DAVALAR

Sahipli Hayvan Öldürülmesi Halinde As Ceza Mah Kararı- Erdemli

T.C. ERDEMLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Duruşma Tar: 22/05/2012 Dosya No : 2010/757

T.C.

ERDEMLİ

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2010/757

DURUŞMA TARİHİ : 22/05/2012

CELSE NO : 10.

HAKİM : MESUT TOKTAŞ 95192

KATİP : BURCU TURAN 135599

Belirli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda celse açıldı.

Katılan Can Akyol, s anık MEHMET KURT , s anık VOLKAN AYDIN ile katılanlar Can Akyol ile Fatma Yıldız Akyol vekili Av. Erkan Gelmez geldi, başka gelen olmadı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık, elleri bağsız olarak huzura alındı ve kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatılarak,kimliği ile kişisel ve ekonomik durumunun tespitine geçildi.

SANIK : VOLKAN AYDIN, Recep ve Aysel oğlu, 10/01/1978 Kozaklı doğumlu, Kayseri, Kocasinan, Yeşil mah/köy nüfusunda kayıtlı, Fatih Mh. Göktürkler Sk. No:11/1 Kargıpınarı ks. Erdemli/MERSİN adresinde oturur, evli, 3 çocuklu, okuryazar, mobilyacı, ortalama aylık gelir 700,00 TL, beyanına göre sabıkasız, tel: 0 531 972 90 90 T.C vatandaşı.

Sanığa, iddianame ve ekleri okundu. Sanığın üzerine atılı suçlamalar ve sevk maddeleri anlatıldı. 5271 sayılı CMK’nun 147, 176, 177, 190 ve 191/3 maddelerinde yer alan yasal hakları ile adres değişikliği ile ilgili yükümlülüğü ayrı ayrı hatırlatıldı. Sanık iddiaların içeriğini, suçlamayı, sevk maddelerini ve yasal haklarını anladığını, yargılamaya ara verilmesi yönünde bir süre talebinin bulunmadığını, müdafi talebinin olmadığını, savunmasını kendisinin bizzat yapacağını, susma hakkını kullanmayacağını, lehine olan hususları ve tüm delillerini savunması esnasında ileriye süreceğini, ayrıca bundan sonra her türlü adres değişikliğini derhal bildireceğini, aksi takdirde adresine yapılan tebliğatın gerçerli olacağını anladığını ve sorgu için açıklamada bulunmaya hazır olduğunu beyan etmekle, sanığın savunma ve delillerinin tespitine geçildi, soruldu.

SANIK SAVUNMASINDA : Daha önce soruşturma aşamasında ifade vermiştim, o ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim, üzerime atılı bulanan suçlamayı kabul etmiyorum, Mehmet Coşkun ve Mehmet Kurt benim arkadaşım olur, zaman zaman Palet restorantta çalışmaya giderdim, yılbaşı akşamı da çalıştım, benim Mehmet Kurt ile aramda herhangi bir sorun yoktur, husumet de bulunmamaktadır, bana neden iftira attığını da bilemiyorum, ben şu an farklı bir işyerinde mobilya üzerine çalışmaktayım, benim dinlenen tanıklar Yaşar Ergül, Muhammet Kurt, Sergen Danacı, Hakan Karaboğa ile aramda herhangi bir husumet yoktur, dedi. Beyanı okundu. Doğrudur, dedi.

Soruşturma aşamasındaki ifadeleri okundu. Benzer nitelikte olduğu görüldü, soruldu: İfadelerim doğrudur aynen tekrar ederim, dedi.

Sanığa, nüfus ve adli sicil kaydı, katılma talebi ve kararı, tanık anlatımları, 03/01/2010 tarihli rapor, görgü tespit tutanağı, olay yeri basit krokisi, fotoğraflar, yokluğunda yapılan işlemler, ifade tutanakları, kollukça tutulan tüm tutanaklar ve hazırlanan belgeler ile diğer tüm esasa etkili belgeler okundu, soruldu: Okunan beyan ve belgelere karşı beyanda bulunmak için süre talep etmiyorum, aleyhime olan beyanları kabul etmem, diğerlerine bir diyeceğim yoktur, dedi.


Sanığa hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin mahiyeti ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul veya reddetmenin hukuki anlam ve sonuçları ayrıntılı olarak tek tek açıklandı, soruldu: Ben açıkladığınız hususları anladım, şayet hakkımda mahkumiyet hükmü verilecek ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isterim, dedi.

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 29, 35, 43/1-2, 58, 168/1-2, 37/1, 151/2 yollası ile 151/1 maddesinin uygulanması olasılığına göre CMK’nun 226. maddesi gereğince ek savunma hakkı verilerek, hakkında uygulanması ihtimali olan ceza yasası maddeleri açıklandı, CMK’nun 147 ve devamı maddelerindeki yasal hakları tekrar hatırlatılarak, ek savunma ve delilleri soruldu.

SANIK EK SAVUNMASINDA: Yasal haklarımı ve hakkımda uygulanması ihtimali olan ceza maddelerinin içeriğini anladım, ek savunmamı hazırlamak için süre talep etmiyorum, önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim, dedi.

Katılan ve vekilinden soruldu: sanık savunmasına bir diyeceğimiz yoktur, dedi.

Sanık Mehmet Kurt’tan soruldu: benim dinlenen tanıklarla aramda herhangi bir husumet yoktur, 07/07/2011 tarihli ifademi aynen tekrar ediyorum, söz konusu köpekleri Mehmet Coşkun ve Volkan Aydın zehirlemişlerdir, Mehmet Coşkun ayrıca benden gözcülük yapmamı istemişti ancak ben gözcülük yapmadım olaylara karışmadım, dedi.

Sanık Mehmet Kurt hakkında 5237 sayılı TCK’nun 151/2 yollası ile 151/1 maddesinin uygulanması olasılığına göre CMK’nun 226. maddesi gereğince ek savunma hakkı verilerek, hakkında uygulanması ihtimali olan ceza yasası maddeleri açıklandı, CMK’nun 147 ve devamı maddelerindeki yasal hakları tekrar hatırlatılarak, ek savunma ve delilleri soruldu.

SANIK EK SAVUNMASINDA: Yasal haklarımı ve hakkımda uygulanması ihtimali olan ceza maddelerinin içeriğini anladım, ek savunmamı hazırlamak için süre talep etmiyorum, önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim, dedi.

Katılandan varsa soruşturmanın genişletilmesi talebi, yoksa esas hakkında beyanları soruldu, soruşturmanın genişletilmesi talebim yoktur, önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, ben sanıklardan şikayetçiyim, dedi.

Katılan vekilinden varsa soruşturmanın genişletilmesi talebi, yoksa esas hakkında beyanları soruldu, soruşturmanın genişletilmesi talebimiz yoktur, önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz, 3 sanık yönünden de eylem sübut bulmuştur, cezalandırılmalarını talep ederiz, tarafımıza herhangi bir zarar ödemesi yapılmamıştır, dediler.

Sanık Volkan’dan soruşturmanın genişletilmesi talebi olup olmadığı soruldu; soruşturmanın genişletilmesi talebim yoktur dedi.

Sanık Mehmet Kurt’tan soruşturmanın genişletilmesi talebi olup olmadığı soruldu; soruşturmanın genişletilmesi talebim yoktur dedi.

Esas hakkındaki savunmaları sanık Volkan’dan soruldu, önceki savunmalarımı aynen tekrar ediyorum, dedi.

Esas hakkındaki savunmaları sanık Mehmet’ten soruldu, önceki savunmalarımı aynen tekrar ediyorum, dedi.

Sanık Mehmet Coşkun olmadığından son sözü sorulamadı, son söz yerine geçmek üzere önceki savunmaları okundu.

Sanık Volkan’dan son sözü soruldu; takdir mahkemenindir, dedi

Sanık Mehmet’ten son sözü soruldu; takdir mahkemenindir, dedi

Delillerin toplandığı ve araştırılacak başka bir husus kalmadığı anlaşıldı.CMK’nun 223/1 maddesi uyarınca yargılamanın sona erdiği bildirildi, açıklandı, açık yargılamaya son verildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Nedenleri gerekçeli kararda açıklanacağı üzere,

SANIKLAR MEHMET KURT, VOLKAN AYDIN VE MEHMET COŞKUN HAKKINDA;


Sanıkların, üzerine atılı “Haksız yere sahipli hayvanı öldürmek suretiyle zarar vermek” suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 Sayılı Yasanın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar, suç kastının yoğnulğu, sanıkların güttükleri amaç gözetilerek, 5560 sayılı Kanunun ile değişiklikten sonraki 5237 sayılı Yasanın 61. maddesi belirlemesi ile eylemine uyan 5237 sayılı Yasanın 37/1 ve 151/2 maddesi delaletiyle aynı kanunun 151/1 gereğince suç tarihine göre takdiren, tercihen ve teşdiden 6 Ay Adli Para Cezasının Karşılığı Olan AYRI AYRI 180 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıklara verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri sanıklar lehine takdiri indirim nedeni kabul edilmekle, verilen cezanın 5237 sayılı Yasanın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek AYRI AYRI 150 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıkların cezasından başkaca artırım ya da indirim yapılmasına kanunen ve takdiren Yer Olmadığına,

Sanıkların katılanların zararını gidermedikleri anlaşıldığından sanıklar hakkında CMK’nun 231/5 ve devamı maddelerinin tatbikine Yer Olmadığına,

Doğrudan verilen gün adli para cezasının sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak 5237 sayılı Yasanın 61/8 maddesi yollaması ile aynı Yasanın 52/1-2 maddesi gereğince verilen cezanın günlüğü takdiren 20,00 TL’den paraya çevrilip 3.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri ile kararın kesinleşme sürecinin uzunluğu gözetilerek adli para cezasının ödenmesi hususunda TCK’nun 52. maddesi gereğince mehil verilmesine takdiren yer olmadığına,Sanık hakkında tayin olunan adli para cezasının, 5237 sayılı Yasanın 52/4 maddesi gereğince, sanığın ekonomik ve sosyal durumuna göre takdiren birer ay ara ile 24 EŞİT TAKSİTLE SANIKTAN TAHSİLİNE, taksitlerden birisi süresinde ödenmediği takdirde, geriye kalan taksitlerin tamamının defaten tahsiline,

Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan ihtara rağmen ödenmeyen adli para cezasının 5237 sayılı Yasanın 52/4 maddesi ile 5275 sayılı Yasanın 106/3 maddesi uyarınca adli para cezasına esas olan hapis cezasına çevrileceğinin ve hapis cezasının infaz edileceğinin ihtarına, ( İhtarat sanık Mehmet Coşkun dışındaki sanıklara yapıldı)

Sanığın adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşıldığından 5237 sayılı Yasanın 51/1 ve 53/1 maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

Katılanlar kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihi itibari ile yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesinin 13/1 maddesi uyarınca ölçümlenen 1.200,00 TL Maktu Vekalet Ücretinin Sanıklardan eşit olarak Alınarak Katılanlara Eşit Olarak Verilmesine,

CMK’nun 324 ve 326/2 maddeleri gereğince sanığın yargılaması için yapılan ve sonuçları itibarı ile sanığa yükletilebilecek nitelikte olan, belgeli harcama olan 13 tebligat gideri 78,00 TL, posta gideri 5,30 TL, olmak üzere toplam 83,30 TL Yargılama Giderinin Sanıklardan eşit olarak Tahsili İle Hazine Adına İrad Kaydına,

Karar kesinleştiğinde, karar takip formu düzenlenerek ilgili kolluk birimine gönderilmesine,

Dair, katılan Can Akyol ile katılan vekili Av. Erkan Gelmez ile sanıklar Volkan Aydın, Mehmet Kurt’un yüzüne karşı, sanık Mehmet Coşkun ile müdafiinin yokluğunda, yüzüne karşı okunan ilgililer için bugünden, yokluğunda okunan ilgililer için kararın ilgilinin adresine tebliği tarihinden itibaren, 1 (Bir) Hafta İçinde, kararı veren Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması ve bu tutanakla tespit edilen beyan ile imzanın Hâkim tarafından onaylanması suretiyle, tutuklulu bulunanlar yönünden ise CMK’nun 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla Mahkememize göndermek suretiyle,“Doğrudan verilen 3.000,00 TL ve altında kalan adli para cezaları” yönünden, suç vasfına yönelik olarak 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi göstermesiyle, 1412 sayılı Yasanın 310. maddesi gereğince, Yargıtay’a Temyiz Kanun Yolu Açık Olmak Üzere, diğer yönlerden ise 5320 sayılı Yasanın geçici 2. maddesi uyarınca, tayin edilen netice doğrudan adli para cezasının miktarı açısından, Kesin Olmak Üzere ve tarafların istediği takdirde kararın bir örneğini isteyebileceği belirtilerek verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı. 22/05/2012

Katip 135599

Hakim 95192

Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak DYS ortamında hazırlanarak, elektronik imza ile imzalanmıştır.


  • Sahipli Hayvan Öldürülmesi Halinde As Ceza Mah Kararı- Erdemli
  • Sahipli Hayvan Öldürülmesi Halinde As Ceza Mah Kararı- Erdemli
  • Sahipli Hayvan Öldürülmesi Halinde As Ceza Mah Kararı- Erdemli
  • Sahipli Hayvan Öldürülmesi Halinde As Ceza Mah Kararı- Erdemli