İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

Yasa Dışı Toplamalara Karşı Dilekçe Örneği

Lütfen siz de dilekçemizi aşağıdaki kurumlara mail olarak gönderin. Boşluk olan yeri hangi belediye toplama yapıyorsa ona göre doldurabilir mümkünse ekine de oradaki bakımevinin ve çekilmiş toplama videosunu da ekleyebilirsiniz. Siz yoksanız onlar bir eksik...

Lütfen sana imza kampanyalarından medet ummayın. Emek verin dilekçe yazın , mektup yazın , kartpostal yollayın , telfgraf çekin ama tıklayarak birşey yapılamayacağını anlayın. Onlar sizi pasifize etmiş olarak kurulan yazılım programlarıdır. 

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ’ NE

 

Gaziantep' te yaşanan elim olay sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği sokakta yaşayamayacak hasta, agresif ya da engelli hayvanlar için bakımevi oluşturulması, sokak hayvanları için artan yemeklerden mama imalatı yapılması gibi cümlelerin içinden '' tüm köpeklerin toplanması''   bazı belediyelerce cımbızla çekilerek sürek avına dönüştürülmüştür.  Örneğin ........................... ' dan gönderilen bakımevi ve toplama görüntüleri aşağıda sunulmuştur.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 4. kısmının 1. bölümünün b şıkkında toplama ekiplerinin dönemsel olarak eğitimden geçirilmeleri, d şıkkında ise uyuşturucu tüfek ile olan yakalamaların ancak veteriner hekim denetiminde yapılacağı belirtilmiştir.Yasaya göre, dönemsel eğitimden geçmeyen ekiplerin toplama yapması ve ekibin başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle toplamanın yapılmasının suç teşkil ettiği açıkça görülmektedir. Bu bağlamda

• Tarafımıza ulasan şikâyet ve ihbarlar neticesinde, ........... Belediyesi toplama ekibinin, başlarında veteriner hekim bulunmadan bilgisizce ve acemice uyuşturucu iğneler ile toplama yaptığı, sahipli sahipsiz ayırmadan toplamaya çalıştığı videoda gözükmektedir.. Veteriner hekim bulundurmadan toplama yapan bu ekibin sorumlu veteriner hekimi ve sorumlu diğer yetkilileri hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını ekip ve yöneticilerinin görevden alınmasını talep ediyoruz.

• Yasaya aykırı olduğunu bile bile başlarında veteriner hekim olmadan anestezik madde ile köpek toplamasıı yapan toplama ekibi hakkında soruşturma açılmasını, görevi kötüye kullanmak ve yasayı ihlal etmekten dolayı cezalandırılmasını, dilekçemizin dikkate alınarak sorumlular hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını ve yetkililerin uyarılarak uygulamaya son verilmesinin sağlanması hususunu

 

* Hayvan bakımevini ihya etmeden , söz konusu yerlere konusunda uzman veteriner hekim ve tekniker istihdam etmeden bu hayvanların bu merkezlere toplanması zaten uygun değildir. Tarihimizdeki Hayırsızada olayı gibi çok korkunç olaylara neden olacaktır.  Toplama hareketlerinin aşağıdaki yasalar çerçevesinde sona erdirilmesi için gerekli talimatların verilmesini ve ilgililer hakkında kanunsuz hareket yaptıklarından dolayı cezalandırılmalarını saygılarımızla arz ederiz.

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 6 :

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

 

 

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Dördüncü Kısım

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, bakılması ile geçici bakımevlerinin çalışma usul ve esasları

Birinci Bölüm

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılması, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması

MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır:

a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur.

b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır.

c) Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakımevlerine kısırlaştırılıp ve aşı yapıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınır.

ç) Gönüllü kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahipsiz hayvanları toplayabilir.

d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılir.

 

 

Dağıtım:

Cimer , TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü , Valilik, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu , Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları

 

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ   mail kabul etmiyor cimerin web sayfasına girerek yollyabilirsiniz  . Cimer için buraya tıklayın )
 

dkmp@....

cevrekom@tbmm.gov.tr
mahalli@icisleri.gov.tr

bilgi@haytap.org