İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

HAYTAP Yasa Değişikliği Teklifini Göndermeye Başladı 1/9/2007

Hayvanları Koruma Kanunu’nun mevcut ihtiyaca yanıt vermemesi nedeniyle uzun süredir çok önemli bir yasa taslağı üzerinde çalışıyoruz.

Bu yasa değişikliğinin olması için uzun süredir İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu hukukçuları, İstanbul Veteriner Hekimler Odasının değerli veteriner hekim üyeleri ile en fazla temsilciliği ve üyesi olan sivil toplum örgütü Hayvan Hakları Aktif Güç Birliği Platformu’nun (HAYTAP) önerileri dikkate alınmıştır.

Ekte gördüğünüz değişiklik metni, gerekçeleri ve ön rapor başta Başbakanlık, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, üniversitelerin ceza hukuku kürsüleri, barolar ve ilgili kurum ve kuruluşlara, milletvekillerine, hem e-mail ile hem de klasör halinde hazırlanarak bu haftadan itibaren yollanmaya başlamıştır.

Tüm duyarlı kesimlerin, çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu yasa değişikliğine destek vermesini, basınımızın da sonuna kadar bu çabaya destek olmasını özellikle ön rapor kısmının tüm ilgisi olabildiğini düşündüğünüz kişilere gönderilmesini “insan sağlığını ve toplum yaşam kalitesini etkilemesi” temel alarak değerlendirmesi açısından rica ediyoruz.

21.yy Türkiye’sinin çok daha iyi bir yasaya layık olduğunu düşünüyoruz.1/9/2007

 

Öte yandan sesimizi daha iyi ve bilinçli bir şekilde duyurabilmek için bireysel olarak değil ekip olarak küçük takımlar halinde çalışmamız gerekiyor.

Bu kampanya şu şekilde olmalıdır:

 

  • Resmi kurumlara ve kuruluşlara yönelik çalışmalar: Herkes bulunduğu her yerde başta milletvekilleri, partiler, valilik, kaymakamlık, İl Çevre Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, belediyeler, müftülükler olmak üzere kurumlar ziyaret edilecek, hazırlanan broşürler verilecek, yasa tanıtılacak, barınak hayvanlarının sahipli olduğunun altı çizilecek.

 

  • Basına yönelik çalışmalar: Bütün basın kuruluşlarının temsilcileri ziyaret edilecek, basın bildirisi verilecek, broşürler verilecek, yasanın değişmesi gereken maddeleri anlatılacak. Televizyonlar programlar yapılması sağlanacak.

 

  • Direkt olarak topluma yönelik çalışmalar: İşlek caddelerde ve alışveriş merkezlerinde standlar kurulacak, broşürler dağıtılacak, yüz yüze anlatımlar yapılacak.

 

   HAYTAP ’ın Notu:

Yasayı değiştirmek zor. Hem de çok zor!

Bunu biliyor olmamıza rağmen hayvanları korumayan bu 5199 sayılı hayvanları koruma yasasının öncelikle kabahatler kanunu kapsamından çıkarılması ve hayvanlara yapılan eziyetlerin mahkemelerde, savcılıklarca re’sen açılan kamu davası şeklinde görülmesini istiyor; adeta Türk hukuk sisteminde bir devrim olmasını istiyoruz.

Onun için bugüne kadar topladığımız imzalar maalesef hala kamuoyunda yeteri kadar etki görmedi. O nedenle bir hızla devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bizim için sayıdan çok, imza toplamayı bahane olarak gösterip, özellikle yerel ve ulusal medyada sesimizi duyurmak. Bunun en güzel çalışmasını Yalova temsilciliğindeki arkadaşlarımız yerel medyayı kullanarak kendi çaplarında kanımca büyük iş yaptılar

Nerdeyse her ay ciddi bir terör gündemi ile sarsılan bu ülkede bunun zor olduğunu ben de biliyorum. Ama yılmak da istemiyorum.

Lütfen imza toplamaya, kaldığınız yerden devam ederek sürdürün. Ta ki bu yasa istediğimiz, bizler de ciddiye alınana kadar. O nedenle bana son zamanlarda sıkça sorulan bu imzaları ne yapacağız, topladık diyen arkadaşlar hızlarını kesmesinler.

Genellikle internet üzerinden yapılan yazışmalar kendi aramızda biliniyor. Örneğin, hayvan hakları camiası olarak kaç kişinin Allianoi ‘nin kurtarılması için toplanan imzadan haberi var? Ya da kaç kişinin engellerin istedikleri yasa değişikliği imza kampanyasından haberi var?  Herkes kendi grubu içinde yazıştığı için dünyanın da o çerçeve içinde döndüğünü maalesef düşünüyor. Biz aynı hataya düşmeyelim.

O nedenle lütfen bu yasanın değişmesi için son tarih gibi bir şey belirlemeyin. Son tarih belki de yasanın değiştiği gün. O zamana kadar devam edelim.

Zor olanı başaralım.

Hep beraber.

Yasa değişikliği için istemiş olduğunuz imza formunu kendiniz dahi yaratabilirsiniz.

Muhakkak bu şekilde olması gerekmiyor.

Kendiniz de istediğiniz gibi herhangi bir kâğıda bunu yapabilirsiniz. Biz örnek olsun diye bu şekilde hazırladık.

Ayrıca diğer sorulan bir soru da bu imzaları ne zamana kadar toplayacağımız ve nereye vereceğimiz.

İmza bir araç. Dışarıdan imza toplayarak yasa değişmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama kamuoyunu bilinçlendirmek, stand kurmak, fuarlara katılmak, yerel ve ulusal medyaya çıkıp bunları anlatmak önemli. O nedenle kamuoyu ne zaman doygunluğa ulaşırsa o zamana kadar toplayacağız bu imzaları.

Okullarda imza toplamak ne derece doğru bilmiyorum. Rüşt olmayan kişileri imzaya zorlamak yerine onlara eğitim vermeliyiz. Belki de öğretmenlerine durumu anlatmalıyız. Okulları bu nedenle imza konusunda zorlamayalım. Ama onlar kendi dillerince milletvekillerine gazetelere televizyonlara bu yönde mektuplar yazabilirler. İmzadan daha bile etkili olur.

Kaldı ki milletvekilleri ile olan görüşmelerimizde onların bu yasa değişikliğinin arkasında durabilmesi için onları yalnız bırakmamamız gerekiyor. O nedenle alevi ne kadar harlı tutarsak o kadar iyidir. Onlar da eğer bir teklif vereceklerse arkalarında STK’lar olduğunu, toplumda böyle bir ihtiyaç olduğunu hissederler

Lafın kısası devam… Uzun vadeli uzun soluklu bir yarış bu… İki günde sonuç alınabilmiş olsaydı zaten bizlerden önce çoktan yapanlar yapardı.

  • HAYTAP Yasa Değişikliği Teklifini Göndermeye  Başladı
  • HAYTAP Yasa Değişikliği Teklifini Göndermeye  Başladı
  • HAYTAP Yasa Değişikliği Teklifini Göndermeye  Başladı