DAVALAR

Devletin Mahkemesi Zeytinburnu Barınağı’na nasıl girdi?

Hafta içinde Haytap Yönetım Kurulu Başkanı Sn. Av.Ahmet Kemal Şenpolat ve Haytap Temsilcileri, kötü, sağlıksız koşullar altında barındırılan Can’ların hapishane hayatı yaşadıkları Zeytinburnu Barınağına girebilmek için Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesi vasıtasıyla tespit yaptılar.
Yaklaşık 5 yıldır devam eden tüm barışçıl ve uzlaşmacı görüşme istemlerine rağmen barınağa girmek mümkün değildi. Özellikle birkaç hafta öncesi barınakta çekilen fotoğraflar içeride yaşanan dramı gözler önüne serince yurtdışındaki hayvan koruma gönüllüleri de dahil olmak üzere Zeytinburnu Barınağı için yazışmalar başlamıştı. 
Tüm bunlara rağmen Zeytinburnu Belediyesi’nin işletmesinden sorumlu olan şirket ve eşgüdümlü çalışan sağlık daire başkanlığı barınağa herkesin girebileceği, hiçbir engel olmadığı yönünde yazılar yollamaya başladılar.

Bir barınağa girebilmek için bile Belediye Başkanı dahil olmak üzere en az dört imzanın gerektiği yalanının resmi olarak ortaya çıkartılabilmesi için büyük bir gizlilik içinde mahkemeye başvurmaktan başka çare kalmamıştı.
HAYTAP üyesi Barınak Gönüllüleri Derneği’nin açmış olduğu tespit talebi üzerine keşif tarihi belli oldu ve geçtiğimiz hafta barınağa mahkeme heyeti, BGD avukatı ve bilirkişi marifetiyle durum tespiti için keşif yapıldı. 

Bir Hakim, bir bilirkişi Veteriner hekim ve görevli personel eşlıgınde Zeytinburnu bakımevi (!!!!!!!!!!!) ne gidildi.

Zeytinburnu Sağık İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Vet. Sevcan Özer’in Bana tebligat olmadı, hakim benim çalıştığım büroya gelsin, içeri giremezsiniz,  diye direnişleri Bakırköy 7. Sulh Hukuk Hakimi’ni bile kızdırdı. ( Bir bakımevine giriş izni verilmemesi zaten düşündürücü ve şüphe verici bir olgu değil midir?) Hatta, “Hakim benim büroma gelsin, ben barınağa gelip kapı açamam,” demesi, birçok kişi arasında gülüşmelere bile neden oldu.
Hakimin uyarıları ve barınak ile sağlık işleri müdürlüğü arasında yoğun telefon ve faks trafıgi neticesınde, Zeytinburnu Bakımevi’ne gelmek zorunda kalan Sağlık İşleri MüdürüSevcan Hanım oldukça gergin ve tedirgin tavırlar sergiledi. Hatta hakimin kimliğini sormaya kadar işi abarttı.

Keşifin yapılmasını sağlamak zorunda kalan Sevcan Özer, Av. Ahmet K. Şenpolat eşlığinde Hakim, Bilirkişi ve Görevlı Memurun dışında Haytap Temsilcisi ve gönüllülerin girişini Tahrik ediyorlar, içeriye girmesinler, tüm bu tahrikler tutanağa geçsin,  diye de engellemeye çalıştı.

Çünkü bugüne kadar basit başvuruların hepsini kendi elindeki yetkiye dayanarak savuşturmuştu ancak bu defa olay ciddi idi ve mecburen barınağın kapılarını açtı.

Can’ların hapishane hücre hayatının ve sağlıksız koşulların devam ettiği bakımevindeki keşfin sağlık işleri müdürü Sevcan Özer’ı oldukça rahatsız ettiği yasadığı gerginlikten de anlaşılıyordu.

Utanç tablosu olarak adlandırılabilecek sözde bakımevinde otuz beşe yakın hayvanın fayanslar üstünde, demir kafeslerin arkasında,  dışkı ve pisliğın içerisinde, pet şiselerden su kaplarının olduğu ufacık kafeslerde hapsedildiği gözlemlendi. Uçsuz bucaksız dünyaya sığamayışımızın en acı örneğini tekrar yaşattılar.


Yapılan mahkeme keşfi sonucunda; yüreklerini orada bırakan Haytap Yön.Kur.Bşk. Av Ahmet K.Senpolat ve ekibi buruk bir şekilde Zeytinburnu Barınağı’ndan ayrıldılar. Ancak kararlı duruşları bu gözlemin ve tespitin devam edeceğini göstermekteydi.

Bilirkişinin mahkeme nezdinde hazırlayacağı raporun bir kaç ay içinde çıkması ve durumun resmi olarak belgelenmesi bekleniyor.

Sayın hakim bile gönüllüler ile sağlık işleri müdürü arasında yaşanan olaydan etkilenerek bizzat Zeytinburnu Belediye Başkanı’nı arayıp konuşacağını söyledi.

Tespit biterken bile hâlâ barınağın tüm gönüllülere rahatça açık olduğunu söylemeleri yaşadıkları ikilemin dışa yansımasıydı. Sıcağın alnında hakimin ve bilirkişiyi bile bir saate yakın içeriye sokmayan bir zihniyetin, gönüllüleri içeri almamasını da doğrular nitelikteydi.

Bizlerin kanısı bu barınakta çalışan özel şirketin ve sağlık işleri müdürününün burada yaşanan gerçek dramı ve perde arkası olayların sayın Zeytinburnu belediye başkanına eksik ve yanlış hatta yıllardır taraflı anlatıldığı yönünde.

kaç kilometre aşağısında Fatih Belediyesi’ne ait yüzlerce hayvanın yaşadığı Yedikule Hayvan Barınağı’na gönüllüler hiçbir sıkıntı olmadan girerken, içeri bakılması bile mümkün olmayan, duvarlarının üstü bile uzun demir panolarla kapatılan bu barınak herhalde Topkapı Sarayı hazine dairesi kadar kıymetli olmalıydı.

Yaşanan olaylar bu hafta Taraf ve Birgün gazetelerine de yansıdı. Mahkeme incelemesi sırasında çekilen görüntüleri gönüllülerin ve destekçilerimizin dikkatine sunuyoruz.


06/08/2008 tarihi itibarıyla keşif sırasında çekilen FOTOĞRAFLARIN ANLATTIKLARI :