İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

Kabahatler Kanunu Kapsamında Başvuru Dilekçesi 2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA

Ve

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İL TEFTİŞ KURULU’NA

Ve

MUŞ VALİLİĞİ’NE

Ve

MUŞ / BULANIK BELEDİYESİ’NE

Gönderilmek Üzere

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ’NE

 

 

İHBAR EDEN             : Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Adına

İHBAR EDİLENLER : Köpeğe Eziyet Eden Muş Bulanık Belediyesi Görevlileri                                     

KABAHAT   VE SUÇ   : Sahipsiz hayvana eziyet edilmesi ve görev ihmali 

KABAHAT ve SUÇ TARİHİ   : 30.10.2019

KONU                          : TCK 272 kapsamında savcılığa ivedilikle suç duyurusunda bulunulması ve ayrıca kişinin kabahatler yasası çerçevesinde cezalandırılması için İhbar dilekçemin sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

Muş İlinin Bulanık İlçesinde, sosyal medyada görüntüleri 30.10.2019 tarihinde yayılan olayda;

 

Muş Bulanık Belediyesinin görevlileri, sahipsiz bir köpeği şiddet uygulamış ve eziyet etmişlerdir. İhbar edilen belediye çalışanları tarafından köpeğin şiddet uygulanması ve eziyet edilmesini gösterir fotoğraf aşağıda yer almaktadır.

 

 


 

Köpeğin belediye çalışanları tarafından eziyet edilmesini kayıt altına alan kişi veya kişilerin bu görüntüleri sosyal medya aracılığıyla paylaşması ile ülke kamuoyu, bu vahşetten haberdar olmuşlardır. Bu durum ülkede yaşayan çoğu kişiyi üzerek derinden sarsmıştır.

 

Olay sırasında video da görülen hayvanın akıbeti nedir? Sosyal medyada hayvanın öldüğüne dair haberler dolaşırken Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedavisinin yapılıp serbest bırakıldığı yazılmıştır. Hayvana hangi tedaviler uygulanmıştır, hasta ve uyuz olduğu iddia edilen hayvanın tedavisi bu kadar kısa sürede tamamlanabilmekte midir? 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre alındığı yere köpeğin bırakılması esasken şu anda bulunamayan köpek nerededir?

 

Sadece bu görevlilere soruşturma açılacak ve böylelikle bu konunun üzeri kapatılacak mıdır? Yoksa belediye görevlilerine itina ile sokak hayvanlarının haklarıyla, nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili eğitim verecek ve vicdan, merhamet sahibi, işini düzgün yapan personelleri ilgili birimlerde istihdam edecek midir?

 

Köpeğe eziyet eden personellerinin bu “kabahatlerinden” Muş/Bulanık Belediyesi de en bu eylemi gerçekleştiren belediye çalışanları kadar sorumludur. İhbar edilen belediye öncelikle idarenin hizmet kusurundan kaynaklı sorumluluğuna devamında ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanun’u ile Hayvanların Koruma Kanun’unun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’e göre sorumludur. Şöyle ki;

- 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde;

 “ Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. “ hükmü yer almaktadır.

-Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 20. maddesinde “ Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur.

             b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır.

             c) Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakımevlerine kısırlaştırılıp ve aşılattırıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınır.

             ç) Gönüllü kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahipsiz hayvanları toplayabilir.

             d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.” hükümleri yer almaktadır.

İşbu hükümler uyarınca herhangi bir köpeğe eziyet edebilecek kişileri, personel olarak istihdam ederek hayvanları koruma amacından uzak politikalar belirleyen, sahipsiz hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak ekip kurmak yerine sahipsiz hayvanı öldürebilecek kişilerden toplama ekibi kuran, bu kişilere gerekli eğitimi yapmaksızın işe başlatan devamında ise hayvan toplama ekibindeki kişileri denetlemeyen Muş Bulanık Belediyesi de bu köpeğin başına gelenlerden sorumludur.

 

İSTEM VE SONUÇ    : Yukarıda arz ve izah edilen ve Makamınızca kendiliğinden gözetilecek sebeplerle;

1- Kimliği tespit edilen Muş Bulanık İlçe Belediyesi görevlilerine mevzuat uyarınca idari para cezası uygulanmasına ve  TCK 272 kapsamında GÖREV İHMALİ NEDENİYLE savcılığa suç duyurusunda bulunulması ,

2- Muş Bulanık Belediyesi’ne Hayvanları Koruma Kanunu’nu, Hayvanları Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği nihayetinde Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ihlal etmesi nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca hakkında yaptırım uygulanmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

30.11.2019

 

HAYTAP HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU