İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

Kabahatler Kanunu Kapsamında Cezalandırılma İstemi

ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE HAYVAN HAKLARI BİRİMİ – T.C. KOCAELI VALİLİĞİ – KOCAELI İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – SIBER SUÇLAR İLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI – KOCAELI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİKAYETTE BULUNAN : HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

ŞÜPHELİ: Sokak kedisine kasten işkence eden ve görüntüleri Haber Türk ve Sözcü internet gazetelerinde yer alan videoda görülen şahıs.

KONUSU: Sokak kedisinin boğazının iple bağladıktan sonra tekmelenerek denize atılması.

KABAHAT DAYANAĞI: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının 1, 4, 6 ve 14/a ve 28/k numaralı maddeleri ihlal edilmiştir.

KABAHAT TARİHİ: 24 Haziran 2016

DELİLLER -  Haber Türk ve Sözcü internet gazetelerinde yer alan video görüntüleri.

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1258576-kocaelide-bogazina-ip-bagladigi-kediyi-denize-atti

AÇIKLAMALAR :

1 – Olay Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesinde 24 Haziran tarihinde meydana gelmiştir. Söz konusu şahıs görüntülerde izlendiği üzere bir sokak kedisinin boynuna ip bağladıktan sonra kediyi tekmeleyerek denize fırlatmıştır. Bu eylemi gerçekleştirirken şahsın arkadaşları olayı videoya kayıt etmişlerdir. Şahıs bu videoyu şahsi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştır.  Şahsın paylaşımları Türkiye genelinde pek çok hayvansever tarafından endişeyle izlenmiş ve olay adeta infiale yol açmıştır. Tüyler ürpertici bu görüntüler yapılan işkenceyi açıkça kanıtlamaktadır. Bu ve benzeri paylaşımları sosyal medya hesabından bu kadar rahatça paylaşabilen bir kişi en kısa sürede yakalanıp kanunlarımızın ön gördüğü cezaya çarptırılmalıdır.

2 - Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddeleri aşağıda özet halinde yer almaktadır. Yasanın temel içeriği tüm hayvanların yaşam haklarını korumak, acı çekmeden yaşamalarını sağlamak, mağdur edilmelerini önlemek ve mağduriyete sebep olan kişiler hakkında gerekli adli ceza ve işlemleri uygulamaktır. Söz konusu şahıs H.K.K. 1, 4, 6, 14/a ve 28/k hükümlerini ihlal etmiştir.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU – H.K.K., Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde 4 - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler :

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

Madde 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Madde 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Madde 28 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

k) 14üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu şahıs yasaları ihlal etmiş ve söz konusu sokak hayvanına işkence etmek suretiyle kabahat işlemiştir.

TALEPLER

Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi ve eziyet edememesi için gerekli cezaya çarptırılmasını ve kendisine kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. Şahsın kimlik tespitinin yapılmasının ardından şahsa sahipsiz kedi köpeğe H.K.K. 14/a bendine aykırı davranması sebebiyle H.K.K. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezasına çarptırılmasını ve idari ceza kesildiğine dair belgenin tarafıma yollanmasını talep etmekteyim.

SONUÇ ÖNERİ VE İSTEM :

1 – İlgili Emniyet Birimlerince şahsın kimlik tespitinin yapılmasını,

2 – Şahsın kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılmasını,

3 – İdari para cezasının kesildiğine dair belgenin tarafıma gönderilmesini,

4 – Kimliğinin ve işlediği suçun kamuoyu ile paylaşılmasını,

5 – Hayatının sonuna kadar evcil hayvan sahiplenmekten men edilmesini talep ediyorum.

Bu önlemler alınmadığı ve suçlular yargı önüne çıkarılmadığı sürece hem bu tip canice olaylar yaşanmaya devam edecek, hem de bu katliamları gerçekleştiren kişiler dünyadaki tüm araştırmaların da gösterdiği gibi yakın bir gelecekte başka adli suçlar mutlaka işleyeceklerdir.

Ayrıca 9.10.2003 tarihinde kabul edilen ve yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmeyi de talep etmekteyiz

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu  

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Dağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü - Siber Suçlar İle Mücadele Daire Başkanlığı.

  • Kabahatler Kanunu Kapsamında Cezalandırılma İstemi