İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

Köpek Toplama Halinde Dilekçe Örneği

Konu: Belediyeniz ekiplerinin yasaya aykırı olarak veteriner hekim gözetimi olmadan köpek toplaması ve ölümlerine neden olması hakkında soruşturma istemi

Belediye Başkanlığına,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 4. kısmının 1. bölümünün b şıkkında toplama ekiplerinin dönemsel olarak eğitimden geçirilmeleri, d şıkkında ise uyuşturucu tüfek ile olan yakalamaların ancak veteriner hekim denetiminde yapılacağı belirtilmiştir.

Yasaya göre, dönemsel eğitimden geçmeyen ekiplerin toplama yapması ve ekibin başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle toplamanın yapılmasının suç teşkil ettiği açıkça görülmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki sorularımıza madde madde net ve açıklayıcı cevaplar verilmesini talep ediyoruz

 • Tarafımıza ulasan şikâyet ve ihbarlar neticesinde, belediyeniz toplama ekibinin, başlarında veteriner hekim bulunmadan bilgisizce ve acemice uyuşturucu iğneler ile toplama yaptığını, sahipli sahipsiz ayırmadan topladığı birçok köpeğin ölümüne neden oldukları şikâyeti tarafımıza ulaşmıştır.  Veteriner hekim bulundurmadan toplama yapan bu ekibin sürekli ölümlere neden olmasından ötürü, bu ekipten sorumlu veteriner hekim ve sorumlu diğer yetkililer hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını toplanan köpeklerin ölü ya da diri akıbetlerinin bildirilmesini ve bu ekip ve yöneticilerinin görevden alınmasını talep ediyoruz.
 • Yasaya aykırı olduğunu bile bile başlarında veteriner hekim olmadan ilaçlı tüfekle köpek toplama yapan ve pek çok köpeğin ölümüne sebep olan toplama ekibi hakkında soruşturma açılmasını, görevi kötüye kullanmak ve yasayı ihlal etmekten dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz.
 • Mesai saatleri içi ve dışında yapılan toplamada hangi saatler arasında hangi ekibin ve hangi veteriner hekimin görevlendirildiğini ve hangi plakalı araba ile toplamaya çıktıklarının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
 • Yukarıdaki sorularımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içinde net bilgi ve cevap verilmesini, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’ne şikâyette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

  İsim:

  T.C. Kimlik No:

  Dağıtım: Bimer, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İsleri Bakanlığı, Valilik, İl Çevre Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanlığı, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları

  EK 1: Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

  Dördüncü Kısım

  Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, bakılması ile geçici bakımevlerinin çalışma usul ve esasları

  Birinci Bölüm

  Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılması, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması

  MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır:

  a)      Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur.

  b)      Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır.

  c)      Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakımevlerine kısırlaştırılıp ve aşı yapıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınır.

  ç) Gönüllü kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahipsiz hayvanları toplayabilir.

  d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.

  • Köpek Toplama Halinde Dilekçe Örneği