DON KİŞOT’UN KÖŞESİ

Evde hayvan beslemeyle ilgili sayı limiti var mı? Tolerans limiti nedir ?

Ev hayvanı beslemek bir suç ya da kabahat değildir. Ancak kimi apartman ya da site sakinleri, hayvanları değil de, o hayvanların sahipleri olan komşularını sevmedik leri için, hayvanları kullanarak düşmanlıklarını mah kemelere intikal ettirebilmektedirler. Mahkemeler ise konuyu Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre değerlendirir ve hayvanın etrafa rahatsızlık veya zarar verip vermediği ne bakmaksızın, eğer yönetim planında hayvan besle nemeyeceğine dair yasak bir hüküm varsa (ki genellikle vardır) hayvanın tahliyesine karar verirler. Tahliye kararında söz konusu olan sizin tahliyeniz değil , hayvanın tahliyesidir. Siz o dairede dilerseniz oturmaya devam edebilirsiniz.

Söz konusu hayvan, sakin bir kedi olabilir, felçli bir hayvan ya da havlamayan, tüy dökmeyen, kimseye zarar vermeyen bir köpek olabilir. Ama maalesef Yar gıtay 18. Dairesi’nin bu konudaki yorumu çok serttir:

“Hayvan ister rahatsızlık versin, ister vermesin; sadece apartman yönetim planına bakılsın. Eğer yasak hüküm varsa hemen tahliye edilsin.” Oysa tahliye kararının an cak hayvan çevresine zarar veriyorsa, komşuları rahat sız ediyorsa ya da evdeki hayvan sayısı çoksa ( Kabul edilebilir tolerans limitinin üzerinde ise ) verilmesi gerekir.

Tolerans limiti her somut olaya gore  değerlendirilmesi gereken komşularınız tarafından katlanabilirlik sınırıdır. Siz Mozart’ı çok seviyorsunuz diye komşunuz da bunu sevmek zorunda değildir. Ya da balkonunuzda bahçenizdeki koku sınırı komşunuzun dayanabilme sınırına kadardır. Sizin için harika olan yemek kokusu komşunuz için çekilemez boyutta olabilir. Aynı şekilde evinizde bahçenizde beslediğiniz hayvan sayısı da sizin için katlanabilirlik sınırı içinde olmasına ragmen bulunduğunuz yaşam tarzındaki genel davranış ve temayüle göre durum değerlendirilecektir. O yüzden evlerde beslenen hayvanlar için somut bir sayı vermek Uygun olmaz. Fakat ne olursa olsun istifçi boyutunda bir evin içinde ya da bahçesinde 30 -40 kedi köpek beslenmek , ya da ev içinde çiftlik hayvanı barındırmak ( örneğin koyun keçi vs ) tolerans limitinin üstünde bir sayıdır ve apartman / site yönetim planında  yasak hüküm olmasa bile tahliyeye neden olacaktır.

Burada kimi hayvanseverlerin yanlış uygulamaları ve dayatmaya varan uygulamaları maalesef mutevazı sınırlar içinde hayvan bakıp kollamak isteyen kişilere de zor durumlar yaşattığını da vurgulamamız gerekiyor. Bu konuda daha fazla bilgi için hayvanları hayvanseverlerden koruma derneğimizin manifestosuna ve oradaki makalelere de göz atmanızı tavsiye ederiz.

( www.sincapdernegi.org )

 

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ayrıca 111 Soruda Hayvan Hakları adlı kitaba da bakabilirler

  • Evde hayvan beslemeyle ilgili yasal bir düzenleme var mı? Tolerans limiti nedir ?