DON KİŞOT’UN KÖŞESİ

Hayvan Hakları Yasası mı? yoksa Hayvanları Koruma Yasası mı ?


5199 sayılı yasanın sizce tam adı nedir ? Bir sorun bakalım kendinize…
Ben size söyleyeyim..Hayvanları Koruma Yasası ! Çünkü  hayvanlara,  “hayvanları koruma”  bakış açısı ile yaklaşmak aslında  hayvanları devamlı olarak koruma , onları devamlı himaye altında tutma kanaati ve zihniyetinin hakim olduğunu gösterir. Oysa ,  aslolan tüm canlıların hukuken “haklarının” olduğunu kabul etmektir. Hak , hukuk düzeni tarafından korunan menfaat demektir. Bu yasayla aslolan hakların güvence altına alınması amaçlanmaktadır.Hayvanların da 5199 sayılı yasa ile hakları bu yasa ile zaten kabul edilmiştir. Hukuken hakları olmayan ve onlara daima korunacak birer meta imiş gibi bakmak yasanın ruhuna aykırıdır. Bu nedenle öncelikle Hayvanları Koruma Kanunun isminin Hayvan Hakları Yasası olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Tüm yasanın ruhu her bir madde ya da gerekçe düşünülürken bu şekliyle ele alınmalıdır.Yani öncelikle onların “korunmaya” değil , HAKLARININ olduğunu kabul ederek yasa değişikliğini ele almamız , tüm yasayı bu bakış açısı ile kabul etmemiz gerekir. Aslında , bu değişiklik hayvan hakları konusunda reform niteliğindeki zihniyet değişikliğinin ilk adımı da olacaktır. Zaten 15 ekim 1978 tarihine Paris’te UNESCO binasında kabul edilen beyannanme EVRENSEL HAYVAN HAKLARI BEYANNAMESİ ‘dir.Tüm canların haklarının var olduğunun kabul edilmesi ile yasayı uygulayacak olan merciler de olaya haklar açısından yaklaşacak ve hukuken zedelenen bir hakkın korunması bakış açısı ile yasa yorumlanacaktır. Unutulmaması gereken burada savunulan hak , bir kısım hayvan severlerin hakkı değil hayvanların hakkıdır.
Hatta bu yasanın hayvanları hayvan severlere karşı bile haklarının savunulduğu esası kabul edilmelidir.
Peki yasayı bir daha okuyalım şimdi ismini :
Hayvanları  (sakın)  koru-MA Yasası  ! Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sakın “hak” demeyin…sonra cız olursunuz. Ağzınızdan yel alsın. 10/08/2007