DAVALAR

Köpek Dövüşleri Yayınlarının Yasaklanması İstemimiz

......Mahkemesine

                                                                                                

MÜŞTEKİ  :  (HAYTAP )Hayvan Hakları Federasyonu

                         Kireçhane sok No: 1 Arnavutköy Beşiktaş

 

VEKİLİ         : ...

 

 

ŞÜPHELİ         :  ...........adlı web sitesi yöneticileri

 

İHLAL EDİLEN YASA :      5651 sayılı yasaya muhalefet.

 

Konusu            : Yasalara aykırı yayın yapan web sitesinin yayının durdurulması istemi

 

AÇIKLAMALAR :

 

1- Müvekkilim federasyon , bünyesinde , çevre ve doğa haklarının korunması ve sürdürülebilir doğa ve çevrenin ileri kuşaklara bilinçli ve sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için yurt çapında 15 sivil toplum kuruluşunun teşekkülünden ve 70e yakın resmi temsilciden oluşmuştur.

Federasyon tüzüğünde ve federasyon yönetim kurulunda kendisine bildirilen ya da re’sen vakıf olduğu ihlaller ile ilgili olarak   dava açılabilmesi , suç duyurusunda bulunabilmesi için   yetki verilmiştir.

Ek 1 :  Federasyon tüzüğü ve yönetim kurulu kararı

2- Internet üzerindeki bir web sitesinden yayın yapan  ..........adlı web sitesinde yayınlanan görüntüler , gerek ülkemizde yasak olan köpek dövüşlerini , gerekse 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre tehlikeli türlerden sayılan Pitbul , Dogo argentino gibi tehlikeli türdeki köpeklerin kavga ettirilip videolarının çekildiği ve yayınlarının yeniden iletim yoluyla binlerce kişiye sunulduğu bir web portalı olarak yayın yapmaktadır.  Kaldıki, bu yasaya göre de hayvanları dövüştürmek , eziyet etmek yasak olduğu gibi , bu yöndeki yayınları teşvik etmek ve alenen ifşa etmek de yasaklanmıştır.

3-                     Her ne kadar bu web sitesinde görüntülerin site yöneticileri  kendileri tarafından çekilmediği açıklanmış ise de , benzer konudaki bir çok hayvan dövüş sahnesinin başka sitelerden toplanıp yeniden iletim yoluyla , böyle tanınmış bir isimle verilmesi gerek toplum sağlığı gerekse çocukların bile rahatlıkla erişebileceği bir isim üzerinden yayını 5651 sayılı INTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’ un amir hükümlerine aykırıdır.

 

4-                     Bilindiği üzere ülkemizde köpek dövüşleri genelde kumar ya da bir güç gösterisi olarak kullanılmakta olup söz konusu şüpheli site  yayınına uzun zamandır devam etmekte ve toplum sağlığı psikolojisini hem bozmakta hem de toplumu dolaylı veya doğrudan bu suçların işlenmesine azmettirerek , teşvik ettirmektedir. İlgili yasanın 8. maddesinin ikinci bendi gereğince gecikmesinde sakınca bulunan hal söz konusu olduğu için sayın savcılığınız  tarafından da erişimin engellenmesine karar verilmesi yetkisi olduğundan ,  ivedilikle kapatma kararını müvekkil federasyon adına   talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ GEREKÇELER : 5651 ve 5199 sayılı yasalar , CMUK , TCK ve sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklanan nedenlerle ,  söz konusu sitenin bildirdiğimiz yasa maddeleri ve re’sen görülecek yasa maddeleri gereği kapatılmasını , ilgililer hakkında soruşturma açılmasını ,  durumun 5651 sayılı yasada geçen Telekominikasyon İletişim Başkanlığına bildirilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.05/02/2010

MÜŞTEKİ

( HAYTAP )  Hayvan Hakları Federasyonu

 

 

 

 

 

 Söz konusu web siteleri ile ilgili olarak federasyonumuzca ilgili mahkemeye başvurulmuştur. Uzun süredir sanal ortamdan yayın yapan günlük web izleyici sayısı onbin kişiyi bulan bu web sitesinin kapatılması ile ilgili gelişmeleri duyuracağız.Şu anda soruşturmanın güvenliği açısından sakınca olması nedeniyle gerekli kısımlarda  isim  vermemeyi uygun gördük.

  • Köpek Dövüşleri Yayınlarının Yasaklanması İstemimiz
  • Köpek Dövüşleri Yayınlarının Yasaklanması İstemimiz
  • Köpek Dövüşleri Yayınlarının Yasaklanması İstemimiz