English Content

Faults In Application of Animal Protection Law - Hurriyet (*)


We felt the need to emphasize the following points once more. These should be taken into consideration in terms of animal rights rather than animal lovers.


HAYVANLARI Koruma Yasası 2004 yılında 5199 sayılı TBMM’den geçerek ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaşmıştır. Ancak son üç yıl içindeki uygulamalar bu yasadan özellikle tam verimin alınamadığını ve yasa çıkmadan önce devam eden endişelerimizin maalesef aynı şekilde tekrar önümüze gelmesine neden olmuştur.Bu nedenle, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’ndaki hukukçular ve Türkiye’nin hayvan hakları konusunda en kalabalık ve güçlü aktivisti olan ’(HAYTAP) ile beraber halen bu yasanın mevcut eksikliklerini ortaya çıkmasına faydası olmak ve somut durumları tesbit etmek hatta çözüm önerileri için yasa değişikliğinde dikkate alınması gerekli hususlar üzerinde sizlere fikir vermesi açısından sunmakta sakınca görmüyoruz. Zamanınızı almadan Türkiye’de hayvan haklarında yasal anlamdaki en temel eksiklikleri aşağıda belirttim. Ayrıca ekli olarak tarafımızca ilgili TBMM Adalet Komisyonu’na teklif edilen yasa önerisini de tekrar aşağıdaki başlıklar da istediğimiz temel değişiklikler ile birlikte sunacağız .Özellikle aşağıdaki hususlar üzerinde durulmasını hayvan severlerin değil özellikle ’hayvanların hakları’ açısından dikkate alınmasını bir daha vurgulamamız gerekiyor. Daha detaylı açıklama yasa değişikliği önerimiz’de daha kapsamlı olarak değişmesi, gerekli her bir madde için detaylı olarak ve uluslararası andlaşmalar da göz önünde bulundurularak gerekçelendirilmiştir.Bunlardan bazıları özetle şu noktalarda toplanabilir:- Hayvana can değil, ’mal’ olarak bakılması vahim bir durumdur. Yasa koyucu ısrarlı bir şekilde toplumun vicdanın gerisinde kalan bir yasa çıkarmış, çıkan bu yasa da zaten uygulama yeteneği bulamamıştır.- Son yıllarda yurda girişi korkunç bir şekilde artan eski Doğu bloku ülkelerinden kaçak ev ve süs hayvanlarının getirilmesi kesinlikle en az 10 yılboyunca yasaklanmalı veya sınırılandırılmalıdır. - Toplu hayvan itlaflarının engellenmesi için 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtasının ilgili maddeleri kaldırılmalıdır. - Paran kadar hayvana işkence et mantığından kurtulunmalı; yönetmelikte özellikle para cezalarının en azından makul seviyede tutulması ve yapılacak yasa değişikliğinde hürriyeti bağlayıcı cezaların dikkate alınması gerekmektedir. - Barınaklar bakımevi olarak faaliyet göstermeli ve acilen islah edilmelidir. Gerektiğinde belediye veteriner işleri müdürlüklerinden sorgulanabilmelidir.

HABER : YALÇIN BAYER


Ahmet Kemal ŞENPOLAT-

HAYTAP Hukuk Danışmanı, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı

HÜRRİYET - 14/10/2007

*******************************************************************************


Animal Protection Law (#5199] has been put into effect in 2004 by being published in Resmi Gazete. However, applications of this law within the last 3 years proved that this particular law has not been as effective as expected, and that our concerns are still valid.
For this reason, as legal professionals in Animal Rights Commission of Bar of Istanbul together with HAYTAP, the most powerful animal rights platform, we thought it appropriate to present the following points to give you some idea on the present situation and our thoughts about what needs to be changed within the law itself.
Below are the most fundamental shortcomings of the existing law. We need to stress the point that the following should be interpreted in terms of animal rights rather than animal lovers.
• Animals should be treated as ’live beings’ rather than ’goods’. Lawmakers insistently created a law that simply lacks to address the current conscience of the public, which prevents the law’s applicability.
• Recently, number of smuggled pets from former Eastern bloc countries has been dramatically increased. Such activities should be altogether outlawed or at least limited and controlled for the next ten years.
• Law of Animal Health and Control (#3285) should be revised and some items should be removed to prevent mass animal slaughter.
• "Pay-As-You-Torture" approach should be banished altogether. Regulations should be revised to allow fines of such magnitude that would be discouraging. Moreover, penalties including imprisonment should also be allowed.
• Animal shelters should also act as animal safe houses and their conditions should be improved urgently. They should be accessible via local municipality’s veterinary office.
(by Yalçın Bayer)
Ahmet Kemal Senpolat
Attorney At Law,

Legal Consultant for HAYTAP,

Chairperson of Animal Rights Commission of Bar of Istanbul
Hurriyet - 14/10/2007

  • Faults In Application of Animal Protection Law - Hurriyet (*)