayvanat bahçelerinin Kurulusu ile Çalışma usul ve Esasları Yönetmelik” 11.08.2007 tarih ve 26610 sayili Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; evcil ve yabani hayvanların doğal yasam ortamındaki yasam koşullarının, hayvanat bahçelerinde sağlanması için teknik, sağlık. refah. ve hijyen şartlarının, hayvanat bahçelerinin açılış, ruhsatlandırma ve denetlenmelerine yönelik usul ve esasların ve yapmakla yükümlü oldukları faaliyetlerin belirlenmesidir.

Fakat bu yasal zorunluga ragmen, ekte de sunulduğu üzere Kırıkkale Keskin İlçesi Belediyesine ait  Karistiran Koyu Hayvanat Bahçesi hayvanların aclikla olume terk edildigi, hayvanlarin felc ve hasta olume terk edildikleri bir olum evi durumundadır. Bir ayinin yari felcli olume terk edilmis, hasta bir deve aglayarak olmeyi bekledigi bu insanliga, islama ve yasalara aykiri olan olum evine gerekli müdahelenin yapılmadığı, söz konusu drama sessiz kalarak görevini ihlal eden ve suça ortak olan İl Çevre Müdürlüğüne soruşturma açılmasını

Muracaatimiza 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi bilgi ve cevap verilmesini, durumun aciliyetine binaen mudahalenin hemen yapilmasini saygilarimla arz ederim.

Dr. Damla Şahin
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi
TC: .....

Bu başvuru sonunda ruhsat iptal oldu . Lütfen tıklayın