HAYTAP OLARAK AÇTIĞIMIZ DAVALAR ve YARGI KARARLARI

Sokak Hayvanlarından Deney Olur Maddesinin İptali İle İlgili Davamız

Deney Maddesinin Bakanlıkça Çıkarılan Yönetmelikten İptali İçin Haytap Tarafından Açılan Dava Dilekçemiz :

Hayvan deneylerinin özellikle başıboş sokak hayvanları üzerinde uygulanmasına ilişkin dava yönetmelik çıktıktan onbeşgün içinde (2014 yılında ) hemen tarafımızca açılmıştır. Merak edenler için dava dilekçesi ve gerekçeleri aşağıdadır.

 

Danıştay Savcısı ise  ilgili maddenin yönetmelikten çıkarılması yönündeki iptal talebimizi uygun görmemiş buna ilişkin mütaalayı mahkemeye sunmuş ve  Haytap'ın istemlerini reddetmiştir. Davanın  duruşması 19/9/2019 tarihinde saat :9:30 da Danıştay 10. Dairesinde görülmüş , duruşmaya davalı olarak Tarım Orman Bakanlığı davacı olarak sadece Haytap katılmıştır.

Basın yansıması için : https://www.sozcu.com.tr ( tıklayın ) 

2014 yılında açtığımız dava Danıştay tarafından Eylül 2020'de reddedilmiş , bakanlığın yönetmeliğinin AB müktesebatına uygun olduğuna dair karar verilmiştir. Dosya Haytap tarafından temyiz edilmiştir. Eylül 2020