İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

RTÜK’e Hayvan Hakları Konusunda Yayın Yapması İçin

Sayın RTÜK Yetkilileri,

Bildiğiniz gibi 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 20. Maddesi, “Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması zorunludur. Bu yayınların % 20’sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görev alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür”  demektedir.

Kanunun öngördüğü şartlara uygun olarak program yapan ve/veya yayınlayan televizyon ve radyo kanalların sayısı oldukça azdır. Belirtilen biçimde yayın yapanların da yayınları izlenme ve dinlenme oranının yüksek olduğu saatlerde yapılmadıkları görülmektedir. Halkımızın bilinçlendirilmesi, yetişen genç bireylerin tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, örnek birer insan olmaları için hayvan haklarını bilen, yaşam hakkını koruyan bireyler olmaları da gerekir. Uygulamada bu yasanın ciddiye alınmadığı, RTÜK‘ün ise gerekli uyarıları yapmadığı ve cezai yaptırımları kararlı bir şekilde uygulamadığı gözlemlenmektedir.

RTÜK, hassasiyetle bu konu üzerinde durup ulusal ve yerel televizyon ve radyo kanalları üzerinde ciddi yaptırımlar uygulasa, aslında insan ve doğanın bir bütün olduğu, yaşam hakkının tüm canlılar için kutsal olduğu yönündeki eğitimde çok büyük katkısı olacak, gelecek kuşaklar bu sevgi ile yetişecektir. Eğitimin olmadığı yerde, barınaklar, sokak hayvanlarının itlafı, hayvanlara yapılan işkence, doğanın katledilmesi vb. çok normal uygulamalarmış gibi algılanmaya devam edecektir.

RTÜK ‘ten yasa gereği kendisine verilen yetki doğrultusunda denetim mekanizmalarını hassasiyetle çalıştırmasını bekliyoruz.

Bu nedenle, 5199 sayılı kanunun öngördüğü şekilde yayın yapılması hususunda hassasiyetinizi önemle rica ederim. Konuya ilişkin uygulamalarınız ve tedbirlerin neler olacağını, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu gereğince yasal suresi içinde tarafıma bilgi verilmesi, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Üst Kurulu’na şikâyette bulunacağım hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

T.C. Kimlik No:

E-posta:

Dağıtım: RTUK (Faks), Özel Kanallar İzleyici Temsilcilikleri (E-posta), HAYTAP (E-posta)

  • RTÜK’e Hayvan Hakları Konusunda Yayın Yapması İçin