DAVALAR

(*) Haytap ,Otellerdeki Şempanzeler İçin Başvurdu

 

İstanbul , 29/07/2011

TC. Çevre ve Şehircilik İşleri Bakanlığı ve Antalya İl Çevre Müdürlüğü Dikkatine ,

Konusu     : Otellerde barındırılan şempanzeler hakkında cezai işlem uygulanması istemi

Bilindiği gibi 27.09.1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), 27.04.1996 tarih ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 20.06.1996 tarih ve 22672 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

27/12/2001 tarih ve 24623 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliğinde de deniz memelileri hariç tüm memeli türlerinin ticaretinde Yönetim Mercii olarak Sayın Bakanlığınız belirlenmiştir.


Ayrıca 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 4. Madde h fıkrası “Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır” şeklindedir.

Ancak güney sahillerimizde bulunan kimi otellerimizde şempanzeler bir süs aracı gibi kullanılmakta , kendi doğal bünyelerine aykırı bir şekilde bu hayvanlara şovlar yaptırılmakta,  kola gibi gazlı içecekler içirilmekte , Türkiye Cumhuriyeti bayrağı şempanzeler üzerine giydirilmekte , turistlere şov yapmak için bu hayvanlar barındırılması nedeniyle konuyla ilgili olarak federasyonumuza gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından yoğun şikayetler gelmektedir. Özellikle ,

•    Alanya İncekumdaki Alaiye Otel                    Şempanze
•    Alanya.  Markanas Spa Resort                             “
•    Kemer, Hotel Meder -                                            “
•    Side, Selge Beach Resort.                                   “
•    Incekum, Pegasos Royal Hotel.                           “
•    Gypsophila Hotel – Avsallar                                 “
•    Hotel in  Lara (Antalya) .                                  Şempanze ve iguana
•    Hotel Arycanda de Luxe in Alanya.                Şempanze
•    Hotel Eftalia Aytur in Konakli.                                 “
•    Hotel Alinda Beach in Kiris.                                   “
•    Hotel Fame Residence in Lara.                            “


Otellerinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırı olarak barındırılmakta ve şovlara konu olmaktadır.

Aynı şekilde 4915 sayılı Kara Avcılığı Yasasısın 18. maddesine göre Antalya il çevre müdürlüğü tarafından derhal ceza uygulaması yapılmalıdır. Bizlerin Sivil Toplum Örgütü olarak bile haberdar olduğu her gün onlarca şikayetin gerek yabancı gerekse yerli turistlerce bile yapıldığı bu durum hakkında bakanlığın ve ilgili taşra birimlerinin haberdar olmaması mümkün olamaz.

Söz konusu otellerde tutulan şempanzeler tür olarak insana en yakın türdür. Genetik olarak %98 den daha fazla insana benzer. Sosyal canlılardır büyük aile grupları olarak yaşarlar. Ömürleri doğal ortamlarında 45, 50 yıldır ve yavru gelişimi insana benzer. Yavrular ilk birkaç ayını anne göğsüne tutunarak daha sonra 2 yaşına gelinceye kadar anne sırtında ve daha sonra en az 7 yaşına kadar annesinin yanında ondan yaşadığı çevrenin yaşam bilgilerini alarak, kesinlikle anneye bağımlı olarak geçirirler. Bebeklik çağındaki bu canlıların türüne özgü uzmanlık eğitimi almamış kişilerce satılması, alınması, beslenmesi ve sağlığının kontrol altında tutulması mümkün değildir.

Henüz anneye bağımlı bir canlının annesinden kopartılarak satılmasının ve eğer varsa nasıl CITES belgesi alınabilindiğinin de kanunlar ve yönetmelikler bir yana hiçbir ahlaki ve vicdani açıklaması olamaz.

Ayrıca şu andaki yaşları ve yaşam koşulları uygun olsa bile uzun bir hayata sahip bu canlıların 50 hatta 60 yıl boyunca birkaç neslin elinde oyuncak olacağı, resmi kurum ve kuruluşlar dışında bu kadar uzun süre yaşam şartlarının türe özgü koşullarda tutulamayacağı kesindir.

Bu bilgilerin ışığında;

1.    Öncelikle belirtilen otellerde bulunan   şempanzelere derhal el konulmalı ve Cites 6 Mart 2009 tarih ve 2009/009 sayılı hayvana el koyma ile ilgili Bursa’da Çevre bakanlığı bünyesinde yeni açılan ve kaçak olarak ülkeye giren hayvanların kurtarılması için kurulan doğal yaşam ortamına bir an önce nakli sağlanmalı ya da mümkünse federasyon. temsilcilerimizin önceki dönemlerde ziyaret ederek çalışmaları ve şartları uygun görülen diğer ülkelerdeki kuruluşlarla temaslarımız da devam etmektedir. (Türkiye içinde bir hayvanat bahçesine nakli ise hayvanat bahçelerinin tamamının koşulu tarafımızca standartların altında bulunduğundan uygun görülmemektedir. )

2.    Bu konuda turizm yapmak isteyen  tüm oteller TURSAB aracılığı ya da bakanlığınızın özel duyurusu ile  uyarılmalı ,  devam edenler  yasadışı ticarete aracı olmaktan yüksek idari para cezalarına çarptırılma yoluna gidilmelidir. Yerel bölgelerdeki il çevre müdürlüğü memurlarının yakın ilişkiler nedeniyle bu tarzdan şovlara müsamaha göstermemeleri ve bu konuda yasanın emrettiği kurallara uymaları konusunda bakanlığın ciddi görüşü yazılı olarak bildirilmelidir.

3.    Bugüne kadar şempanzeler için verilen tüm CITES belgeleri il çevre müdürlüğü ekipleri tarafından yukarıda ismini bildirdiğimiz oteller ve bizlerin bilmediği diğer turizm yerleşkeleri tek tek kontrol edilmeli, hayvanların mevcut koşullarının veriliş amacına uygunluğu ve yaşadıkları ortamlar yurtdışından uzman desteği alınarak denetlenmeli, uygun olmayanlara kesinlikle el konulmalı , görevliler ve otel yönetimi arasındaki ikili ilişkiler kesinlikle ön plana çıkmamalıdır. Ayrıca CITES belgesi düzenleyen ilgili birimleriniz uyarılarak bundan sonra düzenlenecek belgelerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanmalıdır.

4.    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak tüm petshoplar denetlenerek CITES kapsamındaki türleri satanların evrakları incelenmeli, evrakların sahte olup olmadıkları evrağı düzenleyen birimden teyit edilerek usulsüzlük görülenlerin ruhsatları iptal edilmeli ve 5607 sayılı kaçakçılık yasası nedeniyle  yargı yolu açılmalıdır.

5.    İthalatçı firmaların bu güne kadar ithal ettikleri şempanzelerin akibetleri araştırılmalı ve durumları belgelerdeki beyan edilen amaçlar dışında olduğu tespit edilen hayvan varsa ithalatçıların ithalat izinleri iptal edilmeli, Devlete karşı sahtekarlık suçundan durumları yargıya intikal ettirilmelidir.

6.    Tüm gümrük kapıları uyarılmalı ve kaçak girişlerin önlenmesi için azami dikkat gösterilmesi gerekirse federasyonumuz ile işbirliği sağlanmalıdır.

7.    Karacabey’de yapımı devam eden bakımevi hızlı bir şekilde tamamlanmalı, burada görev yapacak personelin yurtdışında uzmanlaşmış kuruluşlarda eğitim görmesi sağlanmalıdır.

Bugüne kadarki gözlemlerimiz maalesef yukarıdaki belirttiğimiz çalışmaların (yunus parklarında olduğu gibi ) kesinlikle eksik kaldığı ve bu konuda yetki boşluğu olduğu yönündedir.

Bu konuda verilen cezalar ve yurda girmeye devam eden bu hayvanların girişinin zorlaştırılması ve hatta engellenmesi için yapılacak çalışmalar hakkında  4982  Sayılı bilgi edinme yasası uyarınca tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi hususunu saygılarımızla arzederiz.


Saygılarımızla.

HAYTAP  Hayvan Hakları Federasyonu


Ek :
Fotoğraflar

Dağıtım :
Antalya İl Çevre Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
TURSAB
Medya Kuruluşları

Turkish hotels exploit captive chimps for profit, says WSPA

17 July 2011, Sunday / ALYSON NEEL, İSTANBUL

Hotels in southern Turkey are illegally exploiting chimpanzees for profit to entertain tourists, according to complaints received by the World Society for the Protection of Animals’ (WSPA) wildlife advisor.
The international organization has contacted Turkish authorities but has not yet received an answer, WSPA wildlife advisor Victor Watkins said. “We have tried to get the Turkish authorities to take the necessary action – which would be to confiscate the chimps, prosecute the owners and possibly take legal action against the hotels which are at least allowing the chimps on their premises,” said Watkins.
Turkish hotels using chimps for entertainment are breaking the law, the WSPA said. According to Watkins, it is illegal in Turkey to personally own a chimp and to keep it on private premises.
Watkins was, therefore, shocked at the number of Turkish hotels he heard are exploiting chimps – at least 12 – as the practice is clearly against the law.
WSPA and other animal groups wrote to Turkish authorities last August to request they investigate this illegal practice and confiscate the captive chimps being used.
But their calls for help have gone unanswered, according to Watkins. “I never had any response from the Turkish authorities, and I feel that they are ignoring this illegal trade,” he said. Primate sanctuaries in Europe have offered to take these chimps once they are removed from the hotels, Watkins said.
Watkins said that he has received complaints for the past four years from tourists and other witnesses regarding the illegal use of chimpanzees in Turkish hotels. In the past 18 months, at least 12 hotels along the coasts of Alanya and Antalya, including the districts of Kemer, Incekum, Side, Avsallar, Lara, Konakli and Kiris, have been exploiting chimps, according to data gathered by the WSPA.
Watkins said witnesses told him that the chimpanzee handlers threatened them when they complained about the cruel treatment of the chimpanzees, and therefore wished to remain anonymous.
One witness spotted a chimpanzee being mistreated on July 1 at a hotel in Alanya. According to the witness, there was even a billboard announcing the animal’s arrival, not unlike a circus act.
The witness counted at least 50 and up to 75 different tourists vying for a prized photo with the chimpanzee, fully dressed and downing a Coca-Cola. Between photos the handlers allegedly forced the chimp to perform acrobatic acts. Gripping the chimpanzee’s wrist, one handler forced the defenseless animal to heed his command, said the witness.
Other witnesses have documented instances of chimps that have appeared drugged and “traumatized.” One chimp was photographed sitting on the laps of tourists, who gave it beer, while another was forced to walk barefoot on pavement that reached 30 degrees Celsius.
Not only is the use of chimps in hotels illegal, but it also presents a risk to public health, Watkins said.
“It is likely that the animals are smuggled into the country, possibly from Africa,” Watkins said, adding that in that case, there is a significant risk that the chimps can spread disease to the public.
Watkins investigated a similar illegal trade operation more than 20 years ago in Spain.
The chimps were smuggled from Africa and disposed of after three or four years, as the animals can become aggressive. “Some were killed, others dumped in circuses and zoos,” he noted. In different cases in Spain, for instance, Watkins said the animals were drugged, beaten and had cigarettes pressed into their skin. Watkins said he think the same mistreatment could be taking place in Turkey.

kaynaklar: 

http://www.wanderlust.co.uk/magazine/news/turkish-hotels-are-exploiting-captive-chimps-says-wspa

  • (*)  Haytap ,Otellerdeki Şempanzeler İçin Başvurdu
  • (*)  Haytap ,Otellerdeki Şempanzeler İçin Başvurdu
  • (*)  Haytap ,Otellerdeki Şempanzeler İçin Başvurdu